Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Αναζητείται σωτήρας για την Ελλάδα...

Γράφει ο ΒΑΣ. Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ,
Επίτ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
Οι Έλληνες απέβλεψαν στον κ. Παπαδήμο, ως τεχνοκράτη ικανό να βάλει στοιχειώδη τάξη στα πολιτικά και οικονομικά πράγματα της Χώρας. Αλλά από τη στιγμή που δέχθηκε ένα Υπουργικό Συμβούλιο από 49 Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργών και Υφυπουργούς της επιλογής τριών πολιτικών Αρχηγών, απογοητεύθηκαν.
Διατηρούσαν ωστόσο την ελπίδα ότι θα είναι περισσότερο πειστικός έναντι των ηγητόρων της Γερμανίας και της Γαλλίας. Όταν όμως επέστρεψε από το... πρόσφατο ταξίδι του, χωρίς να πείσει αυτούς ότι η υπογραφή του κ. Σαμαρά δεν είναι απαραίτητη, εξέλιπε και η ελπίδα αυτή.
Κατά το Διεθνές Δίκαιο τα Κράτη συμβάλλονται δια των κατά νόμο εκπροσωπούντων αυτά οργάνων, που είναι συνήθως ο Υπουργός των οικονομικών και ο Πρωθυπουργός. Οι Αρχηγοί των κομμάτων δεν εκπροσωπούν και δεν δεσμεύουν τα Κράτη, έστω και αν στηρίζουν την Κυβέρνησή τους.
Κατά συνέπεια η επιμονή των ηγητόρων της Γερμανίας και της Γαλλίας, ιδιαιτέρως δε του κ. Σόϊμπλε, να υπογράψει και ο κ. Σαμαράς επιστολή δεσμεύσεώς του για τις συμφωνίες της 26ης και 27ης Οκτωβρίου, δεν ήταν νόμιμη, ούτε λογική. Γι’ αυτό πολλοί πολίτες διερωτήθησαν αν η επιμονή αυτή κίνητρο είχε την επιθυμία ταπεινώσεως του άνω πολιτικού ή τη δημιουργία αφορμής υπαναχωρήσεως από τη συμπεφωνημένη υποχρέωση καταβολής των υπολοίπων δόσεων του Μνημονίου.
Άλλο το ζήτημα αν η άρνηση της υπογραφής μιας επιστολής αποδεχομένης τους όρους των άνω συμφωνιών από τον κ. Σαμαρά είναι δικαιολογημένη, όταν έχει ήδη ψηφίσει την Κυβέρνηση, η οποία θα την υπογράψει. Η έκφραση μάλιστα ότι η υπογραφή δεν χρειάζεται διότι «ο λόγος του είναι συμβόλαιο» δεν έχει θέση στις μεταξύ των Κρατών Συμβάσεις. Βεβαίως η απειλή του κ. Σόϊμπλε ότι σε περίπτωση μη υπογραφής της επιστολής αυτής δεν θα δοθεί η 6η δόση του δανείου του Μνημονίου, ήταν εκβιαστική και ανήθικη.
Τελικώς έγινε εκείνο που θα έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη στιγμή. Εστάλη ένα κείμενο από τον Αρχηγό της Ν.Δ. προς τους επικεφαλής της Commission, του Eurogroup της Ε.Κ.Τ. και του Δ.Ν.Τ., το οποίον φαίνεται πως ικανοποιεί τους παραλήπτες και την ηγεσία της Γερμανίας.
Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωζώνης, ήτοι οι Πρόεδροι του EUROGROUP κ. Γιούνγκερ και της Κομισιόν κ. Μπαρόζο, που θα έπρεπε να έχουν τον πρώτο λόγο, ανέχονται τον υποσκελισμό τους από τον κ. Σόϊμπλε, Υπουργό οικονομικών της Γερμανίας, την κ. Μέρκελ και τον κ. Σαρκοζί, των οποίων τις απόψεις συνήθως αποδέχονται. Με την συμπεριφορά αυτή των επισήμων οργάνων της Ευρωζώνης αποκαλύπτεται η δυσλειτουργία αυτής, χωρίς νομικούς και ηθικούς κανόνες και η επιβολή της θελήσεως των ισχυρών.
Οι Έλληνες ανέμεναν από τον κ. Παπαδήμο να μειώσει αμέσως τις περιττές Ανεξάρτητες Αρχές, τα έξοδα της Βουλής και των ΔΕΚΟ. Παράλληλα δε τη λήψη μέτρων αντιμετωπίσεως της υφέσεως και δημιουργίας αναπτύξεως. Ωστόσο η υπερφορολόγηση και η μείωση μισθών και συντάξεων αυξάνουν και δεν περιορίζουν την ύφεση. Επομένως η εξοικονόμηση πόρων πρέπει να επιτευχθεί δια της περικοπής της σπατάλης του Δημοσίου, περιλαμβανομένης και της επιχορηγήσεως των πολιτικών κομμάτων, που είναι μεγαλυτέρα εκείνης άλλων κρατών της Ευρώπης.
Τον υπερδανεισμό της Ελλάδος άρχισε ο Ανδρέας Παπανδρέου, υποστηρίζων ότι δεν είναι κακό να δανείζεται μια Χώρα. Τα περισσότερα δάνεια που έλαβαν οι κυβερνήσεις του ήσαν υψηλότοκα (με επιτόκια από 17 έως 22%). Αυτό σημαίνει ότι πολλά από αυτά έχουν ήδη εξοφληθεί δια της εισπράξεώς του κεφαλαίου τους πολλές φορές και του νομίμου τόκου. Ο Ελληνικός Λαός θα έπρεπε να πληροφορηθεί πότε, γιατί και υπό ποίους όρους συνήφθη καθένα των δανείων τούτων.
Τουλάχιστον τα δάνεια αυτά θα έπρεπε να χαρακτηρισθούν ως επαχθή και να προσφύγει η Ελλάδα στη Δικαιοσύνη με το αίτημα να θεωρηθούν εξοφλημένα δια της καταβολής του κεφαλαίου τους στο πολλαπλάσιο και των νομίμων τόκων. Εν τούτοις η Κυβέρνηση Παπανδρέου, αν και υπεσχέθη προς στιγμήν, να ανακοινώσει αναλυτικώς τα ανεξόφλητα δάνεια, ετήρησε απόλυτη μυστικότητα και ανακοινώνει συνολικώς το ποσό του δημοσίου χρέους.
Το έργο του πατρός ολοκλήρωσε, κατά το χειρότερο τρόπο, ο υιός. Εξεβίασε τον κ. Κ,Καραμανλή να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Εξηπάτησε τον Ελληνικό Λαό, λέγων, ότι υπάρχουν λεπτά και θα δώσει αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, κατά το ποσοστό του πληθωρισμού. Και όταν ανέλαβε την εξουσία κατηγόρησε το Λαό, που τον εψήφισε, ως διεφθαρμένο, και την ελληνική οικονομία, ως ευρισκομένη στην εντατική!
Έτσι εδημιούργησε τις προϋποθέσεις να προσφύγει στο Δ.Ν.Τ., μετά του επικεφαλής του οποίου είχε υπόγειες συζητήσεις - όπως ο κ. Στρος Καν ομολόγησε - πριν ακόμη αναλάβει την Πρωθυπουργία. Και αφού παρέλειψε να καλύψει τις δανειακές ανάγκες της Ελλάδος από την ελευθέρα αγορά, όταν τα επιτόκια ήσαν χαμηλά. Το τελευταίο και μόνον, δεν συνιστά απιστία σε βάρος του Δημοσίου;
Δια της Ελλάδος επετεύχθη η εισβολή του Δ.Ν.Τ. στις Ευρωπαϊκές χώρες. Στη συνέχεια ακολούθησε η εγκληματική οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟ Κ, που οδήγησε τη χώρα στην εξαθλίωση, τη βαθιά ύφεση και το πάγωμα κάθε δυνατότητος αναπτύξεως.
Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ κατά τη διετία κατάφερε να εξοντώσει την Ελληνική οικονομία. Η Κυβέρνηση Παπανδρέου παρέλαβε το συνολικό δημόσιο χρέος στα 298 δις ευρώ και μέσα σε 2 χρόνια, παρά τα σκληρά μέτρα κατά μισθωτών και συνταξιούχων, το χρέος αυξήθηκε κατά 62 δις και έφθασε τα 360 δις ευρώ.
Περαιτέρω, κατά τη διετία αυτή μειώθηκε η εθνική παραγωγή. Το 2009 στο ΑΕΠ ανερχόταν σε 238 δις ευρώ και σήμερα μόλις φθάνει τα 218 δις ευρώ, ήτοι το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 20 δις. Ωσάν η Κυβέρνηση Παπανδρέου να επεδίωκε την ύφεση, περιέκοψε μισθούς και συντάξεις και αύξησε τη φορολογία. Όχι διότι το επέβαλε το μνημόνιο ή η τρόικα, αλλά μάλλον από ανικανότητα σταθμίσεως των συνεπειών της πολιτικής της.
Αύξησε τη φορολογία των διανεμομένων κερδών των επιχειρήσεων από 25% σε 50%, δηλαδή 45% ο ανώτατος συντελεστής συν 5% η έκτακτη εισφορά. Η φορολογία αυτή είναι υπερτετραπλασία εκείνης των γειτονικών μας χωρών. Με αυτό το δεδομένο, πώς είναι δυνατόν να πλησιάσει επενδυτής στην Ελλάδα;
Για να συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ την πολιτική της ικανοποιήσεως των φίλων και της προσλήψεως αχρήστων υπαλλήλων, δεν αύξησε μόνον τους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων αλλά και εικοσαπλασίασε το φόρο ακίνητης περιουσίας. Στα δύο αυτά χρόνια κατάφεραν όχι μόνον να διαλύσουν την ελληνική οικονομία, αλλά και τα νοικοκυριά των Ελλήνων. Οι περισσότεροι Έλληνες ευρίσκονται πλέον σε απόγνωση!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση: Μη βάζετε σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο.
Τ α σχόλιά σας ας είναι κόσμια