Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, ὁ γέροντας Παΐσιος καὶ οἱ προφητεῖες περὶ ρωσοτουρκικοὺ πολέμου. Ἕνα βῆμα πρὶν τὸ ποθούμενο καὶ τὰ γεγονότα!

Γιατί κατεβαίνει ὁ ρωσικὸς στόλος στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο τὸν Δεκέμβριο; Ποιὲς οἱ μύχιες διπλωματικὲς ἐπιδιώξεις τῆς Μόσχας στὴν Κύπρο καὶ τὴ Συρία; Γιατί καθίστανται ἀντικρουόμενα τὰ... συμφέροντά της μὲ τὴν Ἄγκυρα καὶ ποιὸς ὁ ρόλος τοῦ Ἰσραήλ; Τί προσδοκᾶ ἡ Τουρκία ἀπὸ τὴ Συρία. Μὲ ἀποκαλυπτικὰ ρεπορτὰζ κυκλοφορεῖ ἡ...
ἐφημερίδα «Στύλος Ὀρθοδοξίας» ὅπου παρουσιάζει τὸ πὼς καὶ τὸ...
γιατί ἡ Ἄγκυρα πείσθηκε νὰ λάβει μέτρα κατὰ τῆς Συρίας καὶ νὰ προετοιμάζεται γιὰ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὴν Συρία. Οἱ φῆμες γιὰ τὰ ἀνταλλάγματα ποὺ θὰ λάβει ἐμπλέκουν καὶ τὴν Ἑλλάδα...

Ὅταν πρὶν ἀπὸ χρόνια ὁ γέροντας Παΐσιος ὑποστήριζε πὼς ἡ Τουρκία θὰ ἐμπλακεῖ σὲ πόλεμο μὲ τὴ Ρωσία κάποιοι, ἄθεοι ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἡ χαλαροὶ καὶ ἀδιάφοροι στὴν ὀρθόδοξη πίστη γελοῦσαν εἰρωνικά. Ὅταν ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης Ἀντώνιος πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ἔλεγε πὼς ἡ Ἑλλάδα θὰ πεινάσει ὅταν ξεσπάσει πόλεμος στὴ Συρία ὑπῆρχαν παρόμοιες φωνὲς ποὺ τὰ λεγόμενα τοῦ τὰ ἐκλάμβαναν ὡς τρέλες καὶ ἀνοησίες. Ὡστόσο, οἱ ἀπόψεις αὐτές, ὅπως ἰσχυρίζεται σήμερα σύγχρονος ἀσκητὴς ποὺ ζεῖ στὸ Παγγαῖο ὅρος ἐν μέρει ταυτίζονται μὲ τὴν προφητεία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ περὶ ρωσοτουρκικοὺ πολέμου. Ὁ ἴδιος ἀσκητὴς θέλοντας νὰ δώσει μία χρονικὴ διάσταση στὴν ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν αὐτῶν τόνιζε προσφάτως ὅτι εἴμαστε πλέον πολὺ -πολὺ κοντά. Μάλιστα γιὰ νὰ δείξει τὸ πόσο κοντὰ εἴμαστε ἰσχυριζόταν πὼς ὁ μαρμαρωμένος βασιλιάς, δηλαδὴ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βατάτζης ἔβγαλε τὸ ξίφος ἀπὸ τὸ θηκάρι του καὶ ἤδη περιφέρεται μὲ τὴ μορφὴ παλιάτσου στὴ Βασιλεύουσα προμηνύοντας τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τοὺς Τούρκους... Ὀργανώνει τὰ τάγματα καὶ τὰ φουσάτα τῶν Ἁγίων γιὰ νὰ μποῦν θριαμβευτικὰ καὶ πάλι στὴ Βασιλεύουσα καὶ προετοιμάζει τὴν πανηγυρικὴ θεία Λειτουργία στὴν Ἁγία Σοφία! Τὶς θέσεις τοῦ αὐτὲς ἔρχονται πλέον νὰ ἐπαληθεύσουν μὲ τὸν πλέον χαρακτηριστικὸ τρόπο καὶ τὰ πολιτικὰ δρώμενα στὴν εὐρύτερη γεωπολιτικὴ περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἂς δοῦμε ὅμως, τὰ πράγματα πιὸ...

ἀναλυτικὰ παρουσιάζοντας τὸ πιὸ πρόσφατο σενάριο... τὸ ὁποῖο ἤδη ὑπὸ τὴ μορφὴ τῆς φημολογίας εὐρέως κυκλοφορεῖ.


Ὅλοι γνωρίζουμε πὼς τὸ καθεστὼς τοῦ Ἄσαντ, τοῦ Σύρου προέδρου βρίσκεται στὸ στόχαστρο Ἀμερικανῶν καὶ Εὐρωπαίων ἀλλὰ καὶ μίας παρασκηνιακῆς γνωστῆς κάστας, οἱ ὁποῖοι ἀσκοῦν πιέσεις προκειμένου νὰ τὸ ἀνατρέψουν κατὰ τὸ πρόσφατο παράδειγμα τῆς Λιβύης, προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσουν μύχια πολλαπλὰ συμφέροντά τους! Ὡστόσο, λόγω τῆς δεινῆς οἰκονομικῆς κατάστασης ποὺ γενικὰ ἐπικρατεῖ οἱ χῶρες ποὺ συνήθως πρωτοστατοῦν, δηλαδὴ οἱ ΗΠΑ, ἡ Μ. Βρετανία, ἡ Γαλλία καὶ ἡ Γερμανία ἀδυνατοῦν ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ ἀναλάβουν τὸ κόστος μίας νέας στρατιωτικῆς ἐπιχείρησης ἀντίστοιχη μ' αὐτὴν ποὺ παρακολουθήσαμε πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες στὴ Λιβύη. Ἔτσι, ἀναλίσκονται στὴ σχεδὸν ἀνέξοδη καθημερινὴ κλιμάκωση μίας διεθνοῦς προπαγάνδας κατὰ τοῦ καθεστῶτος τοῦ προέδρου Ἄσαντ ἀλλὰ καὶ προσανατολίζονται νὰ ἐπιβάλλουν διεθνεῖς οἰκονομικὲς κυρώσεις, γνωστὰ ὡς οἰκονομικὰ ἐμπάργκο.

Μ' ὅλα αὐτὰ ἀποσκοποῦν στὴ σταδιακὴ ἀπομόνωση τῆς Συρίας, ἔτσι ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ καταφέρουν τὴν ἀνατροπὴ τῆς παρούσας κυβέρνησης... Ἂν καὶ συγκεκριμένα κλιμάκια τῆς ἐλεγχόμενης, ὅπως φημολογεῖται ἐκ τῆς Δύσης, τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης Ἂλ Κάϊντα προετοίμασαν τὰ τελευταία χρόνια τὸ ἔδαφος δημιουργώντας τοὺς ἐσωτερικοὺς ἀπαραίτητους θύλακες ἀνατροπῆς τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ, ἐν τούτοις ἀδυνατοῦν ἀπὸ ὅτι διαπιστώνεται νὰ ἀναλάβουν οἱ ἴδιοι τὴν πρωτοβουλία μίας γενικευμένης ἐπιχείρησης.

Ὡς ἐκ τούτου ἐξαναγκάστηκαν νὰ μεταβάλλουν τὰ ἀρχικὰ σχέδια τοὺς προχωρώντας σὲ ἄλλου τύπου λύση. Ὅπως χαρακτηριστικὰ λέγεται ἀναβάθμισαν τὸ ρόλο τῆς Τουρκίας καθιστώντας αὐτὸν πρωταγωνιστικό... Ἐνέπλεξαν τὴν γείτονα χώρα, ἀφοῦ πρῶτα τὴν «ἔπεισαν» μὲ διάφορους θεμιτοὺς καὶ ἀθέμιτους τρόπους (βλ. ὁπλικὸ σύστημα H.A.A.R.P.) καὶ ἀνακοίνωση ρωσικοῦ ναυτικοῦ περὶ ἐνεργοποίησής του πρὶν ἀπὸ τοὺς δύο πρόσφατους ἰσχυροὺς σεισμοὺς στὴν Τουρκία! Ὅπως ἀποκαλύπτει μάλιστα σὲ πρόσφατο δημοσίευμά της ἡ ἀραβικὴ ἐφημερίδα Al-Rai ποὺ ἐκδίδεται στὸ Κουβέιτ, ἡ Ἄγκυρα ἀναμένεται νὰ ἐπιβάλλει ὡς χώρα μέλος τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) τὴν Ζώνη Ἀπαγόρευσης Πτήσεων στὴ Συρία κατ' ἐπιταγὴν τῆς Οὐάσιγκτον.

Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας, τὴ μετάφραση τοῦ ὁποίου παρουσιάζει ἡ ἰστοσελίδα DEFENCENET φέρεται νὰ ἔχουν καταλήξει τουλάχιστον σὲ πρώτη φάση ΗΠΑ, Ἀραβικὲς χῶρες καὶ Τουρκία σὲ συμφωνία γιὰ τὸ κλείσιμο μὲ Ζώνη Ἀπαγόρευσης Πτήσεων τοῦ ἐναέριου χώρου τῆς Συρίας. Ἡ ἐφημερίδα ἐπικαλούμενη «Εὐρωπαϊκὲς» πηγὲς στὴν Οὐάσιγκτον θέλει τὴν ἐγκατάσταση τῆς Ζώνης Ἀπαγόρευσης Πτήσεων νὰ ὑλοποιεῖται ἀπὸ ἀραβικὰ καὶ τουρκικὰ μαχητικὰ ἀεροσκάφη, ἐνῶ οἱ ΗΠΑ θὰ περιοριστοῦν -ἴσως λόγω οἰκονομικῆς δυσπραγίας- στὴν παροχὴ λογιστικῆς ὑποστήριξης.

Ὁπωσδήποτε κάτι τέτοιο -ἐπισημαίνεται στὸ δημοσίευμα μόνο εὔκολο δὲν θὰ εἶναι, ἂν εἶναι ἀλήθεια, καθὼς ἡ Συρία διαθέτει σαφῶς ἀνώτερη Ἀεροπορία καὶ πιὸ ἑτοιμοπόλεμη ἀπὸ αὐτὴ τῆς Λιβύης. Τὸ κυριότερο ὅμως εἶναι ὅτι διαθέτει ἀντιαεροπορικὴ ἄμυνα ποὺ ἐνέχει κινδύνους ὑψηλῶν ἀπωλειῶν γιὰ ὅποια κράτη συμμετέχουν στὴν ζώνη ἀπαγόρευσης πτήσεων.

Πέραν αὐτοῦ, ὑπάρχει καὶ ὁ παράγων Ρωσία. Μέσα σὲ δύο ἑβδομάδες ἀπὸ τὴν ἀπόπλου τοῦ ρωσικοῦ Στόλου ἀπὸ τὰ λιμάνια τοῦ Βόρειου Ὠκεανοῦ, μπορεῖ νὰ βρίσκεται στὶς ἀκτὲς τῆς Συρίας. Πόσο εὔκολο λοιπὸν εἶναι γιὰ τοὺς Δυτικοὺς νὰ κάνουν κάτι χωρὶς τὴν σύμφωνη γνώμη τῆς Ρωσίας; Ἐκτὸς καὶ ἂν ἔχει συμφωνηθεῖ ἡ ἀλλαγὴ ἡγεσίας σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο...
Ἡ ἐπιχείρηση, σύμφωνα πάντα μὲ τὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας θὰ ἔχει ὡς στόχο τὴν ἐξουδετέρωση τῶν «κινήσεων» τοῦ Στρατοῦ τῆς Συρίας, ὅπως καὶ τὴν ἀδρανοποίηση τῶν δραστηριοτήτων τοῦ «Προεδρικοῦ Παλατιοῦ», ὅπως ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴ διοίκηση τῶν στρατευμάτων.

«Ὁ Στρατὸς τῆς Συρίας μπορεῖ νὰ παραλύσει μέσα σὲ 24 ὧρες» φέρεται πὼς εἶπε σχετικὰ πηγὴ στὴν ἐφημερίδα Al-Rai.

Ἤδη μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ αὐξάνονται οἱ ἐπικρίσεις τῆς Ἄγκυρας πρὸς τὴ Δαμασκό. Ἡ Τουρκία ἴσως νὰ προσδοκᾶ βάσει τῆς συμφωνίας, ὅπως ἰσχυρίζονται διπλωματικὲς πηγές, πολλαπλὰ ὀφέλη ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ στρατιωτικὴ ἀνάληψη μίας λίαν παρακινδυνευμένης γι' αὐτὴν ἐπιχείρησης. Μίας ἐπιχείρησης ποὺ θὰ προηγηθεῖ τῆς προσπάθειας ἀλλαγῆς τῆς ἐξουσίας στὸ Ἰρᾶν. Αὐτὸς πιθανὸν νὰ εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ἡ Ἄγκυρα ἐξαναγκάστηκε νὰ ἀκυρώσει τὴ συμφωνία περὶ τῶν πυρηνικῶν ποὺ εἶχε συνάψει μὲ τὴν Τεχεράνη... Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ «ἡ Τουρκία σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς ἰστοσελίδας DEFENCENET ἄρχισε νὰ συγκεντρώνει μεγάλες δυνάμεις στὰ σύνορα μὲ τὴν Συρία καὶ εἶναι σαφὲς ὅτι "κάτι ἑτοιμάζεται" ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα. Τουλάχιστον μία Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία μὲ ἅρματα μάχης M60 ἔχει μεταφερθεῖ στὴν περιοχή, ἐνῶ ἔχουν πυκνώσει οἱ ἀποστολὲς ἀεροφωτογράφησης νότια της Ἀλεξανδρέττας ἀπὸ ἀεροσκάφη RF-4E. Ταυτοχρόνως τὸ τουρκικὸ Ναυτικὸ ἔχει αὐξήσει τὴν παρουσία του στὸ λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρέττας κατὰ τρία σκάφη (δύο κορβέτες καὶ μία φρεγάτα O.H.Perry). Ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, δήλωσε πὼς "Ἡ Ἄγκυρα εἶναι ἕτοιμη γιὰ ὁποιοδήποτε σενάριο, ἐὰν ἡ Συρία συνεχίσει τὴ βίαιη καταστολὴ τῶν διαδηλώσεων κατὰ τοῦ προέδρου Μπασὰρ Ἂλ-Ἄσαντ", μὴ ἀποκλείοντας τὴ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση. Συγκεκριμένα ὁ Νταβούτογλου, σὲ συνέντευξή του στὸ τουρκικὸ Κανάλι 24, ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων: «Ἐλπίζουμε πὼς μία στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὴν Συρία δὲν θὰ εἶναι ἀναγκαία. Ὡστόσο τὸ συριακὸ καθεστὼς ὀφείλει νὰ βρεῖ τρόπο νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ εἰρήνη μὲ τὸ λαό του. Ὅσο συνεχίζεται πάντως ἡ βίαιη καταστολή, ἡ Τουρκία εἶναι ἕτοιμη γιὰ ὁποιοδήποτε σενάριο». Τόνισε ἐπίσης πὼς οἱ τουρκικὲς κυρώσεις κατὰ τῆς Συρίας εἶναι ἕτοιμες καὶ θὰ ἀνακοινωθοῦν σύντομα ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς χώρας, Ἀμπντουλὰχ Γκιουλ καὶ τὸν πρωθυπουργὸ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογᾶν. Σημειώνουμε ὅτι ἡ Τουρκία διεκδικεῖ μία ἐδαφικὴ περιοχὴ περίπου 500 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων νότια της Ἀλεξανδρέττας»!

Σύμφωνα μάλιστα μὲ κάποια σενάρια ποὺ κυκλοφοροῦν μὲ τὴ μορφὴ φημολογίας σὲ διπλωματικοὺς κυρίως κύκλους στὰ ἀνταλλάγματα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀποκλειστικὴ σχεδὸν στρατηγικὴ χρήση τῶν ὑδάτινων πόρων τῆς περιοχῆς συμπεριλαμβάνονται καὶ δύο ἑλληνικὰ νησιά, τὰ ὁποῖα θὰ καταλάβει ἀρχικὰ ὑπὸ τὴ Νατοϊκὴ ὀμπρέλα ἡ Ἄγκυρα προκειμένου νὰ ἀποφύγει μία ἀνοικτὴ ρήξη μὲ τὴν Ἑλλάδα! Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει νὰ ἐνθυμηθοῦμε τὴν προφητικὴ ρήση τοῦ γέροντα Παϊσίου περὶ τουρκικῆς κατάληψης δύο ἑλληνικῶν νησιῶν χωρὶς σχεδὸν καμία ἀντίσταση... πρὶν ξεκινήσουν τὰ μεγάλα γεγονότα ποὺ θὰ ἀλλάξουν ἄρδην τὰ δεδομένα στὴν εὐρύτερη περιοχή μας.

Ἕνα τέτοιο πιθανὸν ἐνδεχόμενο -μὲ δεδομένη τὴν κατάσταση στὴν Ἑλλάδα- ἀποσκοπεῖ κυρίως στὴν συνεκμετάλλευση τοῦ Αἰγαίου, ἀφοῦ πλέον σ' αὐτὴ θὰ ἔχει λόγο καὶ ἡ Τουρκία! Καὶ αὐτὸ γιατί θὰ μεταβληθοῦν ὑπὲρ τῆς τὰ ἰσχύοντα περὶ τοῦ δικαιώματος τῆς Ἑλλάδος νὰ ὁρίσει τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη (ΑΟΖ) κατὰ τὸ παράδειγμα τῆς Κύπρου, προκειμένου νὰ προχωρήσει στὴν ἐκμετάλλευση τοῦ ὀρυκτοῦ της πλούτου... Μέσα λοιπὸν στὸ πλαίσιο αὐτὸ τῆς νέας προοπτικῆς ποὺ ἀνοίγεται γιὰ τὴν Τουρκία μὲ τὰ παρασκηνιακὰ ἀνταλλάγματα ἡ κυβέρνηση Ἐρντογᾶν ἀναγκάστηκε νὰ ἐνδώσει στὶς πιέσεις τῆς Οὐάσιγκτον...

Ἡ στάση τῆς Ρωσίας

Τὰ ἀνωτέρω σχέδια δὲν περνοῦν ἀπαρατήρητα ἀπὸ τὴ Μόσχα. Ἡ Ρωσία ἐπ' οὐδενὶ θέλει νὰ χάσει τὴ μοναδικὴ στρατιωτικὴ βάση ποὺ διατηρεῖ στὴ Μεσόγειο καὶ ἡ ὁποία βρίσκεται στὴ Συρία οὔτε ἐπίσης νὰ ὑποστεῖ μία νέα οἰκονομικὴ ζημιὰ πολλῶν δισεκατομμυρίων εὐρὼ λόγω ματαίωσης συμφωνιῶν ποὺ ἔχει συνάψει σὲ στρατιωτικὸ καὶ ἐμπορικὸ ἐπίπεδο μὲ τὴ Δαμασκό. Ἤδη ἀπὸ τὶς ἀλλαγὲς σὲ Λιβύη καὶ Αἴγυπτο ὑπέστη ζημιὰ πολλῶν δισεκατομμυρίων εὐρώ, ἡ ὁποία θὰ αὐξηθεῖ κατὰ πολὺ ἂν ἀλλάξει καὶ τὸ καθεστὼς τῆς Συρίας. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Δαμασκὸς προμηθεύεται σχεδὸν σὲ ἀποκλειστικὸ βαθμὸ στρατιωτικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴ Ρωσία... Αὐτὸς πιθανὸν νὰ εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ἀποστέλλει μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἰσχυρὴ ναυτικὴ δύναμη στὴν περιοχὴ τῆς Ἄν. Μεσογείου. Ναυτικὴ δύναμη ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα ἀεροπλανοφόρο, δύο ὑποβρύχια καὶ ἀρκετὰ πλοῖα συνοδείας. Μέσα στὸ πλαίσιο τῆς ἀποστολῆς στὴ Μεσόγειο ἡ συγκεκριμένη ναυτικὴ ρωσικὴ δύναμη προέβη προσφάτως σὲ γυμνάσια στὴ Βόρειο θάλασσα, ἐνῶ ἀναμένεται νὰ βρίσκεται στὴν περιοχὴ περὶ τὰ μέσα τοῦ Δεκεμβρίου. Βέβαια ἡ παρουσία τοῦ ρωσικοῦ στόλου στὴν περιοχὴ σχετίζεται καὶ μὲ τὴ θωράκιση ἀρκετῶν συμφωνιῶν ποὺ ἔχουν συναφθεῖ μὲ τὴν Κύπρο καὶ ἀφοροῦν εὐρύτερη συνεργασία στὸ τομέα τῆς ἐνέργειας καὶ τῆς ἄμυνας.

Ἡ Ρωσία ἄλλωστε μὲ μία πιθανὴ ἀπώλεια τῆς φιλικὰ προσκείμενης πρὸς αὐτὴν Συρίας δὲν θὰ ἔχει λόγο στὰ πλούσια κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου καὶ πετρελαίου σὲ Κύπρο καὶ Ἑλλάδα. Ὡς ἐκ τούτου κανεὶς δὲν ἀποκλείει νὰ σταθεῖ ἐνεργὰ πλέον ἐμπόδιο πρὸς τὶς βλέψεις τῆς Οὐάσιγκτον, προκειμένου νὰ συνεχίσει νὰ ἔχει τὸ ἀπαραίτητο διαπραγματευτικὸ χαρτὶ ποὺ ἀπαιτεῖται προκειμένου νὰ συμμετάσχει ὡς σημαντικὸς «παίκτης» στὶς ἀποφάσεις ποὺ ἀφοροῦν τὴν περιοχή. Καὶ ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ γεγονὸς δὲν ἀποκλείει ἀκόμη καὶ στρατιωτικὴ ἐμπλοκὴ μὲ τὴν Τουρκία. Ἕνα τέτοιο πιθανὸ πλέον ἐνδεχόμενο θὰ τὴ βοηθήσει νὰ ἐπιλύσει ταυτόχρονα δύο βασικὲς μακροχρόνιες ἐπιδιώξεις της. Ἡ πρώτη ἐξ αὐτῶν ἀφορᾶ τὴν ἐξασφάλιση τῆς παρουσίας της στὴ Μεσόγειο μ' ὅλα τὰ ἀπορρέοντα ἐξ αὐτῆς μελλοντικὰ ὀφέλη. Μία τέτοια παρουσία ἄλλωστε ἐπεδίωξε καὶ παλαιότερα τόσο μὲ τὴ σύναψη συμφωνίας γιὰ τὸν ἀγωγὸ Μπουργκᾶς -Ἀλεξανδρούπολη, ὅσο καὶ μὲ τὴν πρόταση ἐκμετάλλευσης τῶν ναυπηγείων τῆς Σύρου γιὰ ἐξυπηρέτηση τῶν ἀναγκῶν συντήρησης τοῦ ρωσικοῦ στόλου στὴ Μεσόγειο. Ἡ δεύτερη μύχια ἐπιδίωξη ἀφορᾶ τὸν Καύκασο ἀλλὰ καὶ τὴ σύμμαχο πρὸς αὐτὴν Τεχεράνη. Ἡ ἐνεργὴ παρουσία τῆς Μόσχας θὰ ἐνισχύσει πολλαπλῶς τὸ διπλωματικὸ χαρτὶ στὶς οἱανδήποτε μελλοντικὲς ἐξελίξεις.

Ὁ ρόλος τοῦ Ἰσραὴλ

Αὐτοὶ εἶναι καὶ οἱ λόγοι ποὺ Μόσχα καὶ Ἄγκυρα ἔχουν ἀντικρουόμενα συμφέροντα τὰ ὁποῖα οὐδόλως ἀποκλείεται σήμερα νὰ καταλήξουν σὲ μία πολεμικὴ εὐρύτατη σύρραξη ποὺ θὰ ἀλλάξει ἄρδην τὸ γεωγραφικὸ χάρτη στὴν περιοχή. Μία τέτοια σύρραξη ἄλλωστε ἐξυπηρετεῖ ποικιλοτρόπως καὶ τὸ Ἰσραήλ, τὸ ὁποῖο διακαῶς ἐπιθυμεῖ νὰ μειώσει τὴ στρατιωτικὴ ἰσχὺ τῆς Ἄγκυρας. Μὲ δεδομένα μάλιστα τὴν ἐχθρικὴ πρὸς τὸ Τὲλ-Ἀβὶβ στάση τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης τοὺς τελευταίους μῆνες ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι ἡ μοναδικὴ πλέον ἐναπομείνασα ἐκτός του Ἰρᾶν μουσουλμανικὴ χώρα μὲ ἰσχυρὸ στρατὸ τὸ Ἰσραὴλ θὰ ἔχει κάθε λόγο νὰ ὠφεληθεῖ ἀπὸ ἕναν ἐνδεχόμενο ρωσοτουρκικὸ πόλεμο! Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἄλλωστε ἔχει ἀναπτύξει διπλωματικὲς σχέσεις μὲ τοὺς Κούρδους τοῦ Βορείου Ἰράκ, ἐνῶ ὅπως φημολογεῖται μυστικὰ ἐνισχύει μὲ ὄπλα καὶ τοὺς Κούρδους ἀντάρτες ποὺ μάχονται ἐνάντια στὴν Ἄγκυρα..

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω λοιπὸν διαπιστώνεται πόσο πιθανὸ πλέον εἶναι τὸ ἐνδεχόμενο ἑνὸς ρωσοτουρκικοῦ πολέμου, κάτι ποὺ παλαιότερα θὰ ἀποτελοῦσε σενάριο φαντασίας. Διαπιστώνεται πόσο κοντὰ βρίσκεται ἡ ἐπαλήθευση τῶν προφητειῶν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, τοῦ μακαριστοῦ γέροντα Παϊσίου ἀλλὰ καὶ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Σιατίστης Ἀντωνίου.
Ἡ θέση τῆς Ἑλλάδος

Ὁ κοινοὺς νοῦς τέλος κατανοεῖ πὼς ἡ Ἑλλάδα λόγω τῆς τεχνητῆς οἰκονομικῆς κρίσης ποὺ τὴν ταλανίζει ἀναλίσκεται σὲ παθητικὸ ρόλο ἔναντι τῶν ραγδαίων αὐτῶν ἐξελίξεων. Ρόλο ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων τὴν καθιστὰ ἀδιάφορο παρατηρητὴ καὶ «κομπάρσο» σὲ διπλωματικὸ ἐπίπεδο. Στὴν οὐσία ἡ κυβέρνηση τῆς χώρας μᾶς παρουσιάζεται ἀδύναμη νὰ παρακολουθήσει τὰ τεκταινόμενα καὶ ἁπλῶς σύρεται καὶ διασύρεται ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τὴν Οὐάσιγκτον μὲ τὴ μορφὴ τοῦ ἐπαίτη προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσει τὰ πρὸς τὸ ζῆν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ νὰ ἀποφύγει κοινωνικὲς ἐξεγέρσεις. Τὴν ἐμφανῆ αὐτὴ ἀδυναμία ὅμως τῆς κυβέρνησης, ποὺ προκάλεσε ἡ πολιτικὴ τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὰ σταθερὰ νάματα τοῦ οὐρανοῦ, ποὺ διαχρονικὰ θωράκιζαν τὴν εὐλογημένη αὐτὴ χώρα ἀναμένεται νὰ καλύψει ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς ἐπιβραβεύοντας αὐτοὺς ποὺ θυσιάστηκαν καὶ θυσιάζονται γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴ σωτηρία, ὑποστηρίζει ὁ γνωστὸς γέροντας ἀσκητὴς τοῦ Παγγαίου Ὅρους.
Ἕνας Δοῦλος Κυρίου

http://anti-ntp.blogspot.com/

35 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Οι ρασοφόροι της υπερήφανης Ελλάδας των φιλοσόφων, των ποιητών, των επιστημόνων και των ηρώων, κατάντησαν να θεωρούν σήμερα έναν περιφερόμενο μοναχό ως τον «μεγαλύτερο των Ελλήνων» και διδάσκαλο του Γένους, που δίδασκε: «Άκουσε, παιδί μου, να σου ειπώ. Η τελεία αγάπη είναι να πουλήσης όλα σου τα πράγματα, να τα δώσης ελεημοσύνη και να πηγαίνης και εσύ να εύρης κανένα αυθέντη να πουληθής σκλάβος. Και όσα πάρης, να τα δώσης όλα. Να μην κρατήσης ένα άσπρο (νόμισμα). Ημπορείς να το κάμης αυτό, να γίνης τέλειος;». Ο Κοσμάς γεννήθηκε σ’ ένα χωριό της Αιτωλίας στις αρχές του 18ου αιώνα. Μαθήτευσε στο Άγιο Όρος.
Έφυγε από το Άγιο Όρος –πιθανότατα το 1760- μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου έλαβε οδηγίες και άδεια από τον πατριάρχη Σεραφείμ Β΄ κι άρχισε την προπαγανδιστική του δράση. Η πρώτη του περιοδεία έγινε στην ηπειρωτική Ελλάδα. . Η αιτία του θανάτου του (1779) παραμένει σκοτεινή, αλλά από πουθενά δεν προκύπτει, ότι οφειλόταν σε τυχόν εθνικό κήρυγμά του ή ιδεολογικούς λόγους. Επισήμως, συνελήφθη και εκτελέστηκε στις 24 Αυγούστου του 1779 στο χωριό Κολικόντασι, κοντά στην πόλη του Βερατίου στην Αλβανία, από τους Τούρκους γιατί τον υποπτεύονταν ως πράκτορα των Ρώσων.
Ανώνυμος είπε...

.Η εβραιοχριστιανική «φιλοσοφία» του


Ο Κοσμάς ως κύριο τρόπο δράσης ανάμεσα στους Έλληνες είχε το προπαγανδιστικό κήρυγμα, διδαχή, όπως ονομάστηκε από τους χριστιανούς. Ο λόγος του, δεν διέθετε μεγάλη ποικιλία. Ας εξετάσουμε ενδεικτικά μερικές διδαχές του:
«Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην και πάντα τα εν αυτοίς, λέγει ο προφήτης Μωυσής πεφωτισμένος εκ πνεύματος αγίου εις την αγίαν και ιεράν γραφήν. Τον παλαιόν (καιρόν), χριστιανοί μου, εγίνοντο καλοί οι άνθρωποι».
Μιλάει για τον Αβραάμ και τον Ισαάκ, που εξέδιδαν τις γυναίκες τους, τον Λωτ, που συνευρέθη με τις θυγατέρες του, τη Θάμαρ, που συνευρέθη με τον πεθερό της για ένα δακτυλίδι κ.λ.π.

«Ερευνάτε τας γραφάς, ότι εν αυταίς ευρήσετε ζωήν αιώνιον».
Το «ερευνάτε τας γραφάς» το αντέγραψε από τον Ιησού. Αναφερόμενοι κι οι δύο στις γραφές εννοούσαν την Παλαιά Διαθήκη· η Καινή δεν είχε γραφεί ακόμη. Κανένας τους δεν είπε να μελετάτε τον Όμηρο ή τον Ησίοδο, τον Ευριπίδη, τον Πλάτωνα, τον Επίκουρο, τον Δημόκριτο, τον Ηράκλειτο κ.τ.λ., το οποίο θα έλεγαν, εάν κήρυτταν κάτι, που να είχε σχέση με τον Ελληνικό Πολιτισμό.

«Καλύτερα, αδελφέ μου, να θανατώσης εκατό ανθρώπους βαπτισμένους, παρά να αφήσης ένα παιδίον αβάπτιστον να αποθάνη» (Παπά-Αρσενίου Βλιαγκόφτη, ΙΓ Πάτρια).
Ο Κοσμάς εναντιωνόταν στους παραδοσιακούς χορούς και στα τραγούδια και δίδασκε: «Ψάλτες να παίρνετε στους γάμους» (Παπά-Θεόδωρου Ζήση, ΙΓ Πάτρια).
«Είναι μεγάλη ευλογία να κά******* το παιδί σας καλόγηρο» (ως ανωτέρω).
Αρκεί να μην πάρει όπλο και πολεμήσει τους Τούρκους.
Στα κηρύγματά του περιλάμβανε αρκετή μεταφυσική τρομοκρατία: «Ω τι φόβον και τρόμον ηθέλαμεν έχει δια τον Άδην, αν ήτο ν’ ακούαμεν τες ελεεινές φωνές των εκεί κολαζομένων. Ανάμεσα εκεί εις τες φλόγες του Άδου, αναστενάζουσιν οι άθλιοι αμαρτωλοί, κλαίουσι, βρυχώνται χειρότερα από τα ζώα… Τα δάκρυα οπού χύνουσι, τους αυξάνουσι περισσότερον τες φλόγες του Άδου. Και τι ζωή θέλει είσθαι εκείνη του αμαρτωλού να κατακαίεται πάντοτε εις ένα τέτοιον πυρ, όπου σύγκρισιν με άλλο δεν έχει;» («Πατρικαί νουθεσίαι αγ. Κοσμά Αιτωλού», Άγιον Όρος, κεφ. στ.).
Πολυδιαφημισμένη από τους ελληνορθόδοξους είναι η διδαχή: «Είναι προτιμώτερο να έχει κανείς σχολείο στον τόπο του, παρά βρύσες και ποτάμια».
Κανείς τους όμως δεν διαβάζει και τη συνέχεια: «Σκοπός του σχολείου είναι να διδάξει, τι είναι Θεός, τι είναι άγγελοι, δαίμονες, κόλαση, παράδεισος».
Όλα τα σκοτεινά βυζαντινά χρόνια το πατριαρχείο, το οποίο έλεγχε πλήρως την παιδεία των Ελλήνων, επέτρεπε να διδάσκονται μόνο το Ψαλτήρι κι η Οκτώηχος. Για τέτοια σχολεία μιλούσε κι ο Κοσμάς. Ούτε καν σκεφτόταν σχολεία, που θα δίδασκαν επιστήμες, αρχαίους συγγραφείς ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Αυτά κυνηγιώνταν κι έκλειναν -όχι από τους Τούρκους, αλλά- από το πατριαρχείο. (Βλ. «Η ιερά εξέταση του Γρηγορίου Ε΄».) Ο Κοσμάς ήταν σαφής: «Το σχολείο ανοίγει τες εκκλησίες, το σχολείο ανοίγει τα μοναστήρια» (Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγ. Καντιώτη, «Κοσμάς ο Αιτωλός», εκδόσεις Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητας «Ο Σταυρός», σελ. 142 και 209).
Ανώνυμος είπε...

«Ο Τούρκος δεν βλάπτει την Πίστιν»

Πολλές υπερβολές γράφτηκαν για τον Κοσμά Αιτωλό, προκειμένου να αποκρυβεί η από το πατριαρχείο κατευθυνόμενη αντεθνική του προπαγάνδα και να υποστηριχθεί –ψευδώς– πως δήθεν επιτελούσε εθνικό έργο.
Υποστηρίζεται για παράδειγμα, ότι ο Κοσμάς μύησε πολλούς στην επαναστατική ιδέα κι ανάμεσά τους τον Κατσαντώνη στα 1777 (Φ. Μιχαλόπουλος, «Κοσμάς ο Αιτωλός», σελ. 57, 58, 66). Ο αργότερα ονομαστός Κλέφτης όμως, ήταν τότε νήπιο· γεννήθηκε μεταξύ 1770 και 1773.
Το πατριαρχείο ήταν κάθετα αντίθετο με τις επαναστατικές ιδέες, γι’ αυτό και αφόρισε τους επαναστάτες και την Επανάσταση του ’21. Στέλνοντας τον Κοσμά Αιτωλό στην Ελλάδα επεδίωκε με την ανθελληνική, παθητική και χριστιανική μορφή της διδασκαλίας του να σβήνει άμεσα κάθε εμφανιζόμενη ελληνική επαναστατική φλόγα.

Ο Κοσμάς δεν αρκούνταν στη σιωπή, αλλά συμβούλευε καθαρά υποταγή στον Τούρκο κατακτητή. Δεν ήθελε να έχει σχέση με την Ελλάδα, ούτε με καμμία άλλη πατρίδα, τόνιζε πως πατρίδα όλων είναι ο ουρανός και συνιστούσε στους Ρωμιούς να παραμείνουν υποταγμένοι στους Τούρκους, που ήρθαν για να διαφυλαχθεί η ορθόδοξη πίστη από την εκ δυσμών απειλή. Συνιστούσε ακόμα να προσεύχονται οι χριστιανοί, για να φωτίζει ο Θεός τον βασιλιά και τους «ζαπιτάδες», ώστε «να κυβερνούν τον κόσμο με πραότητα και δικαιοσύνη».

«Απολαύστε» αντιεπαναστατικές κι αντεθνικές διδαχές του Κοσμά:
• «Σας λυπάμαι για την περηφάνεια, οπού έχετε. Το ποδάρι μου εδώ δεν θα ξαναπατήση. Και εάν δεν αφήσετε αυτά τα πράγματα που κάνετε, την αυθαιρεσία και ληστεία, θα καταστραφήτε. Σε κείνο το κλαρί, που κρεμάτε τα σπαθιά σας, θά ‘ρθη μια μέρα που θα κρεμάσουν οι γύφτοι τα όργανά τους» (ελέχθη στο χωριό Άγιος Δονάτος Σουλίου, από το βιβλίο «Κοσμάς ο Αιτωλός» του Αυγ. Καντιώτη.)
• «Εμείς, χριστιανοί μου, δεν έχομεν εδώ πατρίδα… Δια τούτο και ο Θεός μας έβαλε τον νουν εις το επάνω μέρος, δια να στοχαζώμεθα πάντοτε την ουράνιον βασιλείαν, την αληθινήν πατρίδα μας» (Διδαχή Α , 1, Ι. Μενούνου).
• «Και βαθμοφόροι Τούρκοι μου παρέχουν τώρα την προστασίαν των. Ο καθείς από αυτούς επιζητεί την παρουσίαν του ιερωμένου εις τα χωριά, όπου έχουν τα φέουδά των, διότι ούτος παρακινεί τους Έλληνας να φέρωνται νομοταγώς και να πληρώνουν τα δικαιώματα εις τους φεουδάρχας των» (Κ. Μέρτζιου, «Το εν Βενετία», σελ. 6). Στη διδαχή αυτή φαίνεται καθαρά ο ρόλος του κλήρου κατά την Τουρκοκρατία. Στο χειρόγραφο 12 της Μονής Λευκοπηγής αναγράφεται, ότι ο Κοσμάς παρακίνησε τους οπλοφόρους από τους ακροατές του να παραδώσουν τα όπλα «εις τους ζαπιτάδες» (Φ. Μιχαλόπουλος, «Κοσμάς ο Αιτωλός», σελ. 271).
• «Να ρίψετε τ’ άρματα και να ελπίζετε εις τον Θεόν» (Παπά-Αρσενίου Βλιαγκόφτη, ΙΓ Πάτρια).
Ανώνυμος είπε...

ΜΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΠΑΕΙ ΣΥΝΕΦΟ
ΜΗΝ ΦΑΤΕ ΕΧΕΙ ΓΛΑΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ
ΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ είπε...

συν Αθηνά και χείρα κίνει.

Αντε ραγιάδες ρασοφόροι η μη Ξυπνάτε!

δεν έχετε βαρεθεί να περιμένετε τους Ρώσους 500 τόσα χρόνια,ήμαρτον!
Ανώνυμος είπε...

ΒΡΕ ΑΘΕΟΙ ΔΕΝ ΦΘΑΝΕΙ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΙΜΑ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΣΑΣ,ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ..
ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΣΩΤΗΡΙΑ;
ΜΗΠΩΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΙΝΟΥΝΕ ΤΟ ΑΙΜΑ;
Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΧΕ ΠΕΙ:ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ ΑΣΠΡΟ.
ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΤΟ ΕΛΕΓΕ..ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ!

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ!
Ανώνυμος είπε...

Φανταστεἰτε ένα λαό που το 70% πάει στην εκκλησίτσα και ανάβει κεράκια στο θεούλη τι επανάσταση μπορεί να κάνει, πόσο καινοτόμες ιδέες έχει και μπορεί να έιναι και η στέρεα βάση να κτίσεις νέα κοινωνία επάνω του, ούστ σαβούρες του κερατά, ούστ παλιοτόμαρα.!!!!!!
vomoloxius είπε...

Που νομίζεται οτι μιλάτε; Σε ποιούς και σε ποιά εποχή; Μήπως μιλάτε σε ενα μάτσο απο αγράμματους χωρικούς δυο-τρεις αιώνες πρίν;
Οχι δε μιλάτε σε τέτοιους! Μιλάτε σε ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά την ποιότητα του ελληνορθόδοξου ιερατείου και την παγκόσμια ιστορία. Ως εκ τούτου, γνωρίζουμε παρα πολυ καλα οτι σύσωμο το ανώτερο ιερατείο είναι ενα μάτσο συμμοριτών και ληστάρχων, που τους τρέχουν τα σάλια για κωλαράκια αγορακίων και ουδεμία σχέση έχουν με διδαχές και προφητείες
Ανώνυμος είπε...

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΒΟΥΡΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ.ΑΛΛΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΠΩΣ ΕΙΤΕ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΕΙΤΕ ΟΧΙ,ΕΙΤΕ ΧΛΕΥΑΖΕΤΕ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ..
Ανώνυμος είπε...

ΕΞΥΠΝΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΞΕΡΟΛΕΣ ΠΑΡ'ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ, ΕΝΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ...
2.19 ΝΑ ΣΟΥ ΘΗΜΥΣΩ ΟΤΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ '21 ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΝΕ ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΝΕ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ!ΤΟ '40 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ...ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΟΣΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΤΙΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.ΕΣΥ ΜΑΘΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΗΓΟΥΝΤΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ...ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ Τ ΛΕΝΕ ΔΑΚΡΥΖΟΥΝ Γ ΑΥΤΑ Π ΕΙΔΑΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΑΝ..Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ..
ΓΙΑΤΙ ΛΥΣΣΑΤΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ?ΧΜΜ,ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΕΙ ΠΟΛΥ?ΔΕΚΤΟ...ΓΕΙΑ ΣΑΣ..
...ΕΛΕΣΣΑΡ...
Ανώνυμος είπε...

ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΒΡΙΖΕΤΕ ΑΚΟΜΗ ΑΝΟΗΤΟΙ !!!
Ανώνυμος είπε...

Αυτή την καραμέλλα την ορθοδοξία που σας μάθανε να την παντρεύεται με τον Ελληνισμό μην μασάτε πολύ θα καταντείσεται σαν τις κατσίκες.
¨Εχω και εγώ προγόνους που πολέμησαν και μάλιστα μέχρι και τον τελευταίο πόλεμο ανελειπώς αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε Χ.Ο δηλ. Χεστήκαμε Ολοι χριστιανοί Ἐλληνες όμως με ιχώρ είμαστε και συμπαντικοί και οικουμενικοί και πολιτισμικοί, κατάλαβες και δεν χρειάζεαι να τελειώσεις 7 πανεπιστἠμια για να ξέρεις τις ρίζες σου.
Ανώνυμος είπε...

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΠΕΙΝΑ ΦΑΤΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΤΕ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΝΑ ΣΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟ
ΕΤΣΙ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΚΑΤΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΛΕΓΑΝΕ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ ΕΥΛΟΓΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΣΟΛΤΑΝΟ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΖΑΝ ΟΠΟΙΟΝ ΜΙΛΑΓΕ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΦΑΤΕ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
Ανώνυμος είπε...

ΦΑΤΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΚΕΡΝΑΝΕ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΑΜΟΓΙΑ
Ανώνυμος είπε...

ποιος βριζει την θρησκεια βρε χρυσοψαρομυαλοι?????το παπαδαριο βριζουμε...ΖΩΑΑΑΑΑΑΑ
Ανώνυμος είπε...

ΠΙΣΩ ΕΧΕΙ Η ΑΧΛΑΔΑ ...
Ανώνυμος είπε...

ΚΑΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΡΑΚΟ ΡΕ ΑΡΧΟΝΤΑ
Ανώνυμος είπε...

2.56 ΓΙΑ ΕΞΗΓΗΣΕ ΜΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΜΕ ΙΧΩΡ.!!!!!ΕΜΠΛΕΞΕΣ ΤΑ ΜΠΟΥΤΙΑ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΦΩΣΙΑ ΠΟΥ ΣΕ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕΙ.ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΔΥΟ ΣΩΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ , ΤΟ ΙΧΩΡ ΣΕ ΕΦΑΓΕ!
ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΧΝΑΖΕΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ!
ΑΔΕΡΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΓΙΝΑΜΕ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ...
Ανώνυμος είπε...

poso agramatos kai ama9is eisai 3.02..re oi papades aforizan?tha mas trelaneis wre?krifio sxoleio s lene tpt?oi kremales ton tourkwn stous papades?
eiste valtoi wre i, i vlakeia sas exei xtipisei ton egefalo?re den einai dinaton na eiste toso....
Ανώνυμος είπε...

3.30 ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΑΩ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΛΕΕΙ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΧΙ ΕΓΩ
Κατά τη διάρκεια της τρίτης αυτής πατριαρχίας του ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ο Πατριάρχης παρέμεινε πιστός στον Σουλτάνο, όπως και οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας, και αρνήθηκε να συμμετάσχει στη Φιλική Εταιρεία. Τελικά αναθεμάτισε τρις τους επαναστατημένους Έλληνες......Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄
Ανώνυμος είπε...

ΜΠΕ ΜΠΕ ΜΠΕ ΜΠΕ ΜΠΕ
Ανώνυμος είπε...

3.29 διάβασε καλά Ελληνες με ιχώρ και ΟΧΙ χριστιανοί κατάλαβες που έχεις και παιδεία να μας πουλήσεις και πνεὐμα της σάχλας.
Ανώνυμος είπε...

"ΕΔΩ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥ..Ι ΧΤΕΝΙΖΕΤΑΙ"

Σοφή λαϊκή παροιμία
Ανώνυμος είπε...

ΕΓΩ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΕ ΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΡΕΠΟΥΣΗΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΞΕΡΩ ΑΛΛΙΩΣ.
ΕΓΩ ΔΙΔΑΧΤΗΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΡΕΑ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗ ΠΡΩΤΑ -ΠΟΥ ΑΠΗΓΓΓΕΙΛΕ ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΒΙΒΛΙΟ- ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ ΑΠ ΟΣΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΟΤΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΚΟ.
ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ -ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ Σ ΑΡΕΣΕΙ-ΠΑΝΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΥΨΗΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ...ΑΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΣ ΟΜΩΣ ΓΙΑΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟΝ ΚΡΕΜΑΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΠΙΣΤΟΣ Ε!
ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ....ΑΠΟ ΠΙΣΩ ..ΚΑΠΟΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΡΚΟΜΟΓΓΟΛΟΥΣ..ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΒΑΖΕΙΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΑΡΙΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ.
Ανώνυμος είπε...

3.33 εσυ απαντας με πατριαρχη γρηγοριο Ε'..εγω σου απαντω με Παλαιον Πατρον Γερμανο και Παπαφλεσσα...

3.37..ΔΩΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΧΩΡ...ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ...
ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΒΟΣ ΕΛΕΥΣΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ...ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΒΟΜΟ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΕΟ.ΕΣΥ ΑΠΟ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙΣ.
ΜΑΓΚΕΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ,ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ...ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ?ΕΝΩΜΕΝΟΙ Η ΝΑ ΛΕΜΕ ΕΔΩΜΕΣΑ ΠΟΜΦΟΛΥΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΑΒΡΟΧΙΣ ΠΟΣΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ...
...ΕΛΕΣΣΑΡ...
Ανώνυμος είπε...

3.37 ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥ ΔΕΝ ΕΜΑΘΕΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ ΟΤΑΝ ΣΤΑ ΕΛΕΓΕ Η ΔΑΣΣΚΑΛΑ ΣΟΥ.ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΑΕΡΑ-ΠΑΤΕΡΑ ΚΙ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΕΙ Ο ΧΑΡΟΣ.ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΨΙΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΓΙΑ ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ ΑΚΑΤΑΛΑΒΙΣΤΙΚΕΣ.
ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΚΙ ΕΣΥ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΓΡΑΦΕΙΣ , ΞΑΝΑΓΡΑΨΕ ΜΑΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ.
ΑΚΟΥ ΙΧΩΡ!
ΕΛΕΟΣ
Ανώνυμος είπε...

ΕΛΕΣΣΑΡ ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ 100%....+1000000
Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ Ο ΠΟΙΟΗΤΗΣ ''ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ 100%?''
...ΕΛΕΣΣΑΡ...
Ανώνυμος είπε...

ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΕΝΝΟΩ ΡΕ ΦΙΛΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ...ΜΗ ΜΟΥ ΒΑΖΕΙΣ ΧΕΡΙ ΚΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ!
Ανώνυμος είπε...

ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΦΙΛΕ...ΑΠΛΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ 100% ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ...ΞΕΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ...
ΣΥΓΝΩΜΗ ΕΑΝ ΣΕ ΠΡΟΣΒΑΛΑ ΣΕ ΚΑΤΙ..
...ΕΛΕΣΣΑΡ...
Ανώνυμος είπε...

ΕΛΛΑΣ - ΡΩΣΣΙΑ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ! ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ !
Ανώνυμος είπε...

ΕΙΜΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
ΑΛΛΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΩΡΙΖΟΥΝ
Ανώνυμος είπε...

ΕΛΕΣΣΑΡ της κακιάς ώρας θα μας κάνεις και μάθημα που την δασκάλα την γράφεις με 2 σιγμα και το βωμό με Ομικρόν , θες να μας πείς και για το κόμμα και την τελεία συμφορά σου καημένε σου είπα είμαι ΕΛΛΗΝΑΣ αλλά όχι σαν και σένα ούτε και αποδέχομαι την θρησκεία σου ούτε την θρησκεία των ,ΥΠΑΡΧΟΥΝ και ΑΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ σαν τον ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ για παράδειγμα,που τον ξέρουν όλοι στον κόσμο πες μας ποιόν παπἀ η πατριάρχη ξέρουν.
Ανώνυμος είπε...

+++ ΙΗΣΟΥC XΡΙCTOC NICA +++

Να γνωρίζετε πως διανοίουμε τα "σήμεια των καιρών" , του έχατους καιρούς δηλαδή πριν της έλευση του υποτειθέμενου παγκόσμιου σωτήρα , "αντιχρίστου", και ο μη έχων ψυχολογική δύναμη και επάρκεια θα υποκείψει άμεσα στους πειρασμούς της Νέας εποχής !
Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΣΥ 4.17 ΕΚΑΝΑ ΕΝΑ ΛΑΘΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΒΙΑΣΥΝΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΑ ΜΕΤΑ...ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΒΩΜΟΣ ΤΟΙΔΙΟ ΕΓΙΝΕ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ..ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΤΟ ΤΡΑΒΑΣ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΕΠΙΑΣΑΝ ΤΑ ΓΕΛΙΑ!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση: Μη βάζετε σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο.
Τ α σχόλιά σας ας είναι κόσμια