Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Τὸ τέλος τοῦ «χθές»!

Αναρτήθηκε από τον/την 1greek στο Ιανουαρίου 25, 2012

1 Vote
Ἐχθὲς ἡ Μάρω μας ἐδήλωσε παραίτηση ἀπὸ τὴν ἐργασία της.

Ἡ Μάρω εἶναι δασκάλα καὶ δὲν εἶναι κάποια ποὺ «ἔχει»!

Εἶναι κάποια ποὺ δὲν ἔχει ΤΙΠΟΤΑ!!!

Ἀπολύτως τίποτα!

Ζεῖ ἐδῶ καὶ μῆνες πάρα πολὺ δύσκολα, δίχως θέρμανσι, μὲ τὰ πολὺ πολὺ λιγοστὰ ποὺ τῆς ἄφηναν οἱ τράπεζες καὶ τὰ ἁρπακτικὰ τοῦ δημοσίου.

Δῆλα δή, ἡ Μάρω ποὺ ἄφησε τὴν σίγουρη δουλειά της στὸ δημόσιο, ποὺ δὲν νοιάστηκε γιὰ τὸ ἐὰν τὸ παιδί της θὰ ἔχῃ αὔριο τὸ πρωΐ στέγη καὶ τροφή, ποὺ δὲν φοβήθηκε τὸ κρύο, τὴν βροχή, τὸν ἀέρα, τὸ πεζοδρόμιο, τὴν μοναξιά, τόλμησε κάτι ποὺ κανένας μας δὲν τολμᾶ!

Τόλμησε νὰ ἀφήσῃ, ἀκόμη καὶ τὰ λιγοστὰ ποὺ τῆς ἔδιδαν κάποιαν ἀσφάλεια, πρὸ κειμένου νὰ παραμείνῃ ἐλεύθερη!

Τέτοιαν ἀξιοπρέπεια, τέτοιο ἦθος, τόσην πίστη στὸ ἀποτέλεσμα δὲν ἔχω ξανασυναντήσει στὴν ζωή μου.

Τὴν θαυμάζω τὴν Μάρω.

Ὅπως θαυμάζω καὶ κάθε Μάρω, ἐπώνυμη ἢ ἀνώνυμη.

Τοὺς θαυμάζω διότι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι θὰ κάνουν ὅσα ἀπαιτοῦνται πρὸ κειμένου νὰ φθάσουμε ὅλοι μας στὸ Τέλος! Ἕνα Τέλος Τέλειον!

Ἐὰν ἡ Μάρω ἐδήλωνε παραίτησι πρὸ ἑνὸς ἔτους, νὰ εἴμαστε σίγουροι πὼς λίγοι θὰ καταπιάνονταν μὲ τὴν «τρέλλα» της! Πάρα πολὺ λίγοι!

Σήμερα ὅμως αὐτὴ ἡ κίνησις εἶναι κάτι σημαντικότατον γιὰ ὅλους μας!

Εἶναι σημάδι καὶ ἀρχή!

Εἶναι τὸ τέλος τοῦ «χθές»! Ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους τοῦ «χθές»!

Μία μόνη Μάρω μπορεῖ νά φέρῃ τήν Ἄνοιξι τῆς Ἐλευθερίας;

Ἕνας κοῦκος μπορεῖ νά φέρῃ τήν ἄνοιξι;

Ναί! Μία μόνον Μάρω! Ἕνας κοῦκος! Ἕνας Κολοκοτρώνης!

Ναί, αὐτοὶ εἶναι ποὺ θὰ φέρουν τὴν ἄνοιξιν!

Μετὰ τὴν δημοσίευσι τῆς παραιτήσεώς της, δέχθηκα πάρα πολλὰ τηλεφωνήματα καὶ μηνύματα. Ὅλα ἀφοροῦσαν στὴν πράξι τῆς κοπέλας καὶ στὰ συγχαρητήρια ποὺ τῆς ἔστελναν!

Ξέρετε ποιοί τηλεφώνησαν; Ποιοί καταπιάστηκαν μέ τό νά τήν συγχαροῦν;

Μόνον αὐτοὶ ποὺ κατάλαβαν τὴν πράξι της! Μόνον αὐτοὶ ποὺ συνειδητοποίησαν τὴν Ἀρχή!

Θέλουμε δὲν θέλουμε, μποροῦμε δὲν μποροῦμε, ἀντέχουμε δὲν ἀντέχουμε, κουβαλᾶμε μίαν Μάρω μέσα μας ὅλοι! Ἀκριβέστερα, κουβαλᾶμε ὅλοι μέσα μας, αὐτοὶ τοὐλάχιστον ποὺ δὲν πωλοῦν Πατρίδα, μίαν Μάρω. Μίαν Μπουμπουλίνα! Μίαν Σπαρτιάτισσα! Εἶναι ἡ Φύσις μας. Δὲν γίνεται νὰ τὴν ἀρνηθοῦμε!

Ἡ στιγμὴ τῆς Μαρίας ἦταν αὐτή! Ἡ δική μου, ἡ δική σου, ἡ δική του εἶναι κάποια ἄλλη! Κι ἔρχεται! Τὴν «μυρίζουμε» παντοῦ γύρω μας!

Ἐκείνη ἡ μοναδικὴ στιγμή, ποὺ θὰ μεταμορφώσῃ τὸν ἁπλὸ ἄνθρωπο σὲ ἥρωα!

Ἐκείνη ἡ στιγμὴ ποὺ μόνον ἐμεῖς θὰ ἀντιληφθοῦμε!

Ὅταν ἔχουμε τέτοιες Μαρίες ἀνάμεσά μας, τί μποροῦν νά κάνουν οἱ Νενέκοι καί οἱ Ἐφιᾶλτες;

Ὅταν ἔχουμε στήν γειτονιά μας τέτοιες Μπουμπουλίνες, ποιός στρατός, ποιά ἀστυνομία, ποιός δοσίλογος μπορεῖ νά μᾶς σταματήσῃ;

Ἡ Μαρία, ἡ Μάρω μας, ἔδωσε τὸ σύνθημα.

Κάποιοι τὸ κατάλαβαν καὶ κάποιοι κοντεύουν νὰ τὸ καταλάβουν!

Ὅ,τι ἔκανε ἡ κοπέλα τὸ ἔκανε γιὰ τὸν ἑαυτόν της. Δὲν θέλει ὁπαδούς, ἀκολούθους καὶ χειροκροτητές. Δὲν τῆς χρειάζονται!

Θέλει Πατρίδα ἐλεύθερη καὶ θὰ κάνῃ τὰ πάντα πρὸ κειμένου νὰ τὴν ἀποκτήσῃ!

Αὐτὸ εἴμαστε, κι ἂς μὴν τὸ ἔχουμε καταλάβει ἀκόμη! Ὅσοι εἴμαστε!

Θέλουμε Πατρίδα ἐλεύθερη καὶ θὰ φέρουμε τὴν Γῆ ἀνάποδα, πρὸ κειμένου νὰ τὴν κερδίσουμε! Μὲ ὅποιο κόστος! Μὲ ὅποιον πόνο! Μὲ κάθε τίμημα!

Φιλονόη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση: Μη βάζετε σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο.
Τ α σχόλιά σας ας είναι κόσμια