Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ; (2012) ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ.

Αναρτήθηκε από τον/την 1greek στο Ιανουαρίου 17, 2012

1 Vote

1.Εδώ και αρκετό καιρό ακούω διάφορα σενάρια για το 2012.Για την καταστροφή της γης-ότι έρχεται το τέλος του κόσμου-ότι άλλοι ετοιμάζονται να φύγουν από τη γη γιατί θα πέσει πάνω της κομήτης( έχουν βρει και άλλο πλανήτη για να πάνε),άλλοι αναφέρονται στο ημερολόγιο των mayas και λένε ότι αφού τελειώνει 21-12-2012 εκεί τελειώνει και ο κόσμος και άλλα πολλά.

Εντελώς τυχαία όλα αυτά από Αμερικάνους ή Άγγλους και δυστυχώς παρασερνουν πολύ κόσμο μαζί τους σ’αυτό το «τρυπακι».Ίσως και κάπου μέσα σε όλα αυτά να υπάρχει μια αλήθεια.Δεν ξέρω τι κάνουν η τι λένε τα αμερικανάκια η τα αγγλακια η οποίος άλλος θέλει,εγώ ξέρω ότι σαν ΕΛΛΗΝΕΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ έχουμε υποχρέωση να ρίξουμε μια ματιά στα ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ μας. Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ είναι χωρίς αμφιβολία μια ματιά στο μέλλον αφού πρώτα δούμε τα σημάδια του σήμερα.

Καταστάσεις που ζούμε τα τελευταία χρόνια.


Ας αρχίσουμε μ΄αυτά που γίνονται στις μέρες μας. Έχω την εντύπωση με τα λόγια του ΙΩΑΝΝΗ ότι η τέταρτη σφραγίδα έχει ήδη ανοίξει ….
Η τέταρτη σφραγίδα – Το ωχρό άλογο
7 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζώου λέγουσαν, ῎Ερχου καὶ βλέπε. 8 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού ἵππος ὠχρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὠνομάζετο Θάνατος, καὶ ὁ ῞Αδης ἠκολούθει μετ᾽ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη εἰς αὐτοὺς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς νὰ θανατώσωσι μὲ ῥομφαίαν καὶ μὲ πεῖναν καὶ μὲ θάνατον, καὶ μὲ τὰ θηρία τῆς γῆς.
Ερμηνεία : Τότε ο Ιωάννης άνοιξε την τέταρτη σφραγίδα και άκουσε το τέταρτο ζώο που έμοιαζε με αετό να του λέει, Έλα και δες. Τότε ο Ιωάννης είδε ένα άλογο κιτρινοπράσινο και τον αναβάτη του που το όνομά του ήταν Θάνατος.
Απο κοντά ακολουθούσε ο αδης, για να δέχεται ομαδικά τους νεκρούς που άφηνε πίσω του ο Θάνατος. Και οι δύο μαζί Θάνατος και ’δης, είχαν εξουσία επάνω στο ένα τέταρτο της γης, να φέρουν το θάνατο με τέσσερις τρόπους.
Με ρομφαία, που σημαίνει τον φόνο με οποιοδήποτε συμβατικό όπλο, με πείνα που συνοδεύει τους πολέμους, με θάνατο που μπορεί να προκαλείται με αρρώστιες και ακόμη με μικροβιακό και χημικό πόλεμο και με τα θηρία της γης, που είναι τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα και τα άρματα μάχης.
Τα ωχρό άλογο και ο αναβάτης τους, συμβολίζουν τον πόλεμο που έχει σαν αποτέλεσμα, τον ομαδικό θάνατο των ανθρώπων, γι αυτό και φανερώνει τον ’δη να ακολουθεί από κοντά για να καταπίνει τους νεκρούς.
Το ωχρό άλογο συνεχίζει τον καλπασμό του και επισκέπτεται διάφορα κράτη και ακούμε τις θριαμβολογίες των αντιπάλων, που ανακοινώνουν τον αριθμό των θυμάτων με μεγάλη τους χαρά και ευτυχία και ο ’δης συνακολουθεί για να καταπιεί τους σκοτωμένους, ομαδικά.
Κατά την επταετία του αντιχρίστου θα φανερωθεί το ωχρό άλογο με όλη του την αγριότητα και ο αναβάτης τους, ο θάνατος, στη μεγαλύτερή του δραστηριότητα. Ο Αντίχριστος θα έχει σαν σύνθημα την ειρήνη, αλλά ειρήνη δεν θα μπορέσει να φέρει ποτέ. Επειδή όταν λέγωσιν Ειρήνην και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος. Α Θεσσαλονικείς ε:3
Κρατήστε αυτό (τελευταία παράγραφος). Σε ποιον παει το μυαλό μας ? Ποιον ονομάζει καθήμενο στο ωχρό άλογο? ΠΟΙΟΣ ΣΦΑΓΙΑΖΕΙ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ?


Η πέμπτη σφραγίδα – Οι ψυχές
9 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τὴν ὁποίαν εἶχον· 10 καὶ ἔκραζον μετὰ φωνῆς μεγάλης, λέγοντες, ῞Εως πότε, ὦ Δέσποτα ἅγιε καὶ ἀληθινέ, δὲν κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἀπὸ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; 11 Καὶ ἐδόθησαν εἰς ἕκαστον στολαὶ λευκαί, καὶ ἐῤῥέθη πρὸς αὐτοὺς νὰ ἀναπαυθῶσιν ἔτι ὀλίγον καιρόν, ἑωσοῦ συμπληρωθῶσι καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, οἱ μέλλοντες νὰ φονευθῶσιν ὡς καὶ αὐτοί.
Ερμηνεία
Οταν ο Ιησούς Χριστός άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, ο Ιωάννης είδε κάτω από το θυσιαστήριο, τις ψυχές των πιστών που φονεύθηκαν στην γη για την πίστη τουςστον Χριστό.


Η έκτη σφραγίδα – Τα κοσμογονικά σημεία της επιφάνειας του Χριστού
12 Καὶ εἶδον, ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην· καὶ ἰδού, ἔγεινε σεισμὸς μέγας, καὶ ὁ ἥλιος ἔγεινε μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ἔγεινεν ὡς αἷμα· 13 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, καθὼς ἡ συκῆ ῥίπτει τὰ ἄωρα σῦκα αὑτῆς, σειομένη ὑπὸ μεγάλου ἀνέμου. 14 Καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη �ὡς βιβλίον τετυλιγμέ­νον,� καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκινή­θησαν ἐκ τῶν τόπων αὑτῶν· 15 καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ μεγιστᾶνες, καὶ οἱ πλούσιοι, καὶ οἱ χιλίαρχοι, καὶ οἱ δυνατοὶ, καὶ πᾶς δοῦλος, καὶ πᾶς ἐλεύθερος, ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων, 16 καὶ λέγουσι πρὸς τὰ ὄρη καὶ πρὸς τὰς πέτρας, Πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ᾽Αρνίου· 17 διότι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ· καὶ τίς δύναται νὰ σταθῇ;
alt
Ερμηνεία Οταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός άνοιξε την έκτη σφραγίδα, φανέρωσε στον Ιωάννη την εικόνα που θα παρουσιάσει ο ουρανός με το αστρικό του σύστημα και η γη με τους κατοίκους της, την ημέρα που ο Ιησούς Χριστός ένδοξος βασιλιάς και κριτής, θα κάνει την παρουσία Του.
Στην σφραγίδα αυτή κρατήστε την αρχή,τις τρεις πρώτες γραμμές από 12 ως 13.Σ΄αυτό το σημείο θέλω να μπείτε σε μια διεύθυνση και να ρίξετε μια ματιά http://www.sfak.gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. Θέμα -Maya’s,ένας περίεργος αστρονομικός λαος

. Διαβαστε (περίπου στη μέση της σελίδας) το κεφάλαιο 2012-ο αγγελιοφόρος των άστρων.Στον πρόλογο μου αναφέρω ότι σ’ολα αυτά που λέγονται για το 2012 ίσως υπάρχει και μια αληθεια.Παντως μεχρι εδω δεν αναφερεται πουθενα για παγκοσμιο πολεμο,το λεω αυτο γιατι μερικοι περιμενουν τον παγκοσμιο χαμο τωρα, σε ενα με δυο χρονια, αφου μερικες προφητειες αναφερουν γι’αυτο μετα απο επεισοδιο ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ (δεν αναιρω την προφητεια αλλα τονιζω οτι δεν αναφερεται μεχρι τωρα,απλα κρατηστε το για παρακατω) Το πιο περιεργο ειναι στην αμεσως επομενη παραγραφο και λιγο πριν ανοιξει η εβδομη σφραγιδα.
1 ΚΑΙ μετὰ ταῦτα εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἱσταμένους ἐπὶ τὰς τέσσα­ρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς, διὰ νὰ μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς, μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης, μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον. 2 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ὅτι ἀνέβη ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχων σφραγῖδα τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος· καὶ ἔκραξε μετὰ φωνῆς μεγάλης πρὸς τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους, εἰς τοὺς ὁποίους ἐδόθη νὰ βλάψωσι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, 3 λέγων, Μὴ βλάψητε τὴν γῆν, μήτε τὴν θάλασσαν, μήτε τὰ δένδρα, ἑωσοῦ σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.


Μας λεει ξεκαθαρα οτι πριν αρχισουν οι καταστροφες πανω στη γη θα ερθουν αγγελοι για να παρουμε το ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Οταν διαβασα αυτο, το μυαλο μου πηγε σε κατι που ειχα διαβασει σε μια ιστοσελιδα.Εχω τις αμφιβολιες μου για το που βρεθηκε αυτο το μυνημα , το εχουν γραψει καπου ? πως ηρθε στα χερια μας ?.Ειναι απ τους ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ ? Ριξτε μια ματια (αν καποιος εχει πληροφοριες παρακαλω να τις στηλει). Το αντεγραψα για να το δειτε.

Όπως μας είναι ήδη γνωστό, από τον επιστημονικό κλάδο της αστρονομίας,επίκειται μια συνοδός πλανητών με την Γη μας των : ΕΡΜΗΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΑΡΗΣ, ΔΙΑΣ, ΚΡΟΝΟΣ, ΗΛΙΟΣ, ΣΕΛΗΝΗ, την συγκεκριμένη ημερομηνία. (21/12/2012)
επομένως μιλάμε για γεγονός. Μπορούν όμως οι ανθρώπινοι νόες να φανταστούν τις επιπτώσεις αυτής της συνόδου; είμαστε πολύ μικροί ακόμα για να κατανοήσουμε τα μυστήρια του σύμπαντος.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση: Μη βάζετε σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο.
Τ α σχόλιά σας ας είναι κόσμια