Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012


Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012


Βαρουφάκης​: "Στάση πληρωμῶν λοιπόν! Τώρα! "

Ὁ καθηγητής Βαρουφάκης ἐξηγεῖ γιατί δέν πρέπει νά φοβόμαστε τήν χρεοκοπία
Γιά μέρες τώρα βαραίνουμε τίς ψυχές μας μέ μία μόνιμη ἀγωνία: Θά χρεοκοπήσει τό κράτος μας; Ε, λοιπόν, ἦρθε ἡ ὥρα νά ἀγκαλιάσουμε αὐτό πού φοβόμαστε... Ἄν οἱ φίλοι μας οἱ Γερμανοί δέν ἔχουν πρόβλημα νά χρεοκοπήσουμε, καιρός εἶναι νά τό κάνουμε. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ὄχι ὡς διαπραγματευτική μπλόφα καί οὔτε........
μόνο γιατί τό χειρότερο πού μπορεῖ νά μᾶς συμβεῖ εἶναι νά χρεοκοπήσουμε σέ ἕνα χρόνο (βλ. τό προηγούμενο ἄρθρο μου Τό Πρῶτο Τάνγκο στήν Εὐρωζώνη) ἀλλά ἐπειδή ἦρθε ἡ ὥρα νά στρέψουμε τό βλέμμα στήν αἰσιόδοξη πλευρά τῆς χρεοκοπίας.
Ὑπάρχει τέτοια πλευρά; Καί βέβαια ὑπάρχει. Σέ σχέση μέ χῶρες ὅπως ἡ γνωστή τρόικα Πορτογαλία, Ἱσπανία καί Ἰρλανδία, ἀλλά καί ἡ Βρετανία καί τό Βέλγιο, τό σύνολο τοῦ χρέους μᾶς (δημοσίου καί ἰδιωτικοῦ) εἶναι τό μικρότερο. Πῶς αὐτό; Ἐπειδή οἱ ἕλληνες, ὡς ἄτομα ἀλλά καί ὡς ἰδιωτικός τομέας, χρωστᾶμε πολύ λιγότερα ἐκείνων. Ἀκόμα καί οἱ ἀντιπαθέστατες τράπεζές μας ἔχουν ἕνα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα: Πάνω ἀπό 150 δίς πραγματικῶν καταθέσεων! Μιλᾶμε γιά ἄνω του μισοῦ ΑΕΠ σέ καταθέσεις, κάτι γιά τό ὁποῖο οἱ περισσότεροι ἑταῖροι μας θά σκότωναν νά τό ἔχουν, πού λέει ὁ λόγος. Ἄν μάλιστα προσθέσετε καί ὅλα τά χρήματα ἑλλήνων πού...

βρίσκονται στό ἐξωτερικό, θά δεῖτε ὅτι οἱ ἕλληνες δέν εἴμαστε καί τόσο φτωχοί κατά μέσον ὄρο, κι ἄς ἔχουμε τό μεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας στήν Εὐρώπη (μέ ἐξαίρεση τήν Λεττονία).
Ὡς πολίτες εἴμαστε ἐλάχιστα χρεωμένοι σέ σχέση μέ πολλούς ἀπό τούς ἐπικριτές μας στίς Λόνδρες, στά Παρίσια καί στίς Νέες Ὑόρκες. Αὐτό βέβαια δέν σημαίνει ὅτι εἴμαστε λευκές περιστερές. Γιά δεκαετίες φορτώναμε τό δημόσιο μέ τόσο μεγάλο χρέος πού τό βλέπουμε πλέον νά βουλιάζει μπροστά στά μάτια μας. Ἐδῶ ὅμως πού φτάσαμε, δέν μποροῦμε νά κάνουμε τίποτα. Ἀκόμα καί νά ἀποφασίσουμε σύσσωμοι (ΣΕΒ καί ΓΣΕΕ, γιάπηδες καί στελέχη τοῦ ΠΑΜΕ, ἀστοί τῶν βορείων προαστίων καί ἀναρχικοί της Πλατείας Ἑξαρχείων) νά δώσουμε ὅ,τι ἔχουμε καί δέν ἔχουμε στό κράτος, δέν ἀρκεῖ. Ἄν μάλιστα τό παρακάνουμε στήν ἀλληλεγγύη πρός τό δημόσιο, ἡ ‘γενναιοδωρία’ μᾶς αὐτή θά στεγνώσει τήν κυκλική ροή τοῦ πλούτου ἀπό τό ὁποῖο ἐξαρτᾶται τό δημόσιο γιά τά ἔσοδά του τό 2011, τό 2012 κ.ο.κ.
Ποιά εἶναι λοιπόν τά χαρμόσυνα νέα; Ὅτι μία πτώχευση θά ἀποδειχθεῖ σχετικά ἀνώδυνη. Ὁ λόγος διττός: Πρῶτον, δέν εἴμαστε κατά μέσον ὄρο οὔτε οἱ φτωχότεροι οὔτε οἱ πιό ὑπερχρεωμένοι. Δεύτερον, ὅσον ἀφορᾶ τά χρέη τοῦ δημοσίου, αὐτά βαραίνουν ἐμᾶς, ὡς ἄτομα, πολύ λιγότερο ἀπό ὅσο βαραίνουν τούς ξένους.
Κάντε τήν σύγκριση μέ τήν Ἰαπωνία, τό χρέος τῆς ὁποίας ἀνήκει σέ Ἰάπωνες σέ ποσοστό 95%. Ἄν τό Ἰαπωνικό κράτος ἀναγκαστεῖ στήν πτώχευση, ἡ καταστροφή τῆς χώρας θά εἶναι ὁλική. Κάτι τέτοιο δέν ἰσχύει γιά ἐμᾶς, καθώς μᾶς ἀνήκει (δηλαδή στίς δικές μας τράπεζες) μόνο τό 25% τοῦ δημόσιου χρέους μας. Ἔτσι λοιπόν, δεδομένου ὅτι ἡ πτώχευση τοῦ δημοσίου διαγράφεται ὡς ἀναπόφευκτη (ἐκτός ἄν πανικοβληθοῦν οἱ ἑταῖροι μᾶς ἀρκετά καί τό συνδράμουν γιά χρόνια πολλά, ὅποτε ἔχει καλῶς), τό κόστος τῆς στάσης πληρωμῶν δέν θά τό ὑποστοῦμε μόνοι μας.
Μά ἄν τό δημόσιο κηρύξει στάση πληρωμῶν, τί θά γίνει τήν ἑπόμενη μέρα; Πῶς θά ξανά-δανειστεῖ; Πράγματι, τό κράτος θά στριμωχθεῖ. Γιά κάμποσο καιρό τό δημόσιο θά πρέπει ἁπλῶς νά ξοδεύει ὅσα μαζεύει ἀπό φόρους. Καί γιατί εἶναι κακό αὐτό; Νά μάθει ἐπί τέλους, ἀφοῦ θά ἔχει ἀνακουφιστεῖ ἀπό τό νταλκά τῶν τοκοχρεολυσίων, νά ζεῖ μέ αὐτά πού εἰσπράττει. Π.χ. νά καταγγείλει ὅλες τίς ἐξοπλιστικές συμβάσεις, νά συμπιέσει τούς ἀνώτερους μισθούς (τόν δικό μου συμπεριλαμβανομένου) τόσο πού νά καλύπτει τίς δαπάνες του ἀπό τούς φόρους πού εἰσπράττει κλπ.
Οἱ τράπεζές μας; Θά ὑποφέρουν, εἶναι ἀλήθεια – δεδομένου ὅτι ἀκόμα καί τό 25% τοῦ δημόσιου χρέους πού διαθέτουν θά παγώσει. Ναί, ἀλλά μήν ξεχνᾶμε ὅτι τό ἔχουν ἤδη διαθέσει στήν ΕΚΤ ὡς ἐνέχυρο γιά ζεστό χρῆμα πού ἔχουν ἤδη πάρει. Καί ὅτι ἔχουν πρόσβαση στίς τεράστιες, κατά κεφαλήν, ἀποταμιεύσεις μας. Γιά νά μήν προσθέσω ὅτι ἀπολαμβάνουν ἐγκληματικά ὑψηλά ποσοστά κέρδους τόσα χρόνια. Ὅπως τό κράτος μας, ἔτσι κι αὐτές νά μάθουν νά ζοῦν λιτά καί μέ σύνεση ὅπως κάνουν χρόνια τώρα οἱ ἐργαζόμενοι τῶν 700 εὐρώ.
Ἐπί πλέον, ὁ ἀποκλεισμός τοῦ κράτους μας ἀπό τίς χρηματαγορές δέν θά διαρκέσει πολύ. Ἄν κηρύξει στάση πληρωμῶν, καί ἰσοσκελίσει τόν προϋπολογισμό του, δέν θά περάσει πολύ καιρός πού παλιοί δανειστές θά ἀποδεχθοῦν νέους ὅρους ἀποπληρωμῆς ἑνός ποσοστοῦ τῶν περασμένων δανεικῶν καί νέοι ὑποψήφιοι δανειστές (μπορεῖ καί οἱ ἴδιοι μέ τούς παλιούς) θά σχηματίσουν οὐρά ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομίας νά τό δανείσουν! Βλέπετε, τό χρέος μας θά ἔχει μειωθεῖ τόσο πού θά ἀποτελοῦμε ἐξαιρετική ἐπένδυση. Ἔτσι εἶναι τό κεφάλαιο – ὅταν ὀσφραίνεται ἕνα ἐπικερδές deal δέν σέβεται οὔτε τόν ἑαυτό του.
Σέ τελική ἀνάλυση, εἶναι λάθος μας νά φοβόμαστε τόσο πολύ τήν στάση πληρωμῶν τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου. ¶λλοι πρέπει νά φοβοῦνται μία τέτοια ἐξέλιξη περισσότερο ἀπό ἐμᾶς:
• ἡ κυβέρνηση τῆς κᾶς Μέρκελ ἡ ὁποία θά πρέπει νά διασώσει τίς Γερμανικές τράπεζες πού θά κλονιστοῦν ἀπό μία δική μας στάση πληρωμῶν
• ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή πού θά πρέπει νά δεῖ τί θά κάνει μέ μία χώρα-μέλος τήν ὁποία δέν μπορεῖ νά ἀποβάλει ἀπό τήν ΕΕ ἀλλά ἡ ὁποία τελεῖ ὑπό πτώχευση
• οἱ κυβερνήσεις ὅλων τῶν ἄλλων χωρῶν (πλήν ἴσως τῆς Ὀλλανδίας καί τῆς Αὐστρίας) πού θά τρέμουν γιά τό ποιός θά εἶναι ὁ ἑπόμενος στόχος τῶν ἀγορῶν (τῶν ὁποίων ἡ ὄρεξη θά ἔχει ἀνοίξει ἀπό τήν ‘ἐπιτυχημένη’ ἐπίθεση στό χρέος τῆς Ἑλλάδας)
• οἱ κυβερνήσεις τῶν ΗΠΑ καί τῆς Βρετανίας (χωρῶν μέ συνολικό χρέος πάνω ἀπό 400%)
• ὅλοι ὅσοι ἔχουν ἐπενδύσει στό εὐρώ, εἴτε σέ περιουσιακά στοιχεῖα εἴτε ὡς μέσο συναλλαγῆς.
Στάση πληρωμῶν λοιπόν!
Τώρα!
Μέ χαμόγελο καί αἰσιοδοξία!
(Καί ξέρετε ποιό εἶναι τό ὡραῖο; Ὅτι ἄν πειθόμασταν νά ἀπελευθερωθοῦμε ἀπό τόν φόβο τῆς πτώχευσης, οἱ φίλοι μας οἱ Γερμανοί θά ἔσπευδαν τήν ἴδια στιγμή νά τήν ἀποσοβήσουν…) *Ὁ Γιάνης Βαρουφάκης διδάσκει οἰκονομική θεωρία καί πολιτική οἰκονομία στό Τμῆμα Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

24 σχόλια:

 1. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 11:54 AM
  το πολυτονικό; που κολλάει;
  Απάντηση

  Απαντήσεις


  1. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:17 PM
   ΣΕ ΠΕΙΡΑΞΕ ΤΟ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ ΜΩΡΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑΤΖΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ;
 2. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 11:55 AM
  ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΤΟ ΚΥΤΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΛΕΞΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΤΕ ΘΑ ΥΗΝ ΒΑΛΕΙ ΣΥΟ ΒΑΤΡΑΧΟΣΤΟΜΑ ΤΟΥ Ο ΗΛΙΘΙΟΣ
  Απάντηση
 3. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 11:57 AM
  ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΛΕΕΙ
  Απάντηση
 4. Τι κολοτούμπα είναι αυτή του Βαρουφακη ?
  Αν θυμάμαι καλά, αυτός δεν ήταν που μας έλεγε πως η δραχμή δεν μας συμφέρει ? Ή μήπως κάνω λάθος ?
  Απάντηση
 5. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 12:08 PM
  ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ;;; ΜΟΝΟ Η ΜΕΡΚΕΛ!! ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΩΣ!! ΕΑΝ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΟΥΜΕ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΑΡΧΙΔΙ@@@ ΜΑΣ!! ΚΑΙ ΑΝ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ (ΕΥΡΩ) ΠΟΥ ΤΑΧΑ ΜΑΣ ΕΔΙΝΑΝ (ΑΝ ΤΑ ΕΔΙΝΑΝ ΚΙ ΑΥΤΑ) ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΘΟΣ!!
  Απάντηση

  Απαντήσεις


  1. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 12:20 PM
   12:08
   KAI Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΟΥ ΘΑ ΠΕΡΝΕΙ ΓΙΑ ΜΗΝΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ
   ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΧΙΔΙΑ!
   ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ ΘΑ ΔΩΣΕΙΣ ΤΟ ΕΝΑ ΣΟΥ
   ΑΡΧΙΔΙ, ΕΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙΣ ΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΣΟΥ ΚΑΥΣΙΜΑ,
   ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΟΥ ΑΡΧΙΔΙ!
   ΘΕΛΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ;
   ΑΡΧΙΔΙ!!
  2. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:04 PM
   δηλαδή ο δικός σου πατέρας τώρα τι παίρνει για σύνταξη ρε μάγκα;

   Εσύ πως νομίζεις ότι θα παίρνεις ασπιρίνες και θα βάζεις βενζίνη ρε άχρηστε;

   Είσαι ή βολεμένος (όχι για πολύ) ή τελείως βλάκας. Ή η γκόμενα του Βενιζέλου. Πραγματικά δεν εξηγείται αλλιώς.
  3. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:07 PM
   ΣΩΣΤΟΣ Ο 12:08
   ΤΑ ΑΡΧΙΔΙΑ ΚΡΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩΛΟ ΣΟΥ, ΣΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΡΕΜΑΣΕΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΙ ΧΑΜΠΑΡΙ.
   ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΞΕΠΟΥΛΗΘΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΖΕΙΣ ΕΣΥ ΒΕΝΖΙΝΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΣΟΥ ΕΙΣΑΙ ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΣ.
   ΟΣΟΙ ΜΑΘΑΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΑ ΝΑ ΤΑ ΞΕΧΑΣΕΤΕ.
   ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΘΑ ΖΕΙΣ.
   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΣΩΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ.
 6. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 12:16 PM
  και αμα σε βαλουν σε κανενα πολεμο με τους τουρκους τι γινετε μετα?
  Απάντηση

  Απαντήσεις


  1. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 12:35 PM
   αν οι Τουρκοι ηταν να μπουκαρουν, δλδ αισθανονταν δυνατοι οτι μπορουν, θα περιμεναν μεχρι σημερα τα μεμμετια νομιζεις. αυτα μας πουλανε χρονια τωρα οι δικοι μας να μας φοβιζουν. με 2000 ΟΥΚαδες εχουμε παρει την Αγκυρα, οχι μονο την παραλία.
 7. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 12:19 PM
  Εξαιρετική παπαριά από την ...Ποπάρα

  ΑΝΤΑΞΙΑ με τα ΜΑΣΤΟΥΡΩΜΕΝΑ πα..πά..ρια της ναζιστικής αυτής φωλιάς και των ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ της φωλιάς του ΚΟΥΚΟΥ-ΓΙΩΡΓΑΚΗ..ΠΑ$$ΟΚ.
  _____________________________________________________

  Το πρωί η Τσαπανίδου είχε καλεσμένο τον Μπεγλίτη που κατηγόρησε τον Σαμαρά ότι φταίει για το οτι εδώ και δύο χρόνια το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε
  καμία ιδιωτικοποίηση...!!!!!!

  Κάποια στιγμή όταν της είπε ο Μπεγλίτης ή ο Αντώναρος ότι αν χρεοκοπούσαμε υπήρχε περίπτωση να υπάρχει πρόβλημα με καύσιμα κλπ
  η Ποπάρα απάντησε το εξής αφοπλιστικό:
  "Οι εταιρείες φέρνουν τα τρόφιμα και το πετρέλαιο, όχι το κράτος" !

  Και ρε Ποπάρα εσυ που τα μαστορεύεις όλα που θα βρούνε λεφτά οι εταιρίες να σου φέρουν το χαβιάρι σου ;

  ΑΦΟΥ ΕΣΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ..ΛΕΦΤΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙΣ!!!

  Θα τα βγάλουν από το μπαούλο ;
  ______________________________________________________
  Καλά δεν έχεις καταλάβει πως όταν μιλάμε για χρεοκοπία
  μιλάμε πρώτα απ' όλα για κλειστές τράπεζες (όπου "κλειστές" σημαίνει
  και τα 250 δολ που επέτρεπαν στους καταθέτες να σηκώνουν κάθε μήνα
  στην Αργεντινή) ;
  Ή
  μη μου πεις πως θα ανακοίνωναν οι ξένοι
  "η Ελλάδα χρεοκόπησε και τεχνικά" και οι Έλληνες θα συνέχιζαν όπως σήμερα και δεν θα όρμαγαν στις τράπεζες!!!


  Σταματήστε με τις γελοιότητες γιατί ΔΕΝ βγάζετε και.. γέλιο ΓΕΛΟΙΟΙ.

  άντε στην τρύπα σας..
  ΣΤΟΝ ΜΑΣΤΟΥΡΩΜΕΝΟ ΣΑΣ μικροκοσμο-καμπινε,
  ΕΜΜΙΣΘΑ σε είδος - ΕΝΕΣΕΙΣ ΗΡΩΙΝΗΣ
  ΧΥΔΑΙΑ ΑΠΟΒΛΑΚΩΜΕΝΑ....ανθρωπάκια.


  ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ..ΝΟΜΙΖΕΤΕ έμμισθα "εθνικο"σοσιαληστικα.. ΜΟΥΝΑΚΙΑ.
  ΘΑ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΖΑΜΠΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
  Η ΠΑΣΟΚΟ ΠΙΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ?
  μετράτε μέρες...μαστουροσκατοπράγματα.....ΤΕΛΟΣ και ΑΥΤΑ.
  ζώωωωωωωωαααααααα
  ΆΝΤΕ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ.
  Απάντηση
 8. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 12:24 PM
  ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΕΙ Ο ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ
  ΤΙ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΣΤΟ
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ
  ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ
  ΕΙΣΑΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
  ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ,
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ.
  ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΑΦΕΛΕΙΣ ΜΑΣ ΠΕΡΝΑ.
  Απάντηση

  Απαντήσεις


  1. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:24 PM
   ΡΑΓΙΑΔΑΚΟ ΘΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΣΟΚΟΨΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΜΙΣΘΟ-Η ΟΤΙ ΔΙΑΟΛΟ ΠΑΙΡΝΕΙΣ,ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΜΑΛΑΚΙΣΜΕΝΟ ΠΟΥ ΟΤΙ ΑΚΟΥΕΙ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑΕΙ !!!
 9. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 12:30 PM
  12,20,,,,,,agamisou esi ke oi aspirines sou mazi me tin benzini ma toso malakas eise???? k pistevis tetia paparologia?????
  Απάντηση
 10. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 12:52 PM
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Ομπρός να σηκώσουμε ξανά τον
  πράσινο ήλιο απο την Περιοχή.

  ΠΑΣΟΚ 47%. 160 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ.

  ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ΔΙΟΡΙΣΕΙ
  ΚΑΙ ΘΑ ΦΑΣ ΚΑΛΑ
  ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΧΑΡΙΣΕΙ ΤΑ ΧΡΕΗ....

  ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ...
  Ο ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΣΑΝ ..ΝΕΟΣ Ο μπάμιας, σε στυλ ΠΟΎΤΙΝ
  (όπως λέγανε)
  θα σου δόσει και ένα τσουβάλι λεφτά.

  Εγγυημένα πράγματα
  στο ΑΠΑΝΕΜΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΔΝΤ...
  με ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ..


  ΕΜΠΡΟΣ ΞΑΝΑ......
  Θ Ε Ο ...Μ Α Λ Α Κ Α ΤΟΥ 47%

  ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΚΕ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ.
  Απάντηση
 11. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:01 PM
  ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΑΝ ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΣΥΤΙΑ, ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ. ΕΡΕΥΝΑ ΔΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΣΕΓΕΣ ΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 94% ΣΕ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ). ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΡΩΣΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6ΜΗΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΕΞΟΡΗΞΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΣΥΝ ΤΟΥ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΚΟΥΝΙΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟ, ΟΠΟΤΕ ΓΛΙΤΩΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΟΙ ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΠΛΟΥΣΙΑ ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ
  Απάντηση
 12. ΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑFeb 15, 2012 01:05 PM
  ρε ραγιάδες η στάση πληρωμή είναι πλέον μονόδρομος,οι μόνοι Ελληνες που την αρνούνται είναι οι κάτοχοι ομολόγων και μόνο.

  μην τρώτε το παραμύθι των καταθέσεων και των άδειων ραφιών,σε λίγες βδομάδες έχουν ρυθμιστεί τα θέματα.

  αν δε συνοδευτεί με Εθνικοποίηση της Τραπέζης της Ελλάδος και σεισάχθεια στο ιδιωτικό χρέος ,σε 6-8 μήνες που θα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάμουμε την νομισματική πολιτική μας έχουμε ξεμπερδέψει.

  Το θέμα είναι πολιτικό.Οι οικονομολόγοι σαν τον Βαρουφάκη τον Καζάκη άπαντες το γνωρίζουν.

  Είμαστε Ελληνες η Ευρωπαίοι.Αυτό είναι το ερώτημα.

  Το φαιδρό επιχείρημα ότι θα μας αγοράσουν αν πάμε στη δραχμή π.χ. δεν ισχύει γιατί υπάρχει έλεγχος κεφαλαίων ,με χρεοκοπία εντός ευρώ την πουτσίσαμε γιατί δεν υφίσταται έλεγχος.

  Ξυπνάτε ρε!

  Α!τα θέματα αυτά τα γνωρίζει άριστα ο Ιανός,άρα δεν έχει καμία δικαιολογία.
  Απάντηση
 13. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:12 PM
  12.08 ΣΟΥΧΩ ΝΕΑ. ΠΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΟΤΙ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩ ΤΟΥ, ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.. ΔΗΛ. ΜΑΙΜΟΥ!! ΑΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΖΕΙΣ ΩΣ ΜΑΙΜΟΥ ΖΗΣΕ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΓΙΑΤΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΟΥΜΕ.
  Απάντηση

  Απαντήσεις


  1. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:27 PM
   Δεν ΘΑ παιρνει!!Ηδη παιρνουν μαιμου φαρμακα!
 14. Δεν καταλαβαίνω την εξάρτηση ορισμένων από το ευρώ και τα δανεικά, ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ ΖΟΥΣΑΜΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΔΕΝΤΡΑ..
  Ας κρατήσουμε λοιπόν το ευρώ και ας χάσουμε τα πάντα. Έτσι είναι καλύτερα ?
  Απάντηση
 15. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:45 PM
  Φτωχος ναι δουλος ΠΟΤΕ......
  Απάντηση
 16. ΣΩΣΤΟΣ Ο ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ, ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΖΑΚΗΣ, ΑΛΛΑ ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο "ΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ" ΩΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ.
  ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΗΛΙΘΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΤΙ Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ. ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ ΘΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ, ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ, ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ. ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ (ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ), ΤΟΣΟ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ!
  Απάντηση
 17. ΑνώνυμοςFeb 16, 2012 12:48 AM
  Feb 15, 2012 01:38 PM ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΕΦΑ.ΔΕΝ ΕΙΝΕΙ ΝΟΣΤΙΜΕΣ.
  Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση: Μη βάζετε σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο.
Τ α σχόλιά σας ας είναι κόσμια