Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΣΟΚ Αναγκαστικές επιτάξεις ιδιωτικής περιουσίας εγγυήθηκαν στην τρόϊκα!!!

Με απόφαση λοιπόν του υφυπουργού, το σύνολο της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων, κινητής και ακίνητης, τίθεται υπό επίταξη, δηλαδή αναγκαστική απαλλοτρίωση με κάποια αποζημίωση (δηλαδή χάνουν οριστικά την κυριότητά τους οι ιδιοκτήτες!).
Mόλις δύο ημέρες μετά την έγκριση του νέου Μνημονίου εκχώρησης του ελέγχου της χώρας στην τρόϊκα, με ....
ένα πολύ «ύπουλο» και μεθοδευμένο τρόπο και υπό την κάλυψη δήθεν «προβλέψεων για ανάγκες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας» η κυβέρνηση με υπουργική απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Κ.Σπηλιόπουλου, «βάζει στο πακέτο» των παραχωρήσεων στην τρόϊκα και την ιδιωτική περιουσία!


Με απόφαση λοιπόν του υφυπουργού, το σύνολο της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων, κινητής και ακίνητης, τίθεται υπό επίταξη, δηλαδή αναγκαστική απαλλοτρίωση με κάποια αποζημίωση (δηλαδή χάνουν οριστικά την κυριότητά τους οι ιδιοκτήτες!).

Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύει και τις προβλέψεις του Μνημνονίου που αποκάλυψε χθες το defencenet.gr περί «σύλληψης και κράτησης» όσων αντιδρούν στην κατάσχεση περιουσιών για την εξυπηρέτηση ου δανεισμού!

Το καθεστώς των επιτάξεων σε παλαιότερες εποχές, όταν ο πόλεμος κρατούσε μήνες ή και χρόνια για μεταφορικά μέσα, τα οποία προβλέπονταν να ενταχθούν στην προσπάθεια των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά βέβαια αυτό πλέον είναι κάτι που δεν υφίσταται, πρώτον γιατί οι Ε.Δ. διαθέτουν αρκετά μέσα, τουλάχιστον τροχαίο υλικό και δεύτερον γιατί μια σύγκρουση π.χ. με την Τουρκία, δεν θα κρατήσει και μήνες! Εκτός και αν πρόκειται να εμπλακούμε σε έναν πόλεμο φθοράς κάτι που μάλλον έχει μικρές πιθανότητες.

Δηλαδή κανονικά, η σύσταση μια τέτοιας επιτροπής θα ήταν εντελώς περιττή κι ειδικά σε τέτοιες εποχές, αφού τα μέλη της επιτροπής λαμβάνουν σχετική αποζημίωση για να συμμετάσχουν σε αυτή. Είμαστε βέβαιοι ότι και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες δεν έχουν καταλάβει που και για ποιο λόγο τους διόρισαν.

Η διαδικασία θα είναι πολύ απλή: Θα συνεδριάζει η Επιτροπή, θα αποφασίζει ότι το τάδε ακίνητο πρέπει να επιταχθεί και να τεθεί στην κυριότητα του κράτους, έναντι μιας συμβολικής αποζημίωσης. Εν συνεχεία και αν κάτι «έχει πάει στραβά» και δεν υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης του χρέους (να είμαστε όλοι σίγουροι ότι θα φροντίσουν «να μην πάει καλά» για να αναλάβει έργο η τρόϊκα), ενεργοποιείται το Μνημόνιο και οι δανειστές αποκτούν την κυριότητα του ακινήτου.

Το ότι αυξάνουν τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε μία αγορά που καταρρέει, με συγκεκριμένο άρθρο στο Μνημόνιο, κάποιους τους υποψίασε αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυξάνουν την αξία σε αυτό που υπολογίζουν ως μελλοντικής τους περιουσία! Τόσο απλά.

Και βέβαια, το ότι η απόφαση υπογράφηκε στις 23 Ιανουαρίου (ήταν προφανώς στις αρχικές εγγυήσεις που ζητούσε η τρόϊκα, αλλά δημοσιεύθηκε μόλις σήμερα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, δύο ημέρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου) καταδεικνύει ότι υπήρξε συγκεκριμένη μεθόδευση για να μην δημιουργηθεί θέμα πριν την έγκριση του Μνημονίου στη Βουλή.

Ας δούμε την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια (την απόφαση την έχει δημοσιεύσει το yened.blogspot.com).


ΑΠΟΦΑΣΗ

‘’Διοικητική Επιτροπή Στρατιωτικών Επιτάξεων Πρωτεύουσας του Κράτους
(ΔΕΣΕΠΚ)’’
Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν.4442/29 (Άρθρα 32 & 33) «Περί Στρατιωτικών και
Αεροπορικών Εισφορών και Ναυλώσεων».
β. Το ΒΔ 792/61 «Περί Τύπου Πράξεων Τινών Αρμοδιότητας
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».
γ. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005
(ΦΕΚ Α’ 98).
δ. Το ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και Ανακατανομή των
Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ε. Τη Φ.851.1/4/684404/Σ.831/27 Ιαν 11/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3γ
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 21/04-02-2011) Απόφαση κ. ΥΕΘΑ.
στ. Την υπ’ αριθ.250474/12 Δεκ 2011/Κοινή Απόφαση
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β’ 2821/2011)
ζ. Το Φ.851.1/43/20333/Σ.611/14 Νοε 11 έγγραφο της
ΑΣΔΥΣ/ΔΟΙ.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Διορίζουμε ως μέλη της ΔΕΣΕ Πρωτεύουσας του Κράτους για το
έτος 2012, όπως παρακάτω :
α. Τακτικά Μέλη
ΑΔΑ: ΒΟΖΔ6-7Ρ9
(1) Την Αρεοπαγίτη Δημήτριο Μουστάκα του Ιωάννη (ΑΔΤ
Ι 078151), ως Πρόεδρο.
(2) Τον Εφέτη Αθηνών Αλέξανδρο Σάββα του Ταξιάρχη
(ΑΔΤ Σ 516735),
(3) Τον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Γεώργιο Δελλή του Ιωάννη (ΑΔΤ Φ 022385),
(4) Το Σχη (ΜΧ) Νικόλαο Λάλο του Βασιλείου (ΑΔΤ
1019249) της ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ,
(5) Τον Α’ Αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Ελευθέριο Κούρταλη του Ιωάννου (ΑΔΤ Σ
052619), ως μέλη.
β. Αναπληρωματικά Μέλη
(1) Τον Αρεοπαγίτη Παναγιώτη Ρουμπή του Νικολάου
(ΑΔΤ ΑΚ 088390), ως αναπληρωτή Πρόεδρο.
(2) Τον Εφέτη Αθηνών Κυριάκο Φώσκολο του Σταματίου
(ΑΔΤ Μ 354495),
(3) Τον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Κώστα Γιαννακόπουλο του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΒ 017278),
(4) Το Σχη (ΠΖ) Γεώργιο Δημητρούλη του Μιχαήλ (ΑΔΤ
1019210) της ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΑ,
(5) Το Β’ Αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Ιωάννη Γρανίτσα του Γεωργίου (ΑΔΤ Τ 005833),
ως μέλη.
γ. Γραμματέα της ΔΕΣΕΠΚ τον Τχη (Ο) Γρηγόριο Σαμψώνα του
Χαράλαμπου (ΑΔΤ 1031082) ΚΤΣ/ΔΥΒ με αναπληρωτή τον Ανχη (Ο) Βασίλειο
Τσιάνταλη του Δημητρίου (ΑΔΤ 1027453) του ΝΙΜΤΣ και για γραμματειακή
υποστήριξη τη Μ.Υ Κανέλλα Βασιλαντωνάκη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΗ 625540).
2. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιούνται σε αίθουσα
του Στρατοδικείου Αθηνών.
3. Η αποζημίωση του ιδιώτη μέλους θα βαρύνει τον Π/Υ
ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/2012 επί ΕΦ 11-200 και ΚΑΕ 0515.
4. Η παρούσα καταργεί την (ε) σχετική Απόφαση και ισχύει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2
ΑΔΑ: ΒΟΖΔ6-7Ρ9
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο
Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

Tμήμα ειδήσεων defencenet.gr

30 σχόλια:

 1. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:12 PM
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΚΙ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΕ Ο ΝΟΜΟΣ, ΕΝΑ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟ ΤΟΣΟ ΔΑ, ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ Η ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΣΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ; ΠΟΙΟΣ; ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΕΡΘΕΙ, ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ; ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ. ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ;

  ΣΩΤΗΡΗΣ
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:16 PM
   Σωτηρακη, σιγα μην σκισεις κανενα καλτσον...Και το σπιτι θα σου παρουν, και ξυλο θα φας......
  2. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:18 PM
   ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΕΡΑ.ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΡΑ ΘΑ ΦΟΒΗΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ.ΦΥΣΙΚΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ.
   ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΙΚΑΙΟ.
 2. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:15 PM
  ΒΡΕ ΑΛΗΤΕΣ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟΙ !!! ΑΝΑΡΤΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΕΘΝΙΚΕΣ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΣ ΣΑΣ>

  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ ΞΕΓΑΝΩΤΟΙ !

  ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΣΕΒΟΣΑΣΤΕ ΡΕ ΒΡΩΜΟ-ΚΟΥΜΟΥΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ;

  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ!!


  ΒΑΛΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΡΕ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ !!!
  Απάντηση
 3. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:15 PM
  Και ακομα υπαρχουν ανθρωποι που ψηφιζουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.....
  Καλα να παθουμε και θα απθουμε και αλλα χειροτερα, αφου καθομαστε και τους βλεπουμε, και δεν τους εχουμε κουτουπωσει....
  Απάντηση
 4. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:15 PM
  ΒΡΕ ΑΛΗΤΕΣ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟΙ !!! ΑΝΑΡΤΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΕΘΝΙΚΕΣ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΣ ΣΑΣ>

  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ ΞΕΓΑΝΩΤΟΙ !

  ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΣΕΒΟΣΑΣΤΕ ΡΕ ΒΡΩΜΟ-ΚΟΥΜΟΥΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ;

  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ!!


  ΒΑΛΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΡΕ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ !!!
  Απάντηση
 5. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:15 PM
  ΒΡΕ ΑΛΗΤΕΣ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟΙ !!! ΑΝΑΡΤΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΕΘΝΙΚΕΣ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΣ ΣΑΣ>

  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ ΞΕΓΑΝΩΤΟΙ !

  ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΣΕΒΟΣΑΣΤΕ ΡΕ ΒΡΩΜΟ-ΚΟΥΜΟΥΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ;

  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ!!


  ΒΑΛΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΡΕ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ !!!
  Απάντηση
 6. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:15 PM
  ΒΡΕ ΑΛΗΤΕΣ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΟΙ !!! ΑΝΑΡΤΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΕΘΝΙΚΕΣ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΣ ΣΑΣ>

  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ ΞΕΓΑΝΩΤΟΙ !

  ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΣΕΒΟΣΑΣΤΕ ΡΕ ΒΡΩΜΟ-ΚΟΥΜΟΥΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ;

  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ!!


  ΒΑΛΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΡΕ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ !!!
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:17 PM
   ΒΡΕ ΜΑΛΑΚΑ ΝΟΙΚΙΑΣΜΕΝΕ.....ΜΑΣ ΤΑ ΕΠΡΙΞΕΣ...
  2. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 03:03 PM
   χαχαχαχα!πες τα !
 7. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:18 PM
  Ο ΛΑΟΣ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΑΥΤΟ???
  ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΨΗΦΙΣΑΝ?
  ΕΑΝ ΑΛΗΘΕΥΕΙ,ΠΡΟΤΕΙΝΩ Ν ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟ ΨΗΦΙΣΑΝ.ΑΠ ΑΥΤΟΥΣ Ν ΑΡΧΙΣΟΥΝ..
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςFeb 16, 2012 01:28 AM
   ΕΣΥ ΤΙ ΛΕΣ ΡΕ ΦΙΛΕ ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ;;; ΑΚΟΜΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΕΣΕΝΑ;
 8. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:36 PM
  ΡΕ ΖΩΑ !! Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ !!! ΘΑ ΣΟΥ ...ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ;

  ΚΑΛΑ ΤΟΣΟ ΖΩΑ ΕΙΣΑΣΤΕ:

  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ,,,ΤΕΣΣΕΡΑ>


  ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΘΕ ΜΟΥΝΟΠΑΝΟ!!!
  Απάντηση
 9. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:36 PM
  ΡΕ ΖΩΑ !! Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ !!! ΘΑ ΣΟΥ ...ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ;

  ΚΑΛΑ ΤΟΣΟ ΖΩΑ ΕΙΣΑΣΤΕ:

  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ,,,ΤΕΣΣΕΡΑ>


  ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΘΕ ΜΟΥΝΟΠΑΝΟ!!!
  Απάντηση
 10. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:36 PM
  ΡΕ ΖΩΑ !! Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ !!! ΘΑ ΣΟΥ ...ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ;

  ΚΑΛΑ ΤΟΣΟ ΖΩΑ ΕΙΣΑΣΤΕ:

  ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΑ,,,ΤΕΣΣΕΡΑ>


  ΣΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΘΕ ΜΟΥΝΟΠΑΝΟ!!!
  Απάντηση
 11. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:39 PM
  ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑΧΕΙ
  Η ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ
  ΚΑΠΟΙΟΝ ΘΑ ΞΑΠΛΩΣΩ!!
  Απάντηση
 12. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:41 PM
  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ιδιωτικής περιουσίας ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!! ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙ ΡΕ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ!

  ΑΛΗΤΕΣ! ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ >>>>
  Απάντηση
 13. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:41 PM
  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ιδιωτικής περιουσίας ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!! ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙ ΡΕ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ!

  ΑΛΗΤΕΣ! ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ >>>>
  Απάντηση
 14. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:42 PM
  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ιδιωτικής περιουσίας ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!! ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙ ΡΕ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ!

  ΑΛΗΤΕΣ! ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΚΟΥΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ >>>>
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:48 PM
   ρε μαλακισμενο εχεις κλεισει τα 13 ; αντε παιδακι μου να πιεις το γαλατακι σου και νανια....
 15. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:43 PM
  ΗΡΕΜΗΣΕ ΡΕ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΑ..
  Απάντηση
 16. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:44 PM
  ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ...γιατι αν ηταν να αντισταθουμε οχι κουκουεδικα με περιχαρακωμενους περιπατους ..αλλα με συγκρουση μεχρις εσχατων ..αυτο θα ειχε γινει μεχρι τωρα..τωρα θα υποστουμε την πραγματικη ταπεινωση ..θα παρουν τα σπιτια μας οι φασιστες της ευρωπης ..και καθομαστε και λιβανιζουμε τα τομαρια που μας κυβερνανε..αλλα τι τα θελετε οι περισσοτεροι ελληνες πληροφορουνται τελευταιοι αυτα που αμεσα τους αφορουν ..αληθεια ποτε θα αρχισει ο πολεμος ,πρεπει να παρουμε εστω στοιχειωδη εκδικηση ..πρεπει να ακυρωσουμε οτι ψηφιζετε και υπογραφεται για την καταστροφη μας ..χωρις πραγματικο πολεμο με θυματα ..σε λιγο θα μετατραπουμε ολοι σε θυματα ..οχι στον νεο ξεριζωμο ..εκτελεση εδω και τωρα ..για ΠΑΠΑΔΗΜΟ-ΒΕΝΙΖΕΛΟ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΣΑΜΑΡΑ..ΔΙΑΛΥΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ..Ο ΛΑΟς ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΘΕΙ.
  Απάντηση
 17. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:48 PM
  ΠΟΙΟΣ ΛΑΟΣ ????????
  ΑΥΤΟΣ Ο ΛΑΟΣ ΚΑ ΚΑ ΚΑ!
  Απάντηση
 18. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:49 PM
  ΕΓΩ ΘΑ ΒΑΛΩ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ ΑΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΔΩΣΩ!! ΚΑΜΜΕΝΗ ΓΗ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ, ΟΙ ΑΛΗΤΕΣ!!
  Απάντηση
 19. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 01:54 PM
  ΕΓΩ ΡΕ ΦΙΛΕ ΔΕΝ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑ
  ΤΟ ΕΦΤΙΑΞΑ ΟΛΟΟΟΟΟ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΑΚΙΑ ΜΟΥ!!!
  Απάντηση
 20. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 02:07 PM
  Re edo kataferame kai dioxame tourkous,germanous.italous,voulgarous.albanous,kai den mporoume na dioxoume 300 skylous?re aftoi mas doulevoune,valte tous sta katerga!!!!!!!!!!!!!!
  Απάντηση
 21. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 03:46 PM
  Αξιοποίηση,έξυπνε 1.41,σημαίνει,την ξεπουλάς σε
  άλλους,γιά να την κάνουν ότι θέλουν αυτοί.
  Πονηρά το ονόμασαν αξιοποίηση!Αφού βλέπουν,ότι τα ανεχόμαστε όλα και τους τα παραδίνουμε άνευ όρων,?


  \
  Απάντηση
 22. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 05:48 PM
  ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΕ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ 1984. ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ Π.Δ. 115/84 ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ. ΟΠΩΣ Κ ΤΟ 2003 ΤΟ 2002 ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ. ΑΡΚΕΤΗ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΥΠΑΡΞΕΙ. ΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ Κ ΚΑΜΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
  Απάντηση
 23. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 09:35 PM
  prepi na xesikothoume oli kaina tous stamatisoume imasete ellines de prepi na to xehnameafto tha trizoun ta kokala ton progonon mas kai ine krima gia tous agones pou kanane kai to aima pou hithike gia na zoume simera emis eleftheri .NA tous kapsoume san ta pondikia mesa sti vouli zondanous .ta kathikia as tolmisoun na vgoun na kanoun ekloges kai tha doun ti tha pathoun oli .
  Απάντηση
 24. ΑνώνυμοςFeb 15, 2012 11:06 PM
  ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΓΕΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ,ΑΣ ΕΡΘΟΥΝ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΝ ΑΠΟ ΕΔΩ ΘΑ ΚΕΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΦΕ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΑ ΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ...
  Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση: Μη βάζετε σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο.
Τ α σχόλιά σας ας είναι κόσμια