Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ
ΣΥΣΣΩΜΟΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ
Εχθές Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012 μπορέσαμε να έρθουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης ( ΔΠΧ ) όπου ως γνωστόν έχουμε καταθέσει προσφυγή κατ’ άρθρον 15 της Συνθήκης της Ρώμης κατά του ΓΑΠ και όσων τον στηρίζουν ( το οποίο συμπεριλαμβάνει και την τωρινή κατοχική κυβέρνηση παπαδήμου και την τρόϊκα και άλλους ) για να δούμε την πορεία της υπόθεσης.

Η πάγια τακτική του ΔΠΧ είναι να μην δίνει ο τηλεφωνητής πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο στέλεχος τμήματος του, και ιδιαιτέρως όχι του γραφείου του εισαγγελέα. Αυτό προσπάθησε στην αρχή να το κάνει και στην δική μας περίπτωση. Όταν όμως ελάχιστος αριθμός συνΕλλήνων μας της Ομογένειας και φιλελλήνων από Αμερική και Χάγη πίεσαν το δικαστήριο να δώσει πληροφορίες αμέσως, εντός 24ώρου από τις πιέσεις όχι μόνο μας δόθηκε πρόσβαση σε στέλεχος του γραφείου του εισαγγελέα ( office of the prosecutor ) αλλά και ορισμένες βασικές πληροφορίες που μας έδωσαν βασική ιδέα του πώς δουλεύει και πώς επιλέγει προτεραιότητα το συγκεκριμένο δικαστήριο : αναλόγως με τις πιέσεις που δέχεται και από πού τις δέχεται αντιδρά.

Μέχρι σήμερα από εμάς τον Ελληνικό Λαό ( δηλαδή τον κάθε ανώνυμο Πολίτη που δεν έχει πρόσβαση στους κυβερνητικούς μηχανισμούς και μάχεται μόνο μέσω της αντίστασης της μη υπακοής σε αντισυνταγματικά φιρμάνια από μία αντισυνταγματική κυβέρνηση ) δεν είχε καθόλου πίεση. Άρα, δεν θεωρεί την κατάσταση στην Ελλάδα ως επείγουσα και σε εμάς μέχρι στιγμής δήλωσε ότι ακόμα επεξεργάζονται και κατηγοριοποιούν την καταγγελία.

Εάν όμως τους δειχθεί με τρόπο αδιαμφισβήτητο ότι ο Ελληνικός Λαός επείγεται διότι βρίσκεται υπό κατάσταση αφανισμού και δεν έχει κανένα μέσο δικαστικής προστασίας, απαιτεί δε από το ΔΠΧ να πράξει σύμφωνα με το καταστατικό του και άμεσα να διατάξει την κλήση προς εξέταση των κατηγορουμένων και των συνεργατών τους, η Χάγη θα ανταποκριθεί διότι η πίεση ενός ολόκληρου Λαού και της οργής που έχει δεν μπορεί παρά να αποτελέσει το απαραίτητο αντίβαρο στις πιέσεις μιας χούφτας υποκριτών κεφαλαιοκρατών που με το πρώτο σημάδι ότι πλέον θα επέλθει η εφαρμογή του 120Σ ούτως ή άλλως θα κάνουν την γνωστή κωλοτούμπα και θα το παίξουν βασιλικότεροι του βασιλέως.

Όταν 5 άτομα πιέζοντας εξαναγκάζουν να δοθεί πρόσβαση στο ‘άδυτο’ του γραφείου του εισαγγελέα, τί θα κάνουν 500 επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ; τί θα κάνει με 5.000 ; τί θα κάνει με 500.000, με 1.000.000 ; με 5.000.000.

Έχει έρθει η ώρα ως Ελληνικός Λαός με μία αντίσταση και κίνηση που δεν διαλύεται με δακρυγόνα ούτε καταστέλλεται με ξύλο ούτε μπορεί να ποινικοποιηθεί / επισύρει κυρώσεις στο παραμικρό να δείξουμε ότι απαιτούμε την σύλληψη όλων αυτών των εγκληματιών και των συνεργατών τους που επιθυμούν τον θάνατο τον δικό μας και αυτόν των παιδιών μας και των γονέων μας και θα το πετύχουμε πάση θυσία.

Εφ’ όσον έχουμε προδότες στην εξουσία το ΟΧΙ θα το πούμε εμείς ο Ελληνικός Λαός όπως ούτως ή άλλως ανέκαθεν εμείς το λέγαμε και πιέζαμε να το πούνε και άλλοι.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνίες προς το γραφείου του εισαγγελέα του ΔΠΧ κατ’ άρθρον 15 και για καταγγελίες κατ’ άρθρον 15 της συνθήκης της Ρώμης είναι otp.informationdesk@icc-cpi.int .
( ή εάν προτιμάτε, στείλτε το με fax: +31 70 515 8555 )

Το προτεινόμενο κείμενο που εμείς ήδη αποστείλαμε ( προσοχή πρέπει να είναι στα αγγλικά ή στα γαλλικά ) είναι :

«TO : INFORMATION AND EVIDENCE UNIT
Office of the Prosecutor


TO WHOM IT MAY CONCERN


On 11/10/2011 there was sent to you from Greece by two of my fellow Greek Citizens, via EMS express mail ( register post number EE201101791GR ), a Communication with assorted evidence pertaining to the crimes of Genocide and Crimes against Humanity being committed at the expense of the Greek People to the point that we are facing
famine, death from exposure, death due to lack of medical and
pharmaceutical aid, a complete dissolution of our State in terms of
welfare, social state, judiciary support and generally state of
justice and security, the text of which I am aware of and fully agree with.

When the Communication was made, things were not as desperate as they
are now : children collapse because of famine at schools, people do not get paid
wages and when they are they cannot sustain themselves or their
families on them, the elderly are dying of easily curable diseases,
and the suicide rate is skyrocketing.

Since the Communication and Request to put a stopper to
those who are rampaging through Greece was sent to you, people who did not need to have
already died as a direct result of these destructive policies that were
duly described and corroborated within that document. If you wait more, the number of victims will increase geometrically by the day and it is highly likely that even we will not be able to either communicate with you or
survive.

We urgently, due to extreme circumstances becoming more life
threatening by the day, demand that you respond with utmost urgency so that :

1. the Crimes the aforementioned Communication delineates are stopped because right now they are still being committed with shocking callousness and inhumanity reminiscent of WWII Axis tactics.

2. the perpetrators of these Crimes and the sum of their accomplices are indicted and brought to Justice since within our borders that is practically impossible due to the lack of a State of Justice.

3. you don’t force us to defend our lives anyway we see fit, as our Constitution which is currently being brutally breached and violated demands.

We are peace loving and law abiding people but if you show the same disregard for Human Rights and Sovereign Rights in the face of the entirety of the Greek People we will assume that you are indirectly condoning the atrocities being committed against us and you are powerless / unwilling to serve the purpose for which you were established and are currently being paid and funded by the tax payers of the world.

Awaiting your immediate response,


Sincerely,» *

Σαφώς, το ανωτέρω κείμενο είναι μία πρόταση. Σημασία έχει το μήνυμα που θα στείλετε να δείχνει ότι θέλετε και δικαιούστε άμεση ανταπόκριση της Χάγης στην προσφυγή που προσφέρει σε όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες προστασία από όλες τις συνέπειες του μνημονίου καθώς και τις δίκαιες απαιτήσεις προς αποζημίωση.

Ας δείξουμε στην Χάγη και στην διεθνή κοινή γνώμη που επικαλείται παραπληροφόρηση πόσο επειγόμαστε και πόσο αποφασισμένοι είμαστε να επαναφέρουμε την Ελλάδα μας και την ζωή μας στα χέρια μας για να έχουμε καν ζωή και Χώρα.

Ζήτω η Ελλάδα και ο Ελληνικός Λαός ! Ζήτω το 120Σ !


----

* μετάφραση στα Ελληνικά :
« ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ


ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ

Την 11/10/2011 σας εστάλη από την Ελλάδα, από δύο Ελληνίδες συμΠολίτισσές μου, μέσω EMS express mail (αριθ. Αποστολής ΕΕ201101791GR), μία Προσφυγή με διάφορες αποδείξεις σχετικά με τα εγκλήματα της Γενοκτονίας και Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας που διαπράττονται εις βάρος του Ελληνικού Λαού σε σημείο που αντιμετωπίζουμε το φάσμα της πείνας, θάνατο από κακουχία, θάνατο από ελλειπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παντελή διάλυση του Κράτους όσον αφορά την πρόνοια, το κοινωνικό κράτος, την δικαστική προστασία και γενικά το κράτος δικαίου και της ασφάλειας, το κείμενο της οποίας γνωρίζω και με το οποίο συμφωνώ απολύτως.

Όταν έγινε η Προσφυγή, τα πράγματα δεν ήταν τόσο απελπιστικά όσο είναι τώρα: παιδιά λιποθυμούν από την πείνα στα σχολεία, άνθρωποι δεν πληρώνονται τα δεδουλευμένα τους και όταν πληρώνονται δεν μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους με το μισθό, οι ηλικιωμένοι πεθαίνουν από ευκόλως αντιμετωπίσιμες ασθένειες και ο δείκτης αυτοκτονιών είναι στα ύψη.

Από τότε που σας εστάλη η Προσφυγή για να βάλετε ένα εμπόδιο σε αυτούς που κατασπαράζουν την Ελλάδα, κόσμος που δεν χρειαζόταν να πεθάνει πέθανε ως άμεση συνέπεια αυτών των καταστροφικών πολιτικών που σας περιγραφόταν εντός αυτής. Αν περιμένετε άλλο, το αριθμός των θυμάτων θα αυτξάνει γεωμετρικά καθημερινά και είναι πολύ πιθανό ότι ούτε εμείς θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να επιβιώσουμε.

Επειγόντως, λόγω έκτακτων συνθηκών που γίνονται όλο και πιο απειλητικές για την ζωή μας κάθε μέρα, απαιτούμε να ανταποκριθείτε με την ύψιστη προτεραιότητα ώστε:

1. τα Εγκλήματα που σας περιγράφει η αναφερόμενη Προσφυγή να σταματήσουν, αφού ακόμα διαπράττονται με σοκαριστική απανθρωπιά και σκληρότητα που θυμίζει τακτικές του Άξονα του Β’ ΠΠ
2. οι δράστες των Εγκλημάτων αυτών και το σύνολο των συνεργατών τους να συλληφθούν και να έρθουν ενώπιων της Δικαιοσύνης, αφού εντός των συνόρων μας αυτό είναι πρακτικά αδύνατο λόγω έλλειψης Κράτους Δικαίου
3. να μην μας εξαναγκάσετε να υπερασπιστούμε τις ζωές μας όπως κρίνουμε ότι αρμόζει, όπως το Σύνταγμά μας, που διαρκώς και βιαίως καταπατείται, απαιτεί


Είμαστε φιλειρηνικοί και νομοταγείς, αλλά εαν δείξετε την ίδια αδιαφορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κυριαρχικά Δικαιώματα του συνόλου του Ελληνικού Λαού, θα υποθέσουμε ότι εμμέσως επιδοκιμάζετε τις ωμότητες που διαπράττονται σε βάρος μας και ότι είστε αδύναμοι/ μη θέλοντες να υπηρετήσετε τον σκοπό για τον οποίο δημιουργηθήκατε και μέχρι σήμερα πληρώνεστε από τους φορολογούμενους της υφηλίου.

Αναμένοντας την άμεση ανταπόκρισή σας,

Μετά τιμής,» 
 
ΝΕΑ
Σε αυτό το τμήμα του ιστοχώρου μας θα προσφέρουμε το μέρος αυτό των ειδήσεων το οποίο ουδέποτε δεν προβάλλεται από τα ΜΜΕ. Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνεται καθημερινή και συστηματική ανάλυση της σημασίας και των μηνυμάτων που επικοινωνούνται από τα 'νέα' καθώς και μία αντικειμενική αποτύπωση και παρουσίαση του τι επισύρει ο νόμος ( δηλαδή, τι παρανομίες έχουν περιγραφεί και πώς τιμωρούνται σύμφωνα με τον νόμο και το σύνταγμα εάν οι Πολίτες επιθυμούν την πραγματική άσκηση της Δικαιοσύνης και Δημοκρατίας ).
 Προς ευκολία αναγνώρισης, οι αναλύσεις των ειδήσεων που θα παρουσιάζονται παρακάτω θα είναι κωδικοποιημένες χρωματικά ως εξής :
Οι ειδήσεις που άπτονται θεμάτων / αδικημάτων κατά ζωής, υγείας, ακεραιότητας, ψυχολογίας του ατόμου.
Οι ειδήσεις που άπτονται θεμάτων / αδικημάτων κατά της πρόνοιας, σχεδιασμού και προστασίας της ποιότητας ζωής και εξέλιξης του ατόμου.
Οι ειδήσεις που άπτονται θεμάτων / αδικημάτων κατά της οικονομικής υγείας, ευρωστίας, κατάστασης του ατόμου και συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων.
Οι ειδήσεις που άπτονται θεμάτων / αδικημάτων κατά της εκπαίδευσης και του πολιτισμού του ατόμου.
Οι ειδήσεις που άπτονται θεμάτων / αδικημάτων κατά του Έθνους και της κρατικής / Εθνικής υπόστασης του ατόμου.
Οι ειδήσεις που άπτονται θεμάτων / αδικημάτων κατά του Ανθρώπου, του Περιβάλλοντος και του Παγκόσμιου Πολιτισμού.
Λόγω της υπέρ-πληθώρας των ειδήσεων εντός και εκτός Ελλάδος θα αναγκαζόμαστε να κάνουμε μία επιλογή των ειδήσεων που θα σχολιάζονται. Είμαστε όμως πολύ ανοιχτοί να δημοσιεύσουμε εδώ τον δικό σας σχολιασμό οποιασδήποτε είδησης θέλετε που δεν έχουμε καλύψει αρκεί η ανάλυση να στηρίζεται σε αντικειμενική εξέταση και γεγονότα χωρίς ακραίους χαρακτηρισμούς ή συναισθηματική φόρτιση η οποία δεν θα βοηθήσει στην σωστή αποτύπωση της πραγματικότητας.

  Records 1 to 10 of 227
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΙΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ
ΣΥΣΣΩΜΟΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ
Όταν 5 άτομα πιέζοντας εξαναγκάζουν να δοθεί πρόσβαση στο ‘άδυτο’ του γραφείου του εισαγγελέα, τί θα κάνουν 500 επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ; τί θα κάνει με 5.000 ; τί θα κάνει με 500.000, με 1.000.000 ; με 5.000.000.

Έχει έρθει η ώρα ως Ελληνικός Λαός με μία αντίσταση και κίνηση που δεν διαλύεται με δακρυγόνα ούτε καταστέλλεται με ξύλο ούτε μπορεί να ποινικοποιηθεί / επισύρει κυρώσεις στο παραμικρό να δείξουμε ότι απαιτούμε την σύλληψη όλων αυτών των εγκληματιών και των συνεργατών τους που επιθυμούν τον θάνατο τον δικό μας και αυτόν των παιδιών μας και των γονέων μας και θα το πετύχουμε πάση θυσία. ...
ΣΥΝΘΗΜΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ 120Σ
Η Επανάσταση είναι εδώ. Το μόνο που απομένει είναι να δείξουμε ότι το γνωρίζουμε και δρούμε αναλόγως. ...
Τρίτο κρούσμα hacking
Για τρίτη φορά το Human Support υπέστη hacking, καθ’ ότι προφανώς αποτελεί σημείο μεγάλης απειλής για το καθεστώς που υπάρχει στην Ελλάδα και που υπάρχει και επιδιώκει να εγκαθιδρυθεί στο εξωτερικό.

Το εκλαμβάνουμε ως ακόμα ένα δείγμα της απόπειρας ύπουλης επίθεσης που τόσο προσφιλής είναι σε μη δημοκρατικούς κύκλους που και απελπίζονται και δεν έχουν θάρρος να έρθουν σε άμεση αντιπαράθεση και συνεχίζουμε δριμύτερες.

Ζήτω η Ελλάδα και ο Ελληνικός Λαός ! ...
a
...
ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Το ΕΣΡ, με την στελέχωση από τα κόμματα και την συνεχή τους επιμέλεια σε περίπτωση που το ΕΣΡ δεν τους ικανοποιεί, είναι εξουσιοδοτημένο να λογοκρίνει, περιορίζει, επιλέγει και καθορίζει κάθε εκπομπή σε κάθε κανάλι, κρατικό και ιδιωτικό, διαμορφώνοντας έτσι την πληροφόρηση του Ελληνικού Λαού κατά το συμφέρον τους. Το ΕΣΡ λοιπόν που ελέγχεται πλήρως από τα κόμματα της βουλής τα οποία εξαρτώνται άμεσα από τους χορηγούς τους και που λογοδοτούν σε αυτούς και όχι βέβαια στον Ελληνικό Λαό είναι σαφές πώς θα κόψει και θα ράψει την ενημέρωση και κυρίως ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ ΟΤΙ ΕΚΤΟΣ ΛΙΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΟΛΟΙ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ, ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ. ...
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΟ ΣτΕ
Από τα επιχειρήματα όμως που έβαλα σε λίστα προκύπτει το εξής, κάτι που άμεσα το κατάλαβε και ο πρόεδρος του ΣτΕ όπως θα παραθέσω παρά κάτω : ότι το χαράτσι είναι ουσιαστικά το ενοίκιο που μας επιβάλλουν να πληρώσουμε για να μην κατασχεθούν οι περιουσίες μας ( δηλ. οι ιδιωτικές περιουσίες των Ελλήνων Πολιτών ) υπέρ των δανειστών, του Μνημονίου, των κατοχικών δυνάμεων. ...
ΚΑΠΗΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΓΑΖΑΚΙΑ
Ένα πράγμα θετικό έχει δείξει η χούντα / κατοχή του 2009 μέχρι σήμερα : κανένα απολύτως κόμμα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μαγαζάκι υφαρπαγής της εξουσίας του Ελληνικού Λαού μέσω απάτης και κοροϊδίας. Κανένα κόμμα δεν έχει τολμήσει να ρίξει την χούντα που περνάμε τώρα διότι κάθε ένα τους είναι μέρος της. Μόνο ο Λαός έδειξε την θέληση του για επαναφορά της Εθνικής Κυριαρχίας, της Δικαιοσύνης και της Εξουσίας στα χέρια του, κατ’ αρχάς με την 28η Οκτωβρίου 2011 και κατά δεύτερον με το ότι εξαφανίστηκαν οι πολιτικοί και οι κυβερνητικοί την επίμαχη ημέρα της 17ης Νοεμβρίου 2011 από τον χώρο του πολυτεχνείου ( που μέχρι πέρυσι μονοπωλούσαν και καπηλευόταν ) για να μην υποστούν τον ίδιο διωγμό και διαπόμπευση που υπέστησαν την 28η Οκτωβρίου. ...
ΓΙΑ ΤΗΝ 17Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Για αυτό τον σκοπό λοιπόν και προς αποκατάσταση συμβολική της γενιάς μου και διαφοροποίηση της από την παράλληλη γενιά των κρυφο-ολοκληρωτιστών, καπηλευτών και υφαρπαγέων δοσιλόγων και προδοτών του Ελληνικού Λαού που τολμούν να αποπειραθούν να ταυτιστούν με οποιαδήποτε γενιά του Ελληνικού Λαού πρόκειται μόνη μου με την κόρη μου, μόνο με την Ελληνική Σημαία και το πραγματικό σύμβολο της Λαϊκής Δύναμης, δηλαδή το άρθρο του Συντάγματος 120 Σ, να πορευτώ από την οικία μου στο Νέο Ηράκλειο Αττικής μέχρι το Πολυτεχνείο όπου και θα αποδώσω ειλικρινή τιμή σε αυτούς που εκείνη την ημέρα ρίσκαραν τα πάντα με το όνειρο της Ελεύθερης, Ανεξάρτητης και Ευημερούσας Ελλάδας. ...
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πλέον είναι εμφανές ότι από την τελευταία ένδοξη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου όπου εμείς ο Ελληνικός Λαός δώσαμε μία γεύση από τη δύναμη μας και δεν αφήσαμε να ατιμάσουν την μνήμη των Ηρώων μας ( γνωστών και αγνώστων ) αντικειμενικά αποδεδειγμένοι δοσίλογοι, προδότες και λακέδες τα αφεντικά τους έχουν αποφασίσει ( κυρίως λόγω πανικού και απελπισίας που θα εξηγήσω εν συντομία παρακάτω ) να επισπεύσουν τα σχέδια τους για την Ελλάδα σε μία τελευταία απεγνωσμένη προσπάθεια να πετύχουν αυτό που βλέπουν ήδη να έχει αποτύχει. ...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΛΑΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟ 1974 ΚΑΙ ΑΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση: Μη βάζετε σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο.
Τ α σχόλιά σας ας είναι κόσμια