Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Ροδόσταυροι

Ο ΡοδόΣταυροι συγκροτήθηκαν σε Τάγμα το 313 μ.Χ. από τον Κωνσταντίνο τον Μεγάλο. Χάρη στις ενέργειες των μελών της Αδελφότητας, ο Χριστιανισμός, με το Διάταγμα του Μεδιολάνου 1, καθιερώθηκε οριστικά στα πολιτισμένα κράτη της Ευρώπης.
Κατ’ απομίμηση του Χριστού, το Τάγμα διοικείτο από 12 Μεγάλους Διδασκάλους και 72 Διδασκάλους, υπό το κύρος ενός Υπάτου Αρχηγού ο οποίος έφερε τον τίτλο του Ιμπεράτορος. Ο Ιμπεράτωρ είχε ως βοηθούς δύο αξιωματούχους οι οποίοι απεκαλούντο ο μεν ένας Διδάσκαλος της Ανατολής, ο δε άλλος Διδάσκαλος της Δύσεως. Ο Ιμπεράτωρ ήταν ταυτοχρόνως και....
Αυτοκράτορας. Το Τάγμα διαλύθηκε το 1453, την ημέρα της πτώσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 29η Μαΐου 1453. Την ίδια μέρα χάθηκε και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ο 11ος, τελευταίος βυζαντινός αυτοκράτορας και τελευταίος Ιμπεράτωρ ΡοδόΣταυρος.
Οι λίγοι Διδάσκαλοι-αδελφοί, οι εναπομείναντες χωρίς αρχηγό, διασκορπίστηκαν ανά τον κόσμο και με μεμονωμένες μυήσεις διατήρησαν την μυστική Παράδοση, αφού εγκατέλειψαν όμως τους πρακτικούς και πολιτικούς σκοπούς του Τάγματος 2.
Ένας Ευρωπαίος μύστης, ο Ροζενκρόυτς, μυήθηκε στην Παράδοση τον 14ο αιώνα και την διέδωσε στην Δύση, ιδιαιτέρως στην Γερμανία και την Γαλλία. Η μυστηριώδης δράση των Διδασκάλων έγινε τότε αισθητή για λίγο χρόνο, αλλά η Αδελφότητα περιέπεσε και πάλι σε αφάνεια και δεν διατηρήθηκε μέχρι τις μέρες μας παρά από περιορισμένο αριθμό μεμυημένων, κατώτερο των 100 αδελφών στην Δύση. Η αρχική Παράδοση έχει τελείως αλλοιωθεί 2. Ο νυν αρχηγός των ΡοδοΣταύρων φέρει τον τίτλο «Μέγας Αττικός», έχει το αξίωμα του Διδασκάλου της Ανατολής και, ενδεχομένως, θα ήταν Ιμπεράτωρ, αν ο Ύπατος Άρχων στο Αόρατο αποφάσιζε την επανασυγκρότηση του Τάγματος.
--------------------------------------------------
1. Μιλάνου.
2. Δύο σχολές παρέμειναν στην Ανατολή, η μία στην Αττική και η άλλη στην Έφεσο.
3. Το έγγραφο αυτό συνετάχθη πριν από τον πόλεμο.


Σύμβολα, Σημεία, Δοξασία και Σκοπός του Τάγματος του ΡόδουΣταυρού


Αρχικά, τα σύμβολα ήταν δύο, από τον 16ο δε αιώνα υιοθετήθηκε και τρίτο σύμβολο στην Δύση.
Το πρώτο ήταν συνδυασμός του γράμματος Ρ και ενός σταυρού, που έχει την διάταξη του Σταυρού του Αγίου Ανδρέου. Κάτω από το σύμβολο αυτό κρύβονταν οι λέξεις Ρόδον και Σταυρός 4. Το σύμβολο είχε το εξής σχήμα:


Το δεύτερο σύμβολο ήταν ο Δικέφαλος Αετός, η προέλευση του οποίου είναι αρχαιότατη. Και τα δύο αυτά σύμβολα υιοθετήθηκαν από την Ορθόδοξη και τη Ρωμαϊκή Εκκλησία.
Κατά τον 16ο αιώνα, οι ΡοδόΣταυροι, μπροστά στην κατάπτωση του Ρωμαϊκού κλήρου και την πολεμική που προέκυψε από αυτό, άλλαξαν το πρώτο σύμβολο σε ένα νέο, αποτελούμενο από ένα σταυρό τετράγωνο, στο μέσο του οποίου υπήρχε ένα γεωμετρικό ρόδο. Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιήθηκε στην Δύση.Η Δοξασία των ΡοδοΣταύρων

Η δοξασία των ΡοδοΣταύρων συνίστατο στην αναζήτηση του αγνώστου παράγοντος που δημιουργείται με την αντίθεση και την πάλη των εναντίων στην δημιουργία. Παρίσταναν δε την επιστημονική ή φιλοσοφική αυτή σύλληψη, καθώς και την μεταφυσική της δοξασίας τους, με την κάθετη ράβδο του Ρ, που υπέρκειται του σταυρού, και την οριζόντια ράβδο του σταυρού. Το σύμβολο του Δικεφάλου Αετού παρίστανε το ιδανικό ζώο, το οποίο, μολονότι είχε δύο αποκλίνουσες συνειδήσεις, τις συνένωνε σε ένα σώμα και σε μία κοινή δράση.

--------------------------------------------------
4 Ελληνικά στο κείμενο.


Το πρώτο σύμβολο ήταν το πρόβλημα που ετίθετο στον μυούμενο. Το δεύτερο ήταν η λύση του προβλήματος. Όλοι οι ΡοδόΣταυροι έκαναν πρακτικές έρευνες στην φύση και κατέληξαν έτσι στην δημιουργία της Φυσικής και της Χημείας, δύο επιστημών που είχαν το κοινό όνομα Αλχημεία. Χάρη στις εργασίες τους αυτές, η ανθρωπότητα επιτέλεσε μεγάλες προόδους στις δύο ανωτέρω επιστήμες (ερμηνεία του νόμου των αντιθέσεων).
Άλλοι ερευνούσαν την ίδια αρχή αλλά σε επίπεδο ηθικό, τα δε αποτελέσματα των εργασιών τους γίνονταν αισθητά στο επίπεδο της χριστιανικής θεολογίας. Άλλοι πάλι θέλησαν να την εφαρμόσουν πάνω στην σύσταση του σύμπαντος, και έτσι η Αστρολογία χωρίστηκε σε δύο επιστήμες· την Αστρονομία και την Μετεωρολογία. Τέλος, μια άλλη κατηγορία ΡοδοΣταύρων εφάρμοσε την αρχή αυτή στην κοινωνική ζωή του ανθρώπου, και έκτοτε χρονολογούνται οι νεώτερες κοινωνιολογικές αρχές.
Ο Πολιτικός Σκοπός των ΡοδοΣταύρων

Οι ΡοδόΣταυροι ήταν υπέρ της αυτονομίας των εθνών καθώς και της αυτονομίας των εκκλησιών. Στους Έλληνες, είχαν ως σκοπό την συνέχιση της επιστημονικής και καλλιτεχνικής εξελίξεως που είχε προηγηθεί του Χριστιανισμού. Κάτω από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία της Ανατολής, κατόρθωσαν πολλά, αλλά η κατάπτωση επήλθε γρήγορα και υπήρξαν μάταιες οι προσπάθειες των Διδασκάλων ΡοδοΣταύρων να αποφευχθεί η καταστροφή που επήλθε το 1453 για να τιμωρηθεί η ελληνική φυλή.
Στα ανωτέρω μπορείτε να προσθέσετε και όσα δημοσιεύθηκαν στον Έωνα 5 αναφορικά με τους ΡοδόΣταυρους και τις μυστικές εταιρείες. Ό,τι δημοσιεύθηκε μέχρι τώρα κατά τμήματα, δεν είχε επίτηδες συνέχεια, για να μην προκαλέσει την προσοχή. Δημοσιεύθηκαν όμως, γιατί έπρεπε να γίνει λόγος γι’ αυτά τα πράγματα.
--------------------------------------------------
5 Το περιοδικό «ΕΩΝ» εκδόθηκε στην Γαλλία κατά τα έτη 1920-1924.


Θα σας είναι επίσης γνωστές και μερικές άλλες εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα στην Δύση, κατά τις οποίες μυστηριώδη μανιφέστα τοιχοκολλήθηκαν στο Παρίσι και αλλού. Το πράγμα είναι πάντοτε έτσι· όταν κάτι πρέπει να εκδηλωθεί, τα μέσα χρησιμοποιούνται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο.
Πριν τον πρώτο πόλεμο, υπήρχε η σκέψη να ανασυσταθεί η Αδελφότητα των ΡοδοΣταύρων, με σκοπό την πραγματοποίηση της νέας ανθρωπότητας. Γι’ αυτόν τον σκοπό, τον Οκτώβριο του 1913, ένας Ιμπεράτωρ εξελέγη, αλλά επήλθε ο πόλεμος, και η πρόθεση περιορίστηκε στην δημιουργία αυτόνομων ΡοδοΣταυρικών Αδελφοτήτων, δηλαδή εθνικών. Και σε αυτό όμως οι αποφάσεις άλλαξαν και τούτο συνέβη ακριβώς επειδή πάντοτε προβάλλονταν ζητήματα τύπων και θρησκευμάτων. Αποφασίστηκε λοιπόν η δημιουργία αυτού στο οποίο μυηθήκατε 6 (δεν πρόκειται περί δημιουργίας αλλά περί συστάσεως). Ιδού το μανιφέστο που επρόκειτο να δημοσιευθεί:

Μανιφέστο

Η αρχαία και πρωταρχική Παράδοση, η Χριστιανική Παράδοση, υψώνει σήμερα την φωνή, για έκτη από της σωτηρίας των ανθρώπων φορά, και, δια της ιερής αυτής φωνής, εφελκύει την προσοχή της ανθρωπότητας.
Επικαλείται εκείνους οι οποίοι, λόγω της ανώτερης καταγωγής της διάνοιάς τους, είναι σε θέση να ταχθούν κάτω από την σημαία της νέας αναγέννησης του Πνεύματος.
Ο κίνδυνος νέας πτώσης είναι επί θύραις. Εμείς, εντεταλμένοι του Ανωτέρου Κολλεγίου των Αδελφών του ΡόδουΣταυρού, συνεδριάζοντας ορατώς και αοράτως στην Αττική, δια της χάριτος του Σωτήρος, προς τον οποίο στρέφεται ακόμη μία φορά η ελπίδα της σωτηρίας μας, καλούμε τους ανθρώπους στο σεβασμό και την αγνή λατρεία του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, τον Οποίο μας υποσχέθηκε ο Σωτήρας. Διδάσκουμε σε όλους τα βαθύτερα μυστήρια του μεγαλείου του Θεού. Διδάσκουμε στους εκλεκτούς την τέλεια θεραπεία του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν για να κάνουν κι εκείνοι το ίδιο, για το καλό των ομοίων μας, χωρίς καμία ελπίδα αμοιβής γι’ αυτό.
Ο Σεβαστός μας Ιμπεράτωρ προστάζει την Καλωσύνη, την Ελεημοσύνη και την Επιείκεια.
--------------------------------------------------
6 Εννοεί το Τ.Κ+Α
Το μανιφέστο αυτό δεν δημοσιεύθηκε, γιατί το Έργο των Εκλεκτών 7 ήλθε να αντικαταστήσει όλα αυτά.


Ποιο το συμπέρασμα όλων των ανωτέρω;
Τα πάντα μας κάνουν να προβλέπουμε ότι στο προσεχές μέλλον, το οποίο όμως δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του Παρακλήτου.
Εν πάση περιπτώσει, το έργο όλων εκείνων που έλαβαν την Εωνική Αποκάλυψη, την αποκάλυψη η οποία θέτει όλους τους ανθρώπους επί του αυτού επιπέδου, η οποία δεν τους διακρίνει πλέον από την θρησκεία, το φύλο, την φυλή ή άλλο πράγμα, η οποία θέλει όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι να μετάσχουν της Αλήθειας και της τριπλής ευτυχίας, συνίσταται στο να προετοιμάζουν με ζήλο την έλευση Εκείνων που πρέπει να έλθουν, για να καταστεί τέλειο το Έργο που άρχισε.
Όλη μας η εργασία, η οποία δεν είναι παρά η ανιδιοτέλεια, η θυσία και η απάρνηση του εαυτού μας, έχει ένα και μόνον αντικείμενο: την Ανθρωπότητα.
Όλοι εσείς οι οποίοι γνωρίζετε την προέλευση του Έργου, πρέπει να είστε οι άκαμπτοι θεματοφύλακες της ορθοδοξίας του. Να μην επιτρέπετε καμία προσθήκη, γιατί αυτό θα επέφερε την χρεωκοπία του έργου μας. Οι Διδάσκαλοί μας είναι οι ιδρυτές, οι γεννήτορες της Αδελφότητας των ΡοδοΣταύρων, γιατί είναι οι ίδιοι Οντότητες που ήλθαν κατά καιρούς στην ανθρωπότητα. Ο Ηλίας, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Δώρος, είναι το ίδιο πρόσωπο. Ο Χριστός, άλλωστε, μιλώντας για τον Βαπτιστή, είπε: «Αυτός εστίν Ηλίας ο μέλλων έρχεσθαι» (Ματθ. ια15).


--------------------------------------------------
7. L’oeuvre éclectique: το εκλεκτικό έργο, δηλαδή το έργο των εκλεκτών του Θεού.

maxitis

78 σχόλια:

 1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:02 AM
  Σημαντικές πληροφορίες , παρακαλώ να παραθέτετε και πηγές !
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:05 AM
   σωστα.

   συμφωνῶ.

   και αναρωτιεμαι ΠΟΥ αποσκοπει αυτη η αναρτηση.....
  2. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:12 AM
   οι
   Ροδοσταυρική Εταιρεία
   Ροδοσταυρικό Τάγμα AMORC

   ειναι
   ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

   Ἐξωχριστιανικές καί παραθρησκευτικές ὁμάδες

   Κατάλογος που καταρτίστηκε από την Ζ΄ Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και Παραθρησκείας (Αλίαρτος 20-26.9.1995).

   «Ο κατάλογος αυτός καταρτίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα σε ειδική συνεδρία υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Ιερωνύμου από την Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη της Αλιάρτου. Δεν υποδηλώνει κανέναν συσχετισμό των ομάδων αυτών, που είναι μεταξύ τους, ως επί το πλείστον, εντελώς άσχετες. Δεν εκφράζει ουδεμία κοινωνική ή άλλη μείωση των μελών τους. Δεν υποδηλώνει μισαλλοδοξία ή διακρίσεις. Αντίθετα, αποτελεί καρπό ποιμαντικής φροντίδας για κάθε πολίτη, ο οποίος θα θελήσει να ενταχθεί σε μια από τις ομάδες αυτές, ώστε η επιλογή του να είναι συνειδητή και ελεύθερη.
   Αποδεικνύει, ακόμη, την αγάπη και την στοργή των ποιμένων της Εκκλησίας, που συνήλθαν στην Αλίαρτο, προς τους αδελφούς εκείνους, οι οποίοι εντάχθησαν σ’ αυτές τις ομάδες, χωρίς να έχουν την πρόθεση να εγκαταλείψουν ή να νοθεύσουν το περιεχόμενο της πίστεώς τους και το Ορθόδοξο φρόνημά τους.
   Εάν οι νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες απεκάλυπταν το αληθινό τους πρόσωπο και δεν εμφανίζονταν με ποικίλα προσωπεία και με τον ισχυρισμό ότι συμβιβάζονται απόλυτα με την Ορθόδοξη πίστη, η όλη αυτή ερευνητική εργασία θα ήταν περιττή».

   (Από τα επίσημα κείμενα της Συνδιασκέψεως, σελ. 66 και εξής).

   http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/omades_outchrist.html
  3. Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχMar 8, 2012 06:58 AM
   Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχ
 2. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:04 AM
  Η γνώσις τών εσωτερικών δυνάμεων της φύσης δέν πρέπει να παρατίθεται εις το ευρύ κοινόν , οι μάζες δέν μπορούν να κατανοήσουν όλες τίς έννοιες !
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:06 AM
   ΛΑΘΟς

   ΑΝ ΚΑΠΟΙΟς ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ
   ΑΠΛΑ
   Ας ΡΩΤΗΣΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΕ

   ΑΛΛΑ ΤΟ ΝΑ ΣΤΕΡΕΙς ΑΠΟ ΟΛΟΥς ΚΑΤΙ
   ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
   ΠΟΥ ΛΕς
   ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ
  2. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:58 AM
   Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχ
 3. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:07 AM
  τι νοημα εχει η αναρτηση αυτη
  που αποσκοπει
  και ποιος την εγραψε??

  για να πουμε αν οσα γραφεις ειναι αξιοπιστα
  ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΕ
  πρεπει να μας πεις
  και τον συγγραφεα και ολα
  ολες τις πηγες
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:12 AM
   οι
   Ροδοσταυρική Εταιρεία
   Ροδοσταυρικό Τάγμα AMORC

   ειναι
   ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

   Ἐξωχριστιανικές καί παραθρησκευτικές ὁμάδες

   Κατάλογος που καταρτίστηκε από την Ζ΄ Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και Παραθρησκείας (Αλίαρτος 20-26.9.1995).

   «Ο κατάλογος αυτός καταρτίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα σε ειδική συνεδρία υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Ιερωνύμου από την Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη της Αλιάρτου. Δεν υποδηλώνει κανέναν συσχετισμό των ομάδων αυτών, που είναι μεταξύ τους, ως επί το πλείστον, εντελώς άσχετες. Δεν εκφράζει ουδεμία κοινωνική ή άλλη μείωση των μελών τους. Δεν υποδηλώνει μισαλλοδοξία ή διακρίσεις. Αντίθετα, αποτελεί καρπό ποιμαντικής φροντίδας για κάθε πολίτη, ο οποίος θα θελήσει να ενταχθεί σε μια από τις ομάδες αυτές, ώστε η επιλογή του να είναι συνειδητή και ελεύθερη.
   Αποδεικνύει, ακόμη, την αγάπη και την στοργή των ποιμένων της Εκκλησίας, που συνήλθαν στην Αλίαρτο, προς τους αδελφούς εκείνους, οι οποίοι εντάχθησαν σ’ αυτές τις ομάδες, χωρίς να έχουν την πρόθεση να εγκαταλείψουν ή να νοθεύσουν το περιεχόμενο της πίστεώς τους και το Ορθόδοξο φρόνημά τους.
   Εάν οι νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες απεκάλυπταν το αληθινό τους πρόσωπο και δεν εμφανίζονταν με ποικίλα προσωπεία και με τον ισχυρισμό ότι συμβιβάζονται απόλυτα με την Ορθόδοξη πίστη, η όλη αυτή ερευνητική εργασία θα ήταν περιττή».

   (Από τα επίσημα κείμενα της Συνδιασκέψεως, σελ. 66 και εξής).

   http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/omades_outchrist.html
 4. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:13 AM
  Το 2002 ευρισκόμουν σε παλαιοπωλείο στο Τορόντο του Καναδά , συγκεκριμένα σέ συγκρότημα παλαιοπωλείων που βρισκόταν στην " παραλία " του Τορόντο , τώρα μεταφέρθηκε , εκεί λοιπόν ύστερα από προσεκτική παρατήρηση πολλών ωρών όλων των εκθεμάτων ανεκάλυψα μεταλικό δίσκο με γυάλινα δοχεία τα οποία έκλειναν με χάλκινα ομοιώματα φύλλων σταφυλιού , εις τη βάση του χάλκινου δίσκου υπήρχε ροδοσταυρικό σύμπλεγμα σφραγίδα με διάφορα εμβλήματα γνωστά καί άγνωστα , ο παλαιοπώλης μου είπε στα αγγλικά ότι είναι 200 ετών και ήρθε στα χέρια του από Ιησουϊτες !
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:15 AM
   οκ
   ΑΛΛΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ
   ΟΥΔΕΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΑ
   ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

   ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ
  2. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:18 AM
   κι οτι παραμυθι και χαζομαρα σου λέει εσενα
   ενας οτι ναναι παλαιοπωλης
   που απλα θελει να πουλησει μια πιατελα
   την καταπινης αμασητη??

   ΕΛΕΟς

   ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
   00000000000000000000000
 5. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:13 AM
  https://webwar4.org/index.php?topic=19310.0

  ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΣ ΡΕ ΦΑΣΙΣΤΟΜΟΥΤΡΟ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΤΑΛΙΜΠΑΝ ΜΑΣΩΝΕ ΕΛΛΗΝΑ,ΑΡΧΗΓΕ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΚΗΣ(ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ GOLDEN DAWN) ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ..........................................................................................................................................................................................
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:16 AM
   περαστικα σου ρε ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕ 12ΘΕΙΣΤΗ ΜΥΘΟΛΟΓΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗ
 6. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:13 AM
  "maxiti"

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'
  εισαι
  ΑΙΡΕΤΙΚΟς
  ΚΑΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΟΥ ΜΑΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

  ΜΑΘΕ ΝΑ ΦΕΡΕΣΑΙ ΑΝΤΡΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΙς
  ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙς ΨΥΧΕς ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

  Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΦΑ
  ΜΑΛΑΚΙΕς
  Απάντηση
 7. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:14 AM
  οι
  Ροδοσταυρική Εταιρεία
  Ροδοσταυρικό Τάγμα AMORC

  ειναι
  ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

  Ἐξωχριστιανικές καί παραθρησκευτικές ὁμάδες

  Κατάλογος που καταρτίστηκε από την Ζ΄ Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και Παραθρησκείας (Αλίαρτος 20-26.9.1995).

  «Ο κατάλογος αυτός καταρτίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα σε ειδική συνεδρία υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Ιερωνύμου από την Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη της Αλιάρτου. Δεν υποδηλώνει κανέναν συσχετισμό των ομάδων αυτών, που είναι μεταξύ τους, ως επί το πλείστον, εντελώς άσχετες. Δεν εκφράζει ουδεμία κοινωνική ή άλλη μείωση των μελών τους. Δεν υποδηλώνει μισαλλοδοξία ή διακρίσεις. Αντίθετα, αποτελεί καρπό ποιμαντικής φροντίδας για κάθε πολίτη, ο οποίος θα θελήσει να ενταχθεί σε μια από τις ομάδες αυτές, ώστε η επιλογή του να είναι συνειδητή και ελεύθερη.
  Αποδεικνύει, ακόμη, την αγάπη και την στοργή των ποιμένων της Εκκλησίας, που συνήλθαν στην Αλίαρτο, προς τους αδελφούς εκείνους, οι οποίοι εντάχθησαν σ’ αυτές τις ομάδες, χωρίς να έχουν την πρόθεση να εγκαταλείψουν ή να νοθεύσουν το περιεχόμενο της πίστεώς τους και το Ορθόδοξο φρόνημά τους.
  Εάν οι νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες απεκάλυπταν το αληθινό τους πρόσωπο και δεν εμφανίζονταν με ποικίλα προσωπεία και με τον ισχυρισμό ότι συμβιβάζονται απόλυτα με την Ορθόδοξη πίστη, η όλη αυτή ερευνητική εργασία θα ήταν περιττή».

  (Από τα επίσημα κείμενα της Συνδιασκέψεως, σελ. 66 και εξής).

  http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/omades_outchrist.html
  Απάντηση
 8. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:19 AM
  Η μυστικότης αποτελεί προϋπόθεσιν λόγω της βεβηλότητος και χυδαιότητος του αμόρφωτου και παραπλανημένου όχλου !
  Απάντηση
 9. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:20 AM
  Οποιος αποκρυπτει ο,τιδηποτε απο τις μαζες, ειναι εναντιον των μαζων.
  Οποιος δουλευει στο σκοταδι, φοβαται το φως, την αληθεια. Οι απανταχου
  "πεφωτισμενοι" ειχαν και εχουν αρνητικη προσφορα στην Αξια που λεγεται
  ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Γι'αυτο να πανε να γαμηθουνε. Οσοι εμειναν στην Ιστορια, ουτε
  κρυψηνοες ησαν, ουτε υπογειες συμπεριφορες χρησιμοποιησαν.
  Το φως φοβουνται να αντικρυσουν, οι κατσαριδες, τα ποντικια, οι illuminati (αλλουμιναδες) και γενικως τα περισσοτερα τρωκτικα. Γι'αυτο συναθροιζονται σε υπονομους, στοες, υπογεια, παρεα με βοθρολυματα και βουρκο.
  Η αρχαια Ελληνικη Γραμματεια και φιλοσοφια ειναι το αντοδωτο σε ολες αυτες τις νοσηρες καταστασεις. Ποσοι ομως την αντεχουν?
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:30 AM
   ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

   Ἐξωχριστιανικές καί παραθρησκευτικές ὁμάδες

   Κατάλογος που καταρτίστηκε από την Ζ΄ Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και Παραθρησκείας (Αλίαρτος 20-26.9.1995).

   «Ο κατάλογος αυτός καταρτίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα σε ειδική συνεδρία υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Ιερωνύμου από την Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη της Αλιάρτου. Δεν υποδηλώνει κανέναν συσχετισμό των ομάδων αυτών, που είναι μεταξύ τους, ως επί το πλείστον, εντελώς άσχετες. Δεν εκφράζει ουδεμία κοινωνική ή άλλη μείωση των μελών τους. Δεν υποδηλώνει μισαλλοδοξία ή διακρίσεις. Αντίθετα, αποτελεί καρπό ποιμαντικής φροντίδας για κάθε πολίτη, ο οποίος θα θελήσει να ενταχθεί σε μια από τις ομάδες αυτές, ώστε η επιλογή του να είναι συνειδητή και ελεύθερη.
   Αποδεικνύει, ακόμη, την αγάπη και την στοργή των ποιμένων της Εκκλησίας, που συνήλθαν στην Αλίαρτο, προς τους αδελφούς εκείνους, οι οποίοι εντάχθησαν σ’ αυτές τις ομάδες, χωρίς να έχουν την πρόθεση να εγκαταλείψουν ή να νοθεύσουν το περιεχόμενο της πίστεώς τους και το Ορθόδοξο φρόνημά τους.
   Εάν οι νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες απεκάλυπταν το αληθινό τους πρόσωπο και δεν εμφανίζονταν με ποικίλα προσωπεία και με τον ισχυρισμό ότι συμβιβάζονται απόλυτα με την Ορθόδοξη πίστη, η όλη αυτή ερευνητική εργασία θα ήταν περιττή».

   (Από τα επίσημα κείμενα της Συνδιασκέψεως, σελ. 66 και εξής).

   http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/omades_outchrist.html
 10. Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας χααχααχαχαχχαχMar 8, 2012 06:22 AM
  χαχαχαχα
  Απάντηση
 11. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:23 AM
  ΒΡΕΜΕΝΗ ΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΚΛΙΣΜΑ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ!!!!!!!
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχMar 8, 2012 06:58 AM
   Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχ
 12. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:28 AM
  Διά τους αλλαλάζοντας παρακαλώ να γίνει και μία ανάρτηση διά το εκκλησιαστικό κληρικό μυστικό τάγμα του Αγ.Κωνσταντίνου , επίσης μία προσεκτική παρατήρησις της στολής του ζώντος Βασιλέως της Ελλάδος Κωνσταντίνου θα αποδείξει τα διάσημα και σταυρούς τιμής διαφόρων ταγμάτων !
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:31 AM
   perastika soy kai sena
 13. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:31 AM
  https://webwar4.org/index.php?topic=19310.0

  ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΣ ΡΕ ΦΑΣΙΣΤΟΜΟΥΤΡΟ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΤΑΛΙΜΠΑΝ ΜΑΣΩΝΕ ΕΛΛΗΝΑ,ΑΡΧΗΓΕ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΚΗΣ(ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ GOLDEN DAWN) ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ..........................................................................................................................................................................................
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:31 AM
   ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

   Ἐξωχριστιανικές καί παραθρησκευτικές ὁμάδες

   Κατάλογος που καταρτίστηκε από την Ζ΄ Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και Παραθρησκείας (Αλίαρτος 20-26.9.1995).

   «Ο κατάλογος αυτός καταρτίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα σε ειδική συνεδρία υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Ιερωνύμου από την Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη της Αλιάρτου. Δεν υποδηλώνει κανέναν συσχετισμό των ομάδων αυτών, που είναι μεταξύ τους, ως επί το πλείστον, εντελώς άσχετες. Δεν εκφράζει ουδεμία κοινωνική ή άλλη μείωση των μελών τους. Δεν υποδηλώνει μισαλλοδοξία ή διακρίσεις. Αντίθετα, αποτελεί καρπό ποιμαντικής φροντίδας για κάθε πολίτη, ο οποίος θα θελήσει να ενταχθεί σε μια από τις ομάδες αυτές, ώστε η επιλογή του να είναι συνειδητή και ελεύθερη.
   Αποδεικνύει, ακόμη, την αγάπη και την στοργή των ποιμένων της Εκκλησίας, που συνήλθαν στην Αλίαρτο, προς τους αδελφούς εκείνους, οι οποίοι εντάχθησαν σ’ αυτές τις ομάδες, χωρίς να έχουν την πρόθεση να εγκαταλείψουν ή να νοθεύσουν το περιεχόμενο της πίστεώς τους και το Ορθόδοξο φρόνημά τους.
   Εάν οι νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες απεκάλυπταν το αληθινό τους πρόσωπο και δεν εμφανίζονταν με ποικίλα προσωπεία και με τον ισχυρισμό ότι συμβιβάζονται απόλυτα με την Ορθόδοξη πίστη, η όλη αυτή ερευνητική εργασία θα ήταν περιττή».

   (Από τα επίσημα κείμενα της Συνδιασκέψεως, σελ. 66 και εξής).

   http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/omades_outchrist.html
  2. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:35 AM
   Εντάξει ρε φίλε το καταλάβαμε , βάλτο καμμιά 60αριά φορές να το εμπεδώσουμε !
  3. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:37 AM
   σε ενοχλει η αληθεια??????????
   ΔΕΝ ΣΕ ΕΙΔΑ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΣΑΙ
   ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΗς ΑΝΑΡΤΗΣΗς
   ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΛΑΚΑ ΤΟΝ 12ΘΕΙΣΤΗ
   ΤΟΝ ΜΥΘΟΛΟΓΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ
   ΠΟΥ ΕΒΑΛΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟς ΤΟ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΛΕς ΦΟΡΕς.
   ΤΥΧΑΙΟ??
   ΟΧΙ.
 14. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:36 AM
  Ροδοσταυρισμός είναι μαγική τέχνη !
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:37 AM
   ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ
   ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ
   ΨΕΜΑ
   ΚΑΙ ΒΛΑΚΕΙΑ
 15. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:41 AM
  rodostauroi= masonoi....
  Απάντηση
 16. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:41 AM
  Πριν από χρόνια στο παράρτημα των Ροδοσταύρων θεσνίκης ήταν ένας κύριος με τη μητέρα του μία χοντρή κυρία ! περιοχή Χαριλάου !
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:43 AM
   αλλαντάλων...
 17. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:44 AM
  https://webwar4.org/index.php?topic=19310.0

  ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΣ ΡΕ ΦΑΣΙΣΤΟΜΟΥΤΡΟ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΤΑΛΙΜΠΑΝ ΜΑΣΩΝΕ ΕΛΛΗΝΑ,ΑΡΧΗΓΕ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΚΗΣ(ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ GOLDEN DAWN) ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ..........................................................................................................................................................................................
  Απάντηση
 18. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:44 AM
  Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΝΤΑΒΙΝΤ ΜΠΟΟΥΪ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
  Απάντηση
 19. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:48 AM
  6;41 ennoeis oti htan o venizelos me thn ... mama tou?
  Απάντηση
 20. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:50 AM
  Θα ερθει η ωρα που ολοι οι αλαζονες φασιστες ρατσιστες σαν και του λογου
  σου θα γονατισουν μπροστα στην εννοια της συμπαντικης δικαιοσυνης.
  Απάντηση
 21. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:50 AM
  ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ??? ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ.
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:55 AM
   ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΛΥΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΞΙΓΚΙ?
  2. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:56 AM
   αμέσση σχεση
   ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ=ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΩΝΟΙ
   ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΨΕΜΑ
   ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ
  3. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:57 AM
   Στελέχη του ΛΑΟΣ είναι μεγαλόβαθμοι Ροδόσταυροι !
  4. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:59 AM
   αλλος ενας συκοφαντης

   ΕΝΩ ΣΤΟ ΣΥΡΙΖΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΡΕ ΨΕΥΤΗ??
   ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕς ΚΑΙ ΣΦΑΖΟΥΝ ΚΟΣΜΟ
  5. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:18 AM
   Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχ
 22. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:54 AM
  kala eisai mpiti gia mpiti.......
  mpes sta utubes na ta vreis ola..
  Απάντηση
 23. ΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑMar 8, 2012 06:56 AM
  Διαφήμιση για τον καμπουρογαμόσαυρο είναι η ανάρτηση ,ο οποίος είναι γνωστός Rose.Cross.Christian, o Ροδόσταυρος ταιριάζει ηλικιακά και εμφανισιακά με το μαλάκα που παράγγειλε και έστησε τους Γρανίτες στη Τζώρτζια με τις εντολές και οδηγίες προς Νεοταξίτες.

  Να χαίρεστε τους Ναίτες σας ,Χριστιανοί.....αι σιχτίρ λαμόγια.
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:57 AM
   ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

   Ἐξωχριστιανικές καί παραθρησκευτικές ὁμάδες

   Κατάλογος που καταρτίστηκε από την Ζ΄ Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και Παραθρησκείας (Αλίαρτος 20-26.9.1995).

   «Ο κατάλογος αυτός καταρτίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα σε ειδική συνεδρία υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Ιερωνύμου από την Ζ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη της Αλιάρτου. Δεν υποδηλώνει κανέναν συσχετισμό των ομάδων αυτών, που είναι μεταξύ τους, ως επί το πλείστον, εντελώς άσχετες. Δεν εκφράζει ουδεμία κοινωνική ή άλλη μείωση των μελών τους. Δεν υποδηλώνει μισαλλοδοξία ή διακρίσεις. Αντίθετα, αποτελεί καρπό ποιμαντικής φροντίδας για κάθε πολίτη, ο οποίος θα θελήσει να ενταχθεί σε μια από τις ομάδες αυτές, ώστε η επιλογή του να είναι συνειδητή και ελεύθερη.
   Αποδεικνύει, ακόμη, την αγάπη και την στοργή των ποιμένων της Εκκλησίας, που συνήλθαν στην Αλίαρτο, προς τους αδελφούς εκείνους, οι οποίοι εντάχθησαν σ’ αυτές τις ομάδες, χωρίς να έχουν την πρόθεση να εγκαταλείψουν ή να νοθεύσουν το περιεχόμενο της πίστεώς τους και το Ορθόδοξο φρόνημά τους.
   Εάν οι νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες απεκάλυπταν το αληθινό τους πρόσωπο και δεν εμφανίζονταν με ποικίλα προσωπεία και με τον ισχυρισμό ότι συμβιβάζονται απόλυτα με την Ορθόδοξη πίστη, η όλη αυτή ερευνητική εργασία θα ήταν περιττή».

   (Από τα επίσημα κείμενα της Συνδιασκέψεως, σελ. 66 και εξής).

   http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/omades_outchrist.html
  2. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:57 AM
   Πεστα ρε Πισσα
 24. Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχMar 8, 2012 06:56 AM
  Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχ
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 06:58 AM
   εσυ εισαι ο γελοιος μυθολογος ΨΕΥΤΗς
   Ο ΖΗΛΟΦΘΟΝΟς ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΥΠΗΤΟς
   12θειστης που συκοφαντης την ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
   ΕΠΕΙΔΗ ΜΙΣΕΙς ΤΟΥς ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥς
   (ΟΛΟΥς ΕΜΑς ΔΗΛΑΔΗ..Τ0 95% ΤΗς ΕΛΛΑΔΟς???)
  2. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:11 AM
   οτι ναναι πια

   χαχαχαχαχαχαχαχα
 25. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:01 AM
  τελικα εδω μεσα
  στο @ΞΥΠΝΗΣΤΕΡΕ@
  ΟΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΣΥΡΙΖΟΜΑΛΑΚΕς
  ΖΗΛΟΦΘΟΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕς
  12ΘΕΙΣΤΕς ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΟΙ.


  ___________________ ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ.............

  ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΑς
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:18 AM
   Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχ
 26. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:04 AM
  https://webwar4.org/index.php?topic=19310.0

  ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΣ ΡΕ ΦΑΣΙΣΤΟΜΟΥΤΡΟ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΤΑΛΙΜΠΑΝ ΜΑΣΩΝΕ ΕΛΛΗΝΑ,ΑΡΧΗΓΕ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΚΗΣ(ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ GOLDEN DAWN) ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ..........................................................................................................................................................................................
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:17 AM
   Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχ
 27. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:05 AM
  ΤΙ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΓΡΑΦΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ!

  ΑΝΤΕ ΡΕ ΣΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ,

  ΟΛΟΙ ΠΩΛΟΥΝ ΦΤΗΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ!
  Απάντηση
 28. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:07 AM
  ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΕ ΕΧΕΙΣ ΜΠΛΕΞΕΙ ΤΑ ΜΠΟΥΤΙΑ ΣΟΥ....
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:12 AM
   Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχ
 29. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:13 AM
  http://www.golden-dawn.com/eu/index.aspx

  I am About To
  Share With You a Great Secret

  Dear Friend and Seeker of the Classical Golden Dawn,
  Απάντηση
 30. Ολα για τη μασονια τα βρισκεις στο διαδικτυοMar 8, 2012 07:14 AM
  μονο που τα εχουν ανεβασει μασονοι για να κοροιδυεουν τον κοσμο

  τα εχω ολα κατεβασει.

  δεν κατλαβαινω τιποτα
  Απάντηση
 31. Πανω απο τον 124 βαθμο υπαρχουν και άλλοιMar 8, 2012 07:15 AM
  αλλα τους μετρανε αναποδα
  ετσι διαβασα
  Απάντηση
 32. Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχMar 8, 2012 07:16 AM
  Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχ
  Απάντηση
 33. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:17 AM
  ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΧΑΜΕΝΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ , ΟΤΑΝ ΔΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:18 AM
   Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχ
 34. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:19 AM
  Γελάτε εσείς , αυτοί ζούν ανάμεσά μας και συνεχώς συνωμοτούν
  Απάντηση
 35. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:20 AM
  Έτυχε να δώ δαχτυλίδι αυτών των τύπων
  Απάντηση
 36. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:20 AM
  kai allo ena mustiko....

  www.youtube.com/watch?v=80xI79jTtEI
  Απάντηση
  Απαντήσεις
  1. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:23 AM
   ΠΑΙΔΙΑ ΤΗ ΒΑΨΑΜΕ ΟΛΟΙ
 37. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:24 AM
  Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχ
  Απάντηση
 38. Παιδια την βαψατε η μασονια ειναι απο πανω σαςMar 8, 2012 07:25 AM
  Σας παρακολουθεί
  Απάντηση
 39. Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχMar 8, 2012 07:26 AM
  Ο Μπεμπης της Δημοσιογραφίας ΠΑΠΑΡΑΣ χααχααχαχαχχαχ
  Απάντηση
 40. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:27 AM
  ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΝ , ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΠΗΡΑΝ ΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΜΑΣ , ΣΕ ΛΙΓΟ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ , ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΟΒΙΕΤ
  Απάντηση
 41. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:29 AM
  7;23 pws ennoeis oti thn vapsame???
  Απάντηση
 42. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 07:30 AM
  7;20 egw tous vlepw kathe mera.... sthn thleorash.........
  Απάντηση
 43. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 08:02 AM
  ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΟΠΟΙΟΣ ΒΑΛΗ ΤΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΟΠΩΣ ΔΙΑΛΥΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ,ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ,ΕΚΕΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ "ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ"ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥΣ.ΟΠΟΙΟΣ ΒΑΛΗ ΤΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟ,ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ".ΕΧΟΥΝ ΤΟΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟ ΝΕΥΡΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΥΛΑΚΩΜΕΝΟΙ.ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΘΑ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΥΡΑΜΕ,ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝΕ ΘΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ.ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΑ, ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ.Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΜΕ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ,ΩΣΤΕ ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΡΟΧΩΡΗΤΟ,ΤΟΤΕ ΟΙ "ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ"ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΛΕΦΤΑ,ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ....ΞΥΠΝΑΤΕ...Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΨΗ..ΓΙΑΥΤΟ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΖΗΤΕ ΜΕ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΥΔΙ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ...ΚΑΙ ΒΡΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΒΟΥΝΟ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΣΠΗΛΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΘΕΛΗΣΟΥΝΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝΕ ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ,ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΨΩΝΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΕ.Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΨΗ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΨΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ,ΠΟΥ ΥΠΑΚΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ "ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ"ΕΠΙΣΗΣ ΠΕΤΑΧΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΜΑΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΑΚΤΙΝΕΣ..ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΟΤΙ Η ΖΩΗ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΙΑ.ΝΑ ΚΟΙΤΑΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ,ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΣΕΥΗ ΝΑ ΒΟΗΘΑΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ.ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΑ ΚΟΤΕΡΑ ΤΙΣ ΒΙΛΛΕΣ,ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΑΒΑΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΣΕΠΕΣ..Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΜΙΛΗΣΕ...
  Απάντηση
 44. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 08:26 AM
  ΠΙΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΑΙ ΣΙΧΤΙΡ ΕΣΥ
  ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ
  ΣΚΑΤΟ

  ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙ
  Απάντηση
 45. ΑνώνυμοςMar 8, 2012 08:38 AM
  ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΙ,ΓΑΜΟΣΤΑΥΡΟΙ,ΚΑΒΟΥΡΟΓΑΜΟΣΑΥΡΟΙ,ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΟΣΑΥΡΟΙ,ΠΟΥΣΤΟΣΤΑΥΡΟΙ,ΣΙΩΝΟΣΤΑΥΡΟΙ...ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΜΝΙ!!!
  Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση: Μη βάζετε σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο.
Τ α σχόλιά σας ας είναι κόσμια