Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2013

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013


Αυξάνονται 2 έως 17 χρόνια τα όρια συνταξιοδότησης

ΜΠΟΝΑΜΑΣ» ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΙΚΑ - ΟΑΕΕ
Τροχοπέδη στην πρόωρη συνταξιοδότηση 200.000 διαδοχικά ασφαλισμένων με την αναγνώριση πλασματικών ετών μεταξύ του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ βάζει η κυβέρνηση με νέα εγκύκλιο, με την οποία φορτώνει σε εργαζομένους και εργαζόμενες μητέρες με ανήλικα τέκνα που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 2-17 χρόνια.

Ειδικότερα, με εγκύκλιο του διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτου Σπυρόπουλου επιχειρείται να μπει φρένο στην πρόωρη συνταξιοδότηση εργαζομένων...
που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, όπως μητέρες με ανήλικα τέκνα, αλλά και εργαζόμενοι μέσα από την αναγνώριση 5-7 πλασματικών ετών.

Για παράδειγμα, γυναίκα εργαζόμενη με 20 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ, η οποία στη συνέχεια ασφαλίστηκε στον ΟΑΕΕ, μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί στο 60ό έτος, ενώ με την εγκύκλιο πλέον πάει στο 62ο έτος.

Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο γυναίκες που συνταξιοδοτούνταν με το καθεστώς ΙΚΑ στο 50ό έτος, πλέον φορτώνονται με 17 έτη και συνταξιοδοτούνται στα 67, εφ' όσον μείνουν άνεργες από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ενώ για τους άνδρες το όριο ηλικίας πηγαίνει στο 67ο, αντί του 60ού που μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις του 2011 του νόμου Κουτρουμάνη.

Πάντως, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ασφαλισμένων που προτίμησαν να αλλάξουν ασφαλιστικό φορέα μεταπηδώντας στο ΙΚΑ από τον ΟΑΕΕ, ώστε να βγουν στη σύνταξη με ευνοϊκότερες ασφαλιστικές διατάξεις. Η εγκύκλιος όμως ήρθε αιφνιδιαστικά να τους «τιμωρήσει», ανατρέποντας τα σχέδιά τους.

Να σημειώσουμε ότι η ίδια εγκύκλιος είχε εκδοθεί το Μάιο του 2013 και μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος αναγκάστηκε να την πάρει πίσω.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο: Η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν μπορεί να λειτουργεί αναδρομικά, με την έννοια της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης καθ' ον χρόνο ο ασφαλισμένος ευρίσκεται σε ασφαλιστικό δεσμό με άλλο φορέα πλην του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επομένως, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης θα εξετάζεται εάν κατά το έτος της εκ νέου επανασύνδεσης του ασφαλισμένου με το ίδρυμα συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που απαιτούνται κατά περίπτωση (ημέρες ασφάλισης - ηλικία - ανηλικότητα τέκνου), χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας (1.500-500 ή 1.000-300) διότι αυτές εξετάζονται κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Οι περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις εφαρμόζονται μόνο όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος (γήρας - αναπηρία - θάνατος) και εφ' όσον ο ασφαλισμένος επικαλεστεί αυτές και όχι πριν από την επέλευση αυτού. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέρχεται μόνο μία φορά και συντελείται όταν ο ασφαλισμένος τελεί σε ασφαλιστική σχέση με τον τελευταίο οργανισμό.

Απονομή σύνταξης

Για να εξεταστεί η ασφαλιστική περίπτωση από τον τελευταίο οργανισμό, θα πρέπει:

1. Να επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.

2. Να υπάρχει η προϋπόθεση για την κρίση της αρμοδιότητας (συμπλήρωση 1.500-500 ή 1.000-300 ημέρες ασφάλισης).

3. Να γίνει συνυπολογισμός όλου του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης και να ερευνηθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του αρμόδιου οργανισμού για τη χορήγηση της σύνταξης.

Σημειωτέον, στις περιπτώσεις απονομής της σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως προηγούμενος φορέας του τελευταίου θα εξετάζεται με ολόκληρο το χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος.

Τα νέα μέτρα με εφτά παραδείγματα

1 Μητέρα ασφαλισμένη αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζεται στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ ώς το 2009, έχοντας ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης (ΗΑ).

Το 2011 εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ το τέκνο εξακολουθεί να είναι ανήλικο. Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου με τις προϋποθέσεις του Ν. 3863/10 για το έτος 2011, δηλαδή για μειωμένη στο 52ο και πλήρη στο 57ο έτος της ηλικίας της.

2 Μητέρα ασφαλισμένη αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζεται στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ ώς το 2009, έχοντας ανήλικο τέκνο και 5.500 ΗΑ. Εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2011, αλλά το τέκνο έχει ήδη ενηλικιωθεί το έτος 2010. Η ασφαλισμένη δεν κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου, διότι ελλείπει η απαραίτητη προϋπόθεση της ανηλικότητας του τέκνου κατά τη στιγμή της κατοχύρωσης του δικαιώματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010.

3 Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζεται στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ ώς το 2011, έχοντας συνολικά 4.500 ΗΑ και ηλικία 55 ετών.

Το 2012, εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, με τις προϋποθέσεις του έτους 2012, δηλαδή στο 57ο έτος της ηλικίας της για μειωμένη σύνταξη (εφ' όσον έχει ανά 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας) για δε πλήρη στο 67ο (Ν. 4093/2012).

4 Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζεται στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ ώς το 2011, έχοντας συνολικά 4.500 ΗΑ και ηλικία 55 ετών. Εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2013. Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για μεν μειωμένη σύνταξη στο 62ο (εφ' όσον έχει ανά 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας) για δε πλήρη στο 67ο έτος της ηλικίας της (Ν. 4093/2012).

5Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχει το 2010 τελευταίο φορέα ασφάλισης τον ΟΑΕΕ, ηλικία 54 ετών και 9.000 ΗΑ συνολικά. Το 2011 εισέρχεται εκ νέου στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του 2011 αναγνώριση με εξαγορά πλασματικών ετών του Ν.3863/2010 προκειμένου να συμπληρώσει 10.000 ΗΑ για να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη μεν σύνταξη στο 58ο έτος της ηλικίας της με 10.400 ΗΑ, για δε μειωμένη στο 56ο με τις ίδιες ημέρες.

6 Ανδρας ασφαλισμένος αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχει το 2011 τελευταίο φορέα ασφάλισης τον ΟΑΕΕ και συνολικά 9.500 ΗΑ. Το 2012 εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του έτους 2012 και αναγνώριση με εξαγορά πλασματικών προκειμένου να συμπληρώσει 10.500 ΗΑ, για να συνταξιοδοτηθεί στο 59ο έτος της ηλικίας του με 11.100 ΗΑ.

7 Ανδρας ασφαλισμένος αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έχει το 2011 τελευταίο φορέα ασφάλισης τον ΟΑΕΕ και συνολικά 9.500 ΗΑ. Εισέρχεται εκ νέου στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2013. Ο ασφαλισμένος, εφ' όσον στο 62ο έτος της ηλικίας του έχει πραγματοποιήσει 40 έτη ασφάλισης (4093/2012) μαζί με πλασματικά, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη, άλλως με μειωμένη στο 62ο έτος της ηλικίας του και με πλήρη στο 67ο.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΤΗ από enet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση: Μη βάζετε σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο.
Τ α σχόλιά σας ας είναι κόσμια