Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Ζημιά 482,64 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

<b>Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο:</b> Ζημιά  482,64 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο
Με ζημίες ύψους 482,64 εκατ. ευρώ έκλεισαν τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ενώ του ομίλου οι ζημίες ανήλθαν σε 498,43 εκατ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα επηρέασαν οι απομειώσεις των ομολόγων ελληνικού δημοσίου ύψους 451,77 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της τράπεζας στο PSI. Το αντίστοιχο περυσινό διάστημα η τράπεζα παρουσίασε ζημίες ύψους 46,26 εκατ. ευρώ και ο όμιλος 55,11 εκατ. ευρώ. Η ζημία προ φόρων και προ PSI ήταν ύψους 39,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων προβλέψεων απομείωσης των δανείων, ενώ μετά από φόρους και συμπεριλαμβανομένου του PSI η ζημία ανήλθε για το α' εξάμηνο του 2011 στα 498,4 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, μετά το συνυπολογισμό της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων, λόγω της αναμενόμενης συμμετοχής στο PSI, ανέρχεται σε 11,00%. Οι προβλέψεις απομείωσης δανείων ανήλθαν σε 83,5 εκατ. ευρώ, έναντι 21,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2010. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 299,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 38,5% σε σχέση με το τέλος του 2010. Ο λόγος συνολικών προβλέψεων προς δάνεια ανέρχεται σε 3,73%. Η οργανική κερδοφορία αυξήθηκε κατά 28,8%, στα 95,9 εκατ. ευρώ, από 74,4 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010.
Τ Bank 
Η T Bank βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφησή της από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με σχέση ανταλλαγής μία μετοχή ΤΤ προς πενήντα μετοχές της T Bank. Η T Bank έκλεισε το α' εξάμηνο του 2011 με ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 52,7 εκατ. ευρώ, από 34,3 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2010. Οι ζημίες προ φόρων και προβλέψεων μειώθηκαν κατά 22% ή κατά 3,8 εκατ. ευρώ, σε 13,4 εκατ. ευρώ από 17,2 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων του ομίλου διαμορφώθηκε σε 21,99 εκατ. ευρώ.
Ελένη Κομίνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση: Μη βάζετε σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο.
Τ α σχόλιά σας ας είναι κόσμια