Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΜ”Ε”!

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Ιανουαρίου 8, 2014

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ!

Η δικαιοσύνη παίρνει το όπλο της και δίνει τέλος στην φαρσοκωμωδία κυβέρνησης – διαπλοκής!

Πλήρης δικαίωση του Ολυμπία, με τους εισαγγελεις να υιοθετουν στο ακέραιο τα επιχειρήματα που παραθέσαμε εδώ και εδώ.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση:

“Ανακοίνωση-Δελτίο Τύπου σχετικά με δηλώσεις Υπουργού Δημόσιας Τάξης όσον αφορά στο χειρισμό υποθέσεων τρομοκρατίας από τη Δικαιοσύνη”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος με αφορμή  : (α) συνέντευξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στην Εφημερίδα «Καθημερινή» της  4/5-1-2014 («Δεν βαδίζει στα τυφλά η ΕΛ.ΑΣ»), στην οποία –εκτός άλλων- κάνει λόγο «για μη ύπαρξη οιασδήποτε συνέπειας σε δικαστικούς λειτουργούς που ευθύνονται για την άφεση ελευθέρου επικίνδυνου τρομοκράτη λόγω παρέλευσης 18μηνου, κατά παραβίαση κάθε έννοιας σοβαρότητας και δικαίου», (β) δηλώσεις του ίδιου Υπουργού την 7-1-2014, μετά συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τις οποίες υπέλαβε ως δεδομένη την πλημμελή άσκηση καθηκόντων δικαστικού λειτουργού που μετείχε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Καταστήματος Κράτησης, από το οποίο χορηγήθηκε άδεια σε κρατούμενο καταδικασθέντα για υπόθεση τρομοκρατίας, που δεν επέστρεψε μετά το πέρας της, καθώς και (γ) δημοσιεύματα Εφημερίδων (Εφημερίδες «Τύπος της Κυριακής» της 4/5-2014, «Ελεύθεροι και με το νόμο 29 κατηγορούμενοι για την τρομοκρατία», «Καθημερινή» της 8-1-2014, «Κύριο ¶ρθρο-ολιγωρία έναντι της τρομοκρατίας»), εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απλότητα με την οποία όργανα της Πολιτείας και φορείς της ενημέρωσης προσεγγίζουν ζητήματα απονομής της Δικαιοσύνης, ευρισκόμενα πέραν της αρμοδιότητάς τους και των οποίων την ουσία μάλλον αγνοούν, αισθάνεται δε την ανάγκη να γνωστοποιήσει τα εξής :
(i) Ο –διατελέσας και Υπουργός Δικαιοσύνης- Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, θα μπορούσε ευχερώς να πληροφορηθεί, πριν προβεί στις δηλώσεις του περί μη απόδοσης ευθυνών σε δικαστικούς λειτουργούς, ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση διαφυγής δύο κατηγορουμένων σε υπόθεση τρομοκρατίας, ενόσω είχε αρθεί η προσωρινή τους κράτηση λόγω παρέλευσης του ανώτατου ορίου αυτής και εκκρεμούσης της δίκης τους, παραγγέλθηκε η διενέργεια πειθαρχικής προκαταρκτικής εξέτασης από τον τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την οποία διενήργησε Αντεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η σχετική υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, λαμβανομένης υπόψη «(α) της πραγματικής επιβάρυνσης των δικαστικών λειτουργών, που χειρίστηκαν την υπόθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης (…) από το πέρας της κυρίας ανάκρισης  μέχρι και την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, (β) της πολυπλοκότητας της υπόθεσης αυτής, για την οποία σχηματίσθηκε ογκωδέστατη δικογραφία, με πολλές επιμέρους υποθέσεις, πολλές αξιόποινες πράξεις και πολλούς κατηγορουμένους, η μελέτη της οποίας απαιτούσε πολύ χρόνο και (γ) της δυσχέρειας διερεύνησης των θεμάτων (πραγματικών και νομικών) που ανέκυπταν, κατά το χρόνο μελέτης των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης, όπως, άλλωστε, προέκυψε και από τη διαδικασία στο ακροατήριο που διήρκεσε από την 5-10-2011 έως την 3-4-2013».  Επομένως, το αίτημα ταχείας περαίωσης μιας προφανώς δυσχερούς και απαιτητικής σε διαδικαστικές ενέργειες υπόθεσης, ούτε στη λογική ευρίσκει έρεισμα –σε πείσμα της τυχόν επιθυμίας της κοινής γνώμης και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη-,  ούτε όμως στις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης που υποχρεούνται να τηρούν οι δικαστικοί λειτουργοί στην Ελλάδα. Το σχετικό νομικό πλαίσιο (απώτατα όρια προσωρινής κράτησης, ταχεία περαίωση της ανάκρισης με περιστολή της άσκησης δικονομικών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων κ.λπ.) είχε πλήρη την ευχέρεια ο καταγγέλλων νυν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να μεταρρυθμίσει επί το ταχύτερον, ενώ διατελούσε Υπουργός της Δικαιοσύνης, πλην όμως δεν το έπραξε.
Τέλος, θα ήταν ενδιαφέρον ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη που μέμφεται σήμερα γενικά το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι υπέπεσε σε κολοσσιαίας σημασίας παράλειψη, να αφήσει ελεύθερο επικίνδυνο τρομοκράτη, λόγω παρέλευσης 18μήνου και κάνοντας λόγο, για μη ύπαρξη οποιασδήποτε συνέπειας, σε βάρος των δικαστικών λειτουργών, που τυχόν ευθύνονται, για το γεγονός αυτό, να ενημέρωνε με την ίδια παρρησία την κοινή γνώμη  για το αθωωτικό αποτέλεσμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που ο ίδιος διέταξε, μετά την αποφυλάκιση δύο εκ των κατηγορουμένων της υπόθεσης αυτής, λόγω παρέλευσης του 18μήνου, όσον αφορά σε τυχόν πειθαρχικές ευθύνες αστυνομικών του αρμόδιου Τμήματος  Ασφαλείας, οι οποίοι μετά πάροδο εννέα (9) ημερών από την ημερομηνία που οι εν λόγω κατηγορούμενοι όφειλαν να εμφανιστούν ενώπιόν τους αντελήφθησαν το γεγονός, ανήγγειλαν δε τούτο στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στην προϊσταμένη υπηρεσία τους μετά πάροδο πέντε (5) ακόμη ημερών.
(ii) Ομοίως δημοσιεύματα που από προφανή άγνοια του εθνικού ποινικού δικονομικού πλαισίου που διέπει κάθε δίκη –για να μπορεί αυτή να θεωρείται δίκαιη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου- κάνουν λόγο για «ολιγωρία της Δικαιοσύνης όταν συλληφθέντες για εγχώριες τρομοκρατικές οργανώσεις …επισήμως και νομίμως κυκλοφορούν ελεύθεροι με απαλλακτικά βουλεύματα, διατάξεις ανακριτών και αθωωτικές αποφάσεις», δεν συμβάλλουν στην ορθή πληροφόρηση του κοινού, αλλά και στην καλή λειτουργία της Δημοκρατίας, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στον τρόπο με τον οποίο απονέμεται η Δικαιοσύνη, ως μία από τις τρεις ανεξάρτητες λειτουργίες του Πολιτεύματος, αφού θέτουν σε αμφισβήτηση με τρόπο πρόχειρο και εντυπωσιοθηρικό το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαιοδοτικό έργο της.
(iii) Όσον αφορά, τέλος, στο θεσμό των σωφρονιστικών αδειών, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός (εισαγγελέας) μετέχει στο σχετικό Πειθαρχικό Συμβούλιο που δεν αποτελεί δικαστικό όργανο, με μία (1) ψήφο μεταξύ τριών (οι λοιπές ανήκουν, σύμφωνα με το άρθρο 70 § 1 Ν 2776/1999 στο διευθυντή του σωφρονιστικού καταστήματος και στον αρχαιότερο κοινωνικό λειτουργό αυτού), κάθε δε αίτηση χορήγησης άδειας κρίνεται εξατομικευμένα, χωρίς σύνδεση με εξωνομικά ή με μη συναρτώμενα με τη συμπεριφορά του αιτούντος  άδειας κρατουμένου κριτήρια. Επί του παρόντος, ο νόμος ουδεμία διάκριση κάνει όσον αφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες εγκληματιών ως δικαιουμένων ή μη σωφρονιστικής άδειας (άρθρο 55 Ν 2776/1999 όπως έχει τροποποιηθεί), ο δε θεσμός –από πολλών δεκαετιών γνωστός στο Δυτικό νομικό κόσμο- (a) αποτελεί εγγενές τμήμα έκτισης της στερητικής της ελευθερίας ποινής, (b) συμβάλλει ουσιωδώς στην επάνοδο του καταδίκου στην ανοικτή κοινωνία και στην άμβλυνση των δυσμενών συνεπειών του εγκλεισμού, ενώ (c) επιστημονικά και δεοντολογικά δεν πρέπει να καθίσταται αντικείμενο κριτικής και συλλήβδην απόρριψης, με αφορμή μεμονωμένες μόνον περιπτώσεις της επικαιρότητας, χωρίς να συνεκτιμάται η γενικότερη σημασία του. Εάν, τέλος, ο νομοθέτης κρίνει ότι ο θεσμός χρήζει αναθεώρησης, έχει τη συνταγματική ευχέρεια να το πράξει, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι τυχόν τροποποιήσεις που θα επιφέρει δεν θα υπαγορεύονται από την πίεση της επικαιρότητας, αλλά θα αντικρύζουν τεκμηριωμένες δικαιοπολιτικές και εγκληματοπροληπτικές ανάγκες.
Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος καλεί τους εκπροσώπους της Πολιτείας και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας να αντιδρούν με σώφρονα τρόπο όσον αφορά στα ζητήματα λειτουργίας και απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης, να ασκούν δε τη συναφή κριτική τους στο πλαίσιο που διαγράφει το Σύνταγμα, ο νόμος και τα πέραν αμφισβήτησης γνωστά δεδομένα της εκάστοτε υπόθεσης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος                                    Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος Τζαβέλλας                       Δημήτριος Ζημιανίτης
Αντεισαγγελέας Εφετών                       Εισαγγελέας Πρωτοδικών

34 Σχόλια to “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΜ”Ε”!”

 1. Σηκωθειτε ........Ηρθανε [Σμυρνη 1919]] είπε

  σιγα τα αυγα
  • Γιώργος είπε

   Σιγα τους καλοπληρωμενους ιπποκομους.
   Παλι Γκαιμπελιστικη παρασταση εστησαν.
  • Nek είπε

   Ολα αγαπητέ φίλε μέσα στο παιχνίδι!!
   Όλα μέρος του συστήματος! Όλα γρανάζια σε μια μηχανή που ψάχνει απεγνωσμένα τρόπους να εκτονώνει την φαινομενική ή υπαρκτή οργή του κόσμου!!
   Όταν είναι να πάρουμε αύξηση όλα βαίνουν καλώς!! Όταν είναι γίνεται κάτι ‘ασχημο’ χτυπάμε την καμπούρα μας να κατευνάσουμε το πνεύμα του λαού!!
   Το μόνο που βλέπω μέρα με την μέρα είναι απλά όλο και περισσότερους να προσχωρούν σε ένα υποτιθέμενο αντιμνημονιακό και αντι-κυβερνητικό στρατόπεδο με απώτερο στόχο όχι το καλό της χώρας αλλά την έμμεση εκτόνωση της κάθε λογής αντίδρασης.
   Όταν ο Βαφειάδης έβγαλε το ρεπορτάζ για τις αμοιβές των βουλευτών εξαφανίστηκε σε μια νύχτα, αλλά ο Τράγκας και ο κάθε Τράγκας που τους βρίζει από το πρωι μέχρι το βράδυ ανήκει στην κατηγορία ‘κουφιοκάρυδο’ και δεν τον αγγίζει τίποτε? Ένα βήμα μπροστά 2 βήματα πίσω!!
   Δυστυχώς πλέον αν δεν δω ουσιαστική κίνηση από οποιοδήποτε κλάδο, κοινωνικό ή πολιτικό φορέα απλά δεν πιστεύω τίποτε!!
   Η σκανδαλολογία πλημμυρίζει κάθε μέρα στήλες και στήλες!! Δεν μπορεί να υπάρχουν τόσο ανάλγητοι δικαστικοί σε αυτά αλλά να θίγονται όταν ο κάθε δενδιάς τους κατηγορεί!! Δεν μιλάμε απλά για ασπόνδυλα αλλα για κανονικά ”transformers” που αναλογα με την στιγμή αλλάζουν τα πάντα για να συμπλέουν με κάθε πολιτική απόφαση απλά γιατι η ζέστη της καρέκλας τελικά ειναι προτιμότερη από την απονομή δικαιοσύνης.
   Μπροστα στο χρώμα του χρήματος το αίσθημα ευθύνης ωχριά !!
   Βαρέθηκα πλέον να ακούω ακόμα και σε μένα προσωπικά αν έχω δίκιο σε κάτι που έχω πει!! Και?? Μπορεί αυτό να φέρει το κοριτσάκι που πέθανε απο τις αναθυμιάσεις πίσω? Μπορεί να χορτάσει αυτούς που πεινάνε?? Μπορεί να δώσει τέλος στον συνεχή ξεπεσμό και εξαθλίωση ενός λαού??
   Όχι, όχι!! Απλά παλεύουμε κρυμμένοι – αν και αυτό μπορούν να βρούν – πίσω από μια οθόνη, μια φυλλάδα, μια τηλέοραση, μια συζήτηση!!
   Ταίζουμε αυτό το θηρίο που λεγεται σύστημα και μόνο επειδή το σχολιάζουμε!! Επειδη ξέρουν με βάση την αρχή της ψυχολογίας της μάζας τι πλήγμα μπορούν να καταφέρουν στον ψυχισμό ενός λαού!!
   Ο πεινασμένος δεν έχει λογική, στρέφεται όπου του δείξεις αρκεί να φάει!! Ας συνειδητοποιήσουμε ότι σε λίγο επιστροφή δεν θα υπάρχει και ας φροντίσει ο καθένας μας να δείξουμε έστω και στο τέλος ότι το θηρίο μπορούμε να το .. κατασπαράξουμε εμείς!!!
 2. Velos είπε

  … και … όπως λέγει ο….. λαός, στο τελος θα πιαστούν μαλλι με μαλλι….
 3. Φωτεινη είπε

  ολα νεα στην ελλαδα.
  νεοι αδιαφθοροι πολιτικοι,
  νεοι αδιαφθοροι δικαστες,
  αλλο κρατος βρε παιδι μου,το νιωθεις στον αερα..
  φρεσκαδουρα.
  • ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΟΥΣΑΝ ΚΑΘΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ, ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΑΣ, ΦΙΛΟΙ?
   • Φωτεινη είπε

    η ιδια,κ.Τετη.
    διοτι τα λογια δεν φτανουν,ειδικα οταν μερικες μερες πριν ,αποφασισαν οτι η μειωση του μισθου τους,ειναι «αντισυνταγματικη».
   • Jet είπε

    αν αυτο ειναι απαντηση να τη βρασουμε.
    η δικαιοσυνη θα μπορουσε να ειχε κανει πολλα μεχρι τωρα και ποτε δεν εκανε τιποτα, με εξαιρεση κατι ‘αντιδραστικες αποφασεις’ αφου τους μειωσαν το μισθο. ολοι στο ιδιο καζανι ειναι, μονο που καποιος πρεπει να το βαλει να αρχισει να βραζει.
 4. Oxtapus είπε

  Reblogged this on Oxtapus *beta.
 5. Σοφία είπε

  Θα έχει καμμιά απτή συνέπεια αυτό στον κρεατομούρη ψευτοϋπουργό;
  Θα έχει καμμιά συνέπεια στην ψοφοκυβέρνηση;
 6. Greko είπε

  Οι μισθοί τους θα γυρίσουν στους πρίν την κρίση μισθοδοσία τους με αναδρομική είσπραξη της διαφοράς του τώρα με του τότε. Όλα τα άλλα περιττεύουν οτι και να πουν!!
 7. Μάριος είπε

  Δένδιass και τουρκοκάναλα το έχουν παραξεφτυλίσει με το θέμα δικαιοσύνη. Στείλτε κανένα βρωμόσκυλο δημοσιογράφο στη στενή μπας και αρχίσουν να σέβονται τον ιερό θεσμό. Έχουν μηνυθεί κάποια σκουλίκια αν δεν κάνω λάθος.
 8. Σωτήριος Καλαμίτσης είπε

  Φοβερή πατσαβούρα. Ας προσθέσουμε ότι η πολιτεία απαιτεί από τους εισαγγελείς και ανακριτές ταχύτητα, αλλά δεν τους εφοδιάζει με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Θυμηθείτε τον Πεπόνη που παρακαλούσε τον Μίλτο για ενίσχυσή του και εκείνος του έλεγε να τελειώνει γρήγορα με την υπόθεση του Αντρίκου.
 9. Anaktisis Europe είπε

  Ούτε τα προσχήματα δεν σώζουν με τέτοιες ανακοινώσεις.. Ο προσεταιρισμός ίσως δεν έχει νόημα όταν όπου τους πιάσεις βρωμάνε..
 10. Δικερως είπε

  Φθηνες όσο και αστειες δικαιολογιες που δεν συναδουν με το λειτουργημα του Δικαστου.
  Μονον ελαφρυντικον,οτι ολο αυτο το κλαψομιζερο ανακοινωθεν συνταχθηκε απο τους συνδικαλιστες του κλαδου…
  Εξ’αλλου ειχαν καλομαθει στην ελλειψη ελεγχου απο την Εκτελεστικη ή/και την Νομοθετικη Εξουσια.
  Ασυλια ΤΕΛΟΣ.
  Δενδια δωσε πονο!
 11. ΕΝΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ(ΣΓ.ΤΜ) είπε

  Οι δικαστικοί δικάζουν στην έδρα του δικαστηρίου και όχι με ανακοινώσεις.Περιμένουμε ΠΡΑΞΕΙΣ διαφορετικά θα μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι είναι σαπουνόφουσκες για εκτόνωση.Θα τολμήσουν; Θα τους αφήσουν οι “ανώτατοι” και το σύστημα ; Ο λαός πάντως εύχεται να έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη τώρα πριν οδηγηθούμε σε καταστάσεις γιουγκοσλαβίας.
 12. Αντε Γεια είπε

  ΟΤI KAI NA ΛEΣ OΛYMΠIA OIBΔIKAΣTEΣ EINAI OΛOI KAΛOYΣHΔEΣ MΠOYPMΠOYΛIEEΣ KAI HΛIEΣ.;;KAII BOYPΛIΩTHΔEΣ ME KOΠY ΠEIΣT TA ΞEPAΣMATA TOY ΨAPA ΠOY ΓINONTAI ΠOPIΣMA ,KATA TIΣ XPYΣHΣ AYΓHΣ .KAI ΓKOYTZAKANHΔEΣ ΠOY YΠOΓPAΦOYN TO KATAΣTATIKO TIΣ XPYΣHΣ AYΓHΣ KAI META ΔEXONTAI ENA XEIPOΓPAΦO KOΛOXAPTO ΠAΛI TOY ΨAPA ΩΣ TO KATAΣTATIKO THΣ XPYΣHΣ AYΓHΣ.. KAI PAIKOY OΠΩΣ ΛEME EΛA EΛENH EXOYME ΘEMA EIΠE O ΔHMOΣIOΓPAΦOΣ ΠOY EΠEΣTPEΨE 200XIΛIAPIKA ΓIA NA KHN ΠAEI MEΣA. AN MIA ΦOPA ΔIEΦΘAPMENOI OI ΠOΛITIKOI,ΔEKA OI ΔIKAΣTEΣ.
 13. Mitsos είπε

  Οι εισαγγελεις πρεπει να μαθουν οτι οταν τρωμε δεν μιλαμε.
 14. Lib είπε

  αΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΑς….μονο μια δικαιοσύνη υπαρχη….την ξερουν ολοι και τη φοβούνται….σαν τους ανωτερω γράφοντες.ΕΡΧΟΜΑΣΤΑΙ!!!!!!!!!!!!!
 15. ARIS είπε

  ΟΛΟΙ ΚΛΑΣΑΤΕ ΜΕΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΞΗΡΟ ΤΡΕΜΕΤΕ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ
 16. Ηλεκτρα είπε

  Σα δεν ντρέπεστε λέω εγω. Εχετε μούτρα και μιλάτε, λες και δεν σας πήραμε μυρωδιά κι εσάς. Αφήστε, η μπόχα σας μας έπνιξε, όπως και των πολιτικών. Τα ίδια κουμασια είστε και το ξέρω απο πρώτο χέρι, πόσο ανεξάρτητοι και ηθικοί είστε. Το ένοιωσα στο πετσί μου, επειδή τόλμησα να τα βάλω με μεγκαλα συμφέροντα.
  Άντε μου στα τσακιδια.
  • ANEXARTISIA είπε

   ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΤΣΙ.
  • ΕΝΑΣ ΒΙΣΑΛΤΗΣ(ΣΓ.ΤΜ) είπε

   Ηλέκτρα δεν έχω πολλά-πολλά με την δικαιοσύνη ,αλλά μάλλον μην τους τσουβαλιάζουμε όλους γιατί λογικό είναι να κυριαρχεί η διαφθορά στις “κλειδώσεις” δηλ.σε εφετεία και πανω.Αλλως τε και κάποιες αποφάσεις υπέρ δανειοληπτών τις έβγαλαν πρωτοδικεία -και δεν ξέρω άν προχωρήσει σε εφετείο κλπ.την τελική εξέλιξη
 17. Θεσσαλός είπε

  Το τελειο μπουρδελο…
  Οι πολιτικοι, δηλαδη οι τσατσαδες, ειναι εντεταλμενοι των νταβατζηδων(ξενων δυναμεων)που κανονιζουν την ταριφα με τους ξενους να πηδανε τις πουτανες, δηλαδη το λαο, και το “δικαστικο σωμα” (!), σε ρολο μπατσου την ημερα και πορτιερη τη νυχτα, φροντιζει μη χαλασει το μαγαζι κανας μπατσος…
  Μπανανια-γωνια το μαγαζι.. Δεν υπαρχει καλυτερο..
 18. Αριστερόχειρ είπε

  Η ανακοίνωση των εισαγγελέων ακούσθηκε: “σαν μια κλανιά στην καταιγίδα” (της διαφθοράς)
 19. Το Κάγκελο Της Θέμιδος είπε

  Αν η Ελλάδα είχε δικαστές, θα ήταν αξιόπιστο κράτος.
  Αλλά με τέτοια σαβούρα…
 20. Απορών είπε

  Τελος πάντων! Γεγονός είναι οτι ο κόσμος έχει χάσει δυστυχώς την εμπιστοσύνη του στην ελληνική δικαιοσύνη, γιατί αυτή προστατεύει τους πολιτικούς και χτυπάει αλύπητα τον λαό, με αποτέλεσμα αυτός να αισθάνεται εντελώς απροστάτευτος και έρμαιο στις ορέξεις των επικίνδυνων πολιτικών.
  Η δικαιοσύνη αυτή αποφασίζει περί της συνταγματικότητας των μνημονίων, αλλά όταν αυτά στρέφονται κατά των δικαστικών αμοιβών, τότε τα κρίνει αντισυνταγματικά.
 21. Θάλασσα είπε

  Τα λαμογια οι δικαστικοι παρεκτραπηκαν την ειδαν αυτοκρατορες
  Με την Χρυση Αυγη θα μπουνε στην θεση τους , εχουν να γεμισουν φυλακες απο δαυτους καργα
 22. Panos136 είπε

  Την “κοπαναει” ο Ξηρος παραμονη της τελετης αναληψης της Ελληνικης προεδριας στην ΕΕ.
  Εεεεεεεε ρε κατι συμπτωσεις…
  ΓΙΑΤΙ το State department καλει οργισμενα την κυβέρνηση να στειλει φυλακη τον Ξηρο;;;;Μηπως γιατι τον αφησαν οι ιδιοι;;;;;;;;
  ΜΗΠΩΣ Η ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ αφησε τον Ξηρο να την κοπανησει & να “τρομοκρατησει”για να στηριξει την ανυπαρκτη/γκεμπελιστικη θεωρια των 2 ακρων;;;;;;;
 23. Vassilis είπε

  Ειπαν στον υπαλληλο τους να μην επιστρεψει και να το μεγαλο θεμα,ξεχασαμε και τη διαφθορα και τις μιζες!
 24. Πάνος είπε

  Φώς στό τούνελ δέν βλέπουμε , από λόγια χορτάσαμε όλοι.
 25. Sad But True ! είπε

  Η δικαιοσύνη χωρίς δύναμη είναι ανίκανη,
  η δύναμη χωρίς δικαιοσύνη είναι τυραννική,
  δικαιοσύνη με δυναμη θα είναι σαν μια χρυσή αυγή.
  - William E. Gladstone

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση: Μη βάζετε σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο.
Τ α σχόλιά σας ας είναι κόσμια