Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Posted: 31 Jan 2014 03:39 AM PST
Κα γένετο π μ χερ Κυρίου, κα ξήγαγέ με ν πνεύματι Κύριος κα θηκέ με ν μέσ το πεδίου, κα τοτο ν μεστν στέων νθρωπίνων κα περιήγαγέ με π ατ κυκλόθεν κύκλ, κα δο πολλ σφόδρα π προσώπου το πεδίου, ξηρ σφόδρα. κα επε πρός με υ νθρώπου, ε ζήσεται τ στέα τατα; κα επα Κύριε Κύριε, σ πίστ τατα. κα επε πρός με προφήτευσον π τ στ τατα κα ρες ατος τ στ τ ξηρά, κούσατε λόγον Κυρίου. 
τάδε λέγει Κύριος τος στέοις τούτοις δο γ φέρω φ μς πνεμα ζως κα δώσω φ μς νερα κα νάξω φ μς σάρκας, κα κτεν φ μς δέρμα κα δώσω πνεμά μου ες μς, κα ζήσεσθε κα γνώσεσθε τι γώ εμι Κύριος. 
κα προφήτευσα καθς νετείλατό μοι. κα γένετο ν τ μ προφητεσαι κα δο σεισμός, κα προσήγαγε τ στ κάτερον πρς τν ρμονίαν ατο. κα εδον κα δο π ατ νερα κα σάρκες φύοντο, κα νέβαινεν π ατ δέρμα πάνω, κα πνεμα οκ ν π ατος. κα επε πρός με προφήτευσον π τ πνεμα, προφήτευσον, υ νθρώπου, κα επν τ πνεύματι τάδε λέγει Κύριος κ τν τεσσάρων πνευμάτων λθ κα μφύσησον ες τος νεκρος τούτους, κα ζησάτωσαν. κα προφήτευσα καθότι νετείλατό μοι
κα εσλθεν ες ατος τ πνεμα, κα ζησαν κα στησαν π τν ποδν ατν, συναγωγ πολλ σφόδρα. κα λάλησε Κύριος πρός με λέγων υ νθρώπου, τ στ τατα πς οκος σραήλ στι, κα ατο λέγουσι ξηρ γέγονε τ στ μν, πόλωλεν λπς μν, διαπεφωνήκαμεν. δι τοτο προφήτευσον κα επν πρς ατούς τάδε λέγει Κύριος 
δο γ νοίγω τ μνήματα μν κα νάξω μς κ τν μνημάτων μν κα εσάξω μς ες τν γν το σραήλ, κα γνώσεσθε τι γώ εμι Κύριος ν τ νοξαί με τος τάφους μν το ναγαγεν με κ τν τάφων τν λαόν μου. κα δώσω πνεμά μου ες μς, κα ζήσεσθε, κα θήσομαι μς π τν γν μν, κα γνώσεσθε τι γ Κύριος λελάληκα κα ποιήσω, λέγει Κύριος.
Ο Κυριος εθεσε το χέρι του επάνω μου και δια του Πνεύματός του με έβγαλε και με έθεσεν ωσάν εν μέσω μιας πεδιάδος. Αυτή δε η πεδιάς ήτο γεμάτη από ανθρώπινα οστά.
Ο Κυριος με περιέφερεν ολόγυρα από τα οστά αυτά και ιδού, είδα ότι αυτά ήσαν πάρα πολλά εις όλην εκείνην την πεδιάδα, ξηρά δε πολύ.
Ο Κυριος είπε προς εμέ· υιέ ανθρώπου, είναι δυνατόν να αποκτήσουν ζωήν τα οστά αυτά; Και εγώ είπα· Κυριε Κυριε, συ γνωρίζεις τι μπορεί να συμβή με αυτά.
Ο Κυριος μου ειπέ· προφήτευσε δια τα οστά αυτά και ειπέ τα εξής· Τα οστά τα ξηρά ακούσατε τον λόγον του Κυρίου.
Αυτά λέγει ο Κυριος εις αυτά τα ξηρά οστά· ιδού, εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής,
θα δώσω εις σας νεύρα, θα σας καλύψω με σάρκας, θα απλώσω επάνω εις σας δέρμα και θα δώσω το Πνεύμα μου εις σας. Θα αποκτήσετε ζωήν και θα ζήσετε. Ετσι δε θα μάθετε, ότι εγώ είμαι ο Κυριος.
Εγώ επροφήτευσα σύμφωνα με την εντολήν του Κυρίου. Οταν εγώ επροφήτευσα ιδού, έγινε σεισμός, ο οποίος έφέρε τα οστά το καθένα εις την φυσικήν του θέσιν και το ενηρμόνισε προς τα αλλά οστά, ώστε να αποτελεσθούν ολόκληροι σκελετοί. Και με κατάπληξίν μου
είδον και ιδού, ότι εφύτρωσαν επάνω εις αυτά νεύρα και σάρκες. Επάνω δε εις τας σάρκας και τα νεύρα, ηπλώθη δέρμα, αλλά πνοή ζωής δεν υπήρχεν ακόμη εις αυτά τα σώματα.
Ο Κυριος είπε τότε προς εμέ· προφήτευσον προς το Πνεύμα· υιέανθρώπου, προφήτευσε και ειπέ στο ζωογόνον Πνεύμα· αυτά λέγει ο Κυριος· από τους τέσσαρας ανέμους, από όλα τα σημεία του ορίζοντος, συ Πνεύμα, πανταχού παρόν, έλα εδώ και εμφύσησε εις τα νεκρά αυτά σώματα, δια να λάβουν ζωήν και ζήσουν.
Επροφήτευσα, όπως ο Κυριος με διέταξε, και εισήλθε πράγματι εις αυτά το Πνεύμα της ζωής και έζησαν και εστάθησαν όρθια επάνω στους πόδας των, λαός πάρα πολύς.
Ο Κυριος ωμίλησε πάλιν προς εμέ και είπεν· υιέ ανθρώπου, αυτά τα οστά υποδηλώνουν τον ισραηλιτικόν λαόν, διότι οι Ισραηλίται λέγουν, ο καθένας δια τον εαυτόν του και δι' ολόκληρον τον λαόν, ότι τα οστά μας έγιναν κατάξηρα, εχάθη πλέον κάθε ελπίς δι' ημάς· έχομεν οριστικώς χαθή.
Δια τούτο προφήτευσε και είπε προς αυτούς· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού εγώ θα ανοίξω τους τάφους σας και θα σας βγάλω μέσα από τα μνήματά σας και θα σας επαναφέρω εις την χώραν του Ισραήλ.
Και τότε θα μάθετε, ότι εγώ είμαι ο Κυριος, όταν θα ανοίξω τους τάφους σας και θα βγάλω τον λαόν μου μέσα από τα μνήματα του.
Θα σας δώσω το ζωοποιόν μου Πνεύμα, θα αναστηθήτε και θα αποκτήσετε ζωήν. Θα σας εγκαταστήσω εις την χώραν σας και θα μάθετε, ότι εγώ είμαι ο Κυριος. Εγώ ωμίληαα και θα πραγματοποιήσω αυτά που είπα, λέγει ο Κυριος.
Ιεζ. 37,1-14

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση: Μη βάζετε σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο.
Τ α σχόλιά σας ας είναι κόσμια